A KMKSZ tisztújító közgyűlésein

2011. március 4., 09:00 , 529. szám

Az elmúlt hét közepétől tovább folytatódtak a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) alapszervezeteinek tisztújító közgyűlései.

Izsnyétén az alapszervezet elnöke, Orosz Szilvia beszámolt az éves munkáról és a taglétszám alakulásáról. A főbb események kapcsán megemlítette, hogy tavaly kétnyelvű falunévtáblát avattak, és közel kétszáz vízumtámogató nyilatkozat megszerzésében működtek közre. A közgyűlésen jelen volt Gulácsy Géza, a KMKSZ Munkácsi Középszintű Szervezetének elnöke, aki szólt a kettős állampolgársággal és az oktatási-nevelési támogatással kapcsolatos kérdésekről.

Tiszaújfalu és Tiszaásvány KMKSZ-alapszervezetei közösen tartották meg közgyűlésüket. Tiszaújfalu részéről Ferkó Béla, míg Tiszaásvány részéről Orbán István alapszervezeti elnök számolt be. Tiszaújfalu kapcsán Ferkó Béla örömmel szólt arról, hogy hamarosan teleházátadásra kerül sor. Orbán István a KMKSZ-nek a fennállásától eddig elvégzett munkáját ismertette, szólva arról, milyen értékeket képvisel a szervezet. A közgyűlésen jelen volt Soós Kálmán, a KMKSZ Ungvári Középszintű Szervezetének elnöke is, aki tájékoztatta a tagságot a kárpátaljai magyarság aktuális helyzetéről.

Mátyfalván Varjú Irén elnök számolt be a munkáról. A tagság bővült az utóbbi időben, eredményesen zajlik a vízumtámogatási nyilatkozatokkal kapcsolatos ügyintézés. Aktuálpolitikai kérdésként a múlt évi választás és annak mai napig kiható eredményei kerültek megvitatásra. Végezetül a tagság újraválasztotta Varjú Irén elnököt.

Feketeardóban Gacs Tibor elnök beszámolt az alapszervezet tevékenységéről, majd a tavaly októberi választásokat értékelték. Mint elhangzott, a kárpátaljai átlaghoz képest az itteni magyarok elég jó eredményt értek el, vagyis elmondható, hogy tudták a dolgukat. Végezetül a közgyűlés ismét Gacs Tibornak szavazott bizalmat.

Tiszapéterfalván február 26-án tartotta tisztújító közgyűlését a KMKSZ helyi alapszervezete. Virág László elnök beszámolója elején Fodó Sándorra emlékezett, akinek épp ezen a napon volt a születésnapja, ami egybeesik a KMKSZ megalakulásának napjával is. A tagság létszámának alakulása kapcsán elmondta, hogy szükség van egy természetes, egészséges megtisztulásra, azaz a tagfelvétel feltételeinek megszigorítására. Tudni kell különbséget tenni az elvhű tagság és azok között, akik csak a KMKSZ által nyújtott kedvezmények élvezői akarnak lenni.

A közgyűlés ismét Virág Lászlót választotta meg elnöknek.

Bakosban Szanyi János elnök ismertette az alapszervezet munkáját. Az elmúlt ciklusban rendszeresen megemlékeztek 1848 hőseiről, részt vettek a Turul-ünnepségen és a falunapi rendezvények megszervezésében, s kivették részüket a tavaly október 31-i önkormányzati választásból is. Az elnök beszámolt a választási kampány hiányosságairól, és felkérte a jelen lévő tagságot, hozzanak olyan határozatot, melynek értelmében a más pártokra agitáló tagokat kizárnák. A feltett kérdések között szó volt a vízumkiadásról és a magyarigazolványokról. A bezárással fenyegetett helyi postafiók kérdése is szóba került. Mint elhangzott, az alapszervezet a probléma megoldására aláírásgyűjtést szeretne kezdeményezni, s beadvánnyal fordulni a felsőbb szervekhez. A rossz állapotban lévő rendelő és az óvoda épületének rendbetételéhez pályázati úton szeretnének segítséget kérni. Végezetül a tagság megerősítette tisztségében Szanyi Jánost.

Nagygejőcön Györke Róbert elnök számolt be az alapszervezet elmúlt ciklusbeli tevékenységéről. Az iskolában megemlékeztek március 15-e ünnepéről. Az elnök úgy vélte, hogy az alapszervezet viszonylag jól szerepelt a tavaly októberi választáson, annak ellenére, hogy jelentős ellenpropagandát fejtettek ki vele szemben. A tagságot leginkább érdeklő kérdésekre Soós Kálmán, a KMKSZ Ungvári Középszintű Szervezetének elnöke válaszolt. Végül a tagság ismét megerősítette tisztségében Györke Róbert elnököt.

Kisgejőcön Zseliczky István alapszervezeti elnök nyitotta meg a közgyűlést. Az elnök hangsúlyozta az összefogás és a kulturális szervezet támogatásának szükségességét, hiszen mint mondta: csak akkor mondható el valakiről vagy valamiről, hogy erős, ha minél többen állnak mögötte. A tagságot élénken foglalkoztatta az egyik helyi magyar szülő kezdeményezése, aki ukrán osztály nyitását szeretné szorgalmazni. Ennek kapcsán elmondta véleményét a jelen lévő Soós Kálmán, aki kiemelte: fontos, hogy a magyar gyerek megtanulja az államnyelvet, de arra nem az ukrán osztály a megoldás, hanem hogy magyar osztályban sajátítsa el azt. A tagság a tisztújítás során újra Zseliczky Istvánnak szavazott bizalmat.

Császlócon Roják Mária alapszervezeti elnök - aki egyben a település polgármestere - nyitotta meg a közgyűlést, üdvözölve a szép számban megjelent tagságot. Az alapszervezet eredményes éveket tudhat maga mögött, amit bizonyítanak a nagy sikerrel megszervezett rendezvények (falunap, batyubál, szüreti bál, március 15-ei megemlékezés), a határon is átívelő kulturális tevékenység. Ez utóbbi mozgatórugója a Császlóci Csicsergő Csajok nevű formáció. A közgyűlésen jelen lévő Soós Kálmán szólt a kárpátaljai magyarság sorsát befolyásoló tényezőkről.

A tisztújítás során a tagság egyhangúlag ismét Roják Máriának szavazott bizalmat, aki eredményesen képviseli mind a település, mind az alapszervezet érdekeit.

Bátyúban népes tagság előtt zajlott le a tisztújító közgyűlés, melynek elején az Együtt Nyugdíjasklub műsora teremtett jó hangulatot. A szervezet hároméves tevékenységét Szántó Edit, az alapszervezet elnöke foglalta össze. Nagy örömmel említette meg, hogy három évvel ezelőtt sikerült létrehozniuk a falumúzeumot, ami azóta folyamatosan bővül, egyben ez a nyugdíjasklub székháza is. Végezetül a tagság ismét Szántó Editnek szavazott bizalmat. Határozat született, melynek értelmében szeretnének kétnyelvű falutáblát állítani a település határában, s az alapszervezeten belül ifjúsági szervezetet alapítani.

A közgyűlésen jelen volt Sin József járási elnök is.

Szalókán Orosz Kálmán alapszervezeti elnök nyitotta meg a közgyűlést, üdvözölve Soós Kálmánt, a KMKSZ Ungvári Középszintű Szervezetének elnökét. Beszámolva a három év munkájáról megemlítette, hogy számos pályázatot sikerült nyerni, aminek eredményeként többek között kétnyelvű falunévtáblát állíthatott a település, és bővíthették a teleházat. Az elnök hangsúlyozta, hogy az elkezdett munkát nehezebb körülmények között is tovább folytatják, amelynek célja a magyarság hosszú távú fennmaradása. Orosz Kálmán elnököt a tagság újraválasztotta.

Haláboron Kádár Szilvia elnök beszámolójában a tavalyi év kapcsán megemlítette a jól sikerült gyermeknapot és a farsangi bált. Az alapszervezet nevében köszönetet mondott Szanyi György református lelkipásztornak, aki a parókián egy szobát adott át az alapszervezetnek. Mint Kádár Szilvia elmondta, itt zajlana majd a szervezet munkája, s itt kapna helyet a teleház is, melynek hamarosan történő átadására a jelen lévő Sin József, a KMKSZ Beregszászi Középszintű Szervezetének elnöke is ígéretet tett. Végezetül a tagság ismét Kádár Szilviának szavazott bizalmat.

Badalóban Balogh Zoltán elnök számolt be az elmúlt időszak munkájáról. Beszámolójában elhangzott, hogy a KMKSZ megyei rendezvényeinek sorában minden évben elsőként szerepel a Petőfi Sándor születésének emléknapjáról történő megemlékezés, amelyet a helyi Petőfi-emléktáblánál tartanak. Ugyancsak itt kerül sor a március 15-ei megemlékezésre, de a helyi alapszervezet nem feledkezik meg a sztálini lágerekbe ártatlanul elhurcolt áldozatok emléknapjáról sem.

Sin József járási elnök beszélt arról, hogy az idei évtől a nevelési-oktatási támogatás ügyintézését is a ,,KMKSZ" Jótékonysági Alapítvány bonyolítja le. A támogatás kapcsán elhangzott, hogy az nem automatikusan jár mindenkinek, a folyósítás feltételeit szigorítani fogják. A KMKSZ Beregszászi Középszintű Szervezetének elnöke kitért arra is, hogy a tervek szerint a Tisza-parti község hamarosan kétnyelvű falutáblát is kap.

A tagság döntése alapján Balogh Zoltánt újraválasztották.

Nagypaládon a gyűlést Sőtér Géza alapszervezeti alelnök, helyi iskolaigazgató nyitotta meg, köszöntve a gyűlésen jelen lévő Milován Sándort, a KMKSZ alelnökét, és Milován Jolánt, a KMKSZ Nagyszőlősi Középszintű Szervezetének elnökét. Milován Jolán a választásokkal kapcsolatban megemlítette, hogy sajnos elég gyengén szerepelt a település. A továbbiakban szó volt az okokról és a következményekről is. Mint megállapították: eredményes munkát csak összefogással lehet elérni. Végezetül a tagság Csele Rozália helyett Illés Katalint választotta elnökké.

Aklihegyen február 27-én került sor a helyi alapszervezet közgyűlésére. A tagság a következő ciklusra ismét Pacuha Aranka alapszervezeti elnöknek szavazott bizalmat.

Batáron Sztepanyuk Angéla beszámolójában elmondta, hogy a lehetőségekhez mérten az alapszervezet igyekezett tevékenyen munkálkodni: megünnepelték március 15-ét, és a helyi elemi iskolával közösen farsangi bált rendeztek a gyerekeknek. A tisztújítás során a tagság ismét Sztepanyuk Angélának szavazott bizalmat.

Újakliban Papp József alapszervezeti elnök a múlt évi választási eredményekről szólt, egyben ismertette a tagsági díj beszedésével és az új tagok felvételével kapcsolatos változásokat. Aktuális kérdésként szóba került az oktatási-nevelési támogatás, melynek kapcsán a tagok részéről számos kérdés merült fel, többek között az, hogy ki jogosult rá és ki nem.

Végezetül a tagok ismét Papp Józsefnek szavaztak bizalmat.

A minaji és a ketergényi KMKSZ-alapszervezetek az előbbi településen közösen tartották meg közgyűlésüket. A két elnök - Rigó Izabella és Kertész Viktória - mindenekelőtt a múlt évi választási eredményekről szólt. A minaji elnök kiemelte, reális esélye van annak, hogy hamarosan teleházat kaphat a község. A közgyűlés munkájában részt vett Soós Kálmán, aki a kárpátaljai magyarság jelenlegi politikai helyzetét vázolta. Végezetül a tagság mindkét elnököt újraválasztotta.

Ungváron Tarics Zoltán elnök számolt be az elvégzett munkáról. Irodalmi estet szerveztek, megrendezték a Zádor Endre-emléktornát, a tagok számára több kárpátaljai kirándulást is szerveztek. A Kálvária-dombon megemlékeztek az 1944-ben háromnapos munkára elhurcolt magyarokról. Az alapszervezet legnehezebb munkájának és egyben próbatételének a tavaly októberi választásokat nevezte, amelyekkel kapcsolatban az elnök elégedettségének adott hangot. A közgyűlés munkájában részt vett Brenzovics László, a KMKSZ alelnöke és Soós Kálmán, a KMKSZ Ungvári Középszintű Szervezetének elnöke is. Kiemelték: a magyarság politikai súlyát mindig az adja meg, mennyi képviselőt sikerül bejuttatni a helyhatósági szervekbe, amelyet jelentős erőfeszítések árán érhetünk csak el.

Az alapszervezet elnöke ismét Tarics Zoltán lett.

Fancsikán Bák Ferenc szólt az elvégzett munkáról. Kiemelte: a KMKSZ-tagság kötelességgel is jár. Szükséges, hogy az emberek felismerjék annak fontosságát: ne csupán a szervezet támogassa a tagokat, hanem a tagok is támogassák a szervezetet. Ennek döntő jelentősége mutatkozott meg a legutóbbi választásokon: sajnos nem kielégítő eredménnyel.

Az alapszervezet élére ismét Bák Ferencet választották.

Aknaszlatinán Szedlák Gyula tartotta meg elnöki beszámolóját. Ebben elhangzott, hogy az alapszervezetnek 733 tagja van. Az alapszervezet számos rendezvényt szervezett közösen a helyi Bolyai János Középiskolával. Elhangzott, hogy az alapszervezet közreműködésével az elmúlt három évben több mint 500 ember kapott vízumtámogató nyilatkozatot.

A tagság ismét bizalmat szavazott Szedlák Gyulának. A közgyűlés munkájában részt vett ifj. Sari József, a KMKSZ Felső-Tisza-vidéki Középszintű Szervezetének elnöke is, aki válaszolt a feltett kérdésekre.

Rahón Nyezsmák Emma elnök tartotta meg beszámolóját. Szólt a magyar kultúra ápolásának mint nemzetmegtartó erőnek a fontosságáról. Egyik központi rendezvényük március 15-e megünneplése. A helyi problémák kapcsán szóba került a helyi magyar iskola, a probléma gyökereként a tanulók évről évre csökkenő száma hangzott el. Végezetül a tagság újraválasztotta tisztségében Nyezsmák Emmát.

Tiszabogdányban Tresza Mária alapszervezeti elnök számolt be a tagság előtt. Mint mondta, bizakodásra ad okot, hogy jól működik a vasárnapi iskola, mellyel minden helyi magyar meg van elégedve. Végezetül a tagság ismét Tresza Máriának szavazott bizalmat.

halász, tamási