A vizsgálati fogság nem ok az elbocsátásra

2011. február 25., 09:00 , 528. szám

"Férjemet bűncselekmény elkövetésének gyanújával vette őrizetbe a rendőrség, s egy hónapig tartották fogva. Miután kiszabadult, munkahelyén közölték vele, hogy hiányzás miatt elbocsátják. Jogukban állt ezt tenni?"

- Jelen esetben Ukrajna Munkatörvénykönyvének a munkaügyi jogviszonyt szabályozó rendelkezései a mérvadóak. A szóban forgó törvénykönyv 40. paragrafusának 4. pontja értelmében indokolatlan munkahelyi hiányzásnak, azaz a jogszabály szóhasználatával élve "??????"-nak a dolgozónak a munkahelyéről való távolmaradását tekintik a munkanap folyamán, többek között nyomós ok nélküli távolmaradását a három órát egyhuzamban vagy összességében meghaladó ideig. Az indokolt hiányzás nem minősül "??????"-nak. Következésképpen, a dolgozó hiányzása csak akkor minősül indokolatlannak, ha az saját hibájából következett be. A hatályos ukrán jogszabályok nem részletezik, milyen esetekben tekinthető a hiányzás indokoltnak, nem részletezik a lehetséges indokokat sem. Általánosságban tehát indokoltnak tekinthető a hiányzás, amennyiben az nem a dolgozó hibájának tudható be. A hiányzás indokoltsága elismerhető a dolgozó bizonyított munkaképtelensége esetén, még ha az nem is lett alátámasztva beteglappal, a munkáltató utasítását követő tétlenségkor, amennyiben a végzendő munka ellenjavallott a dolgozó egészségi állapota miatt. Ugyancsak indokoltnak ismerhető el a hiányzás a családdal, az életvitellel összefüggő bizonyos esetekben, a természeti csapások és a rendkívüli helyzetek miatt.

Ukrajna Alkotmányának 62. paragrafusa kimondja, hogy az egyén ártatlannak számít a bűncselekmény elkövetésében, és nem vethető alá büntetőjogi szankcióknak, míg bűnössége nem nyer bizonyítást a törvények által meghatározott rend szerint, s nem nyer megállapítást a bíróság jogerőre emelkedett ítéletében. Ezért az ön esetében férjének egyhónapos hiányzása a munkahelyéről a vizsgálati fogság következtében nem tekinthető indokolatlan hiányzásnak.

hk