Matematikaversenyek Beregszászban

Zrínyihez méltó kitartással a gordiuszi csomók megoldásáért

2011. február 25., 09:00 , 528. szám

A Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség (KMPSZ) szervezésében zajló tantárgyi vetélkedők sorában február 18-án a matematikáé volt a főszerep: Beregszászban ezen a napon zajlott ugyanis a Gordiusz Matematikai Tesztverseny, valamint a Zrínyi Ilona Matematikaverseny. Az évente megrendezésre kerülő matematikavetélkedőket rendszeresen nagy érdeklődés és részvételi arány jellemzi: a nevezett napon például összesen közel ezer diák jelentkezett, hogy Zrínyihez méltó kitartással, a matematika területén oldhassák meg a "gordiuszi csomót" képező feladatokat.

A 9-12. osztályos tanulók megmérettetésének, a Gordiusz Matematikai Tesztversenynek ez alkalommal a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola adott otthont. Az ünnepélyes megnyitóra a tanintézmény Törökugrató termében került sor, ahol az összegyűlt csaknem 170 versenyzőt és kísérő tanáraikat Orosz Ildikó, a KMPSZ és a KMF elnöke, valamint Kulin Judit főiskolai előadó, a verseny kárpátaljai koordinátora köszöntötte. Orosz Ildikó örömmel nyugtázta, hogy a fiatalok ismét szép számmal képviseltetik magukat ennek a Kárpát-medencei összmagyar versenynek a kárpátaljai fordulóján, ami azt bizonyítja, hogy mindannyian szeretik a matematikát, és motiválja őket az egészséges versenyszellemet.

Az elnök asszony külön szólt az érettségiző fiatalokhoz, felhíva a figyelmüket arra, hogy már csupán február 28-ig maradt idejük a független vizsgaközpontokba történő bejelentkezésre. Ez mindazok számára is ajánlott, akik Magyarországon szeretnének továbbtanulni, mivel az anyaországban a korábbiaktól eltérően most nem az érettségi bizonyítvány tantárgyainak összeredményeit, hanem az emelt szintű érettségi vizsgák eredményeit veszik majd alapul a pontszámításnál. A KMPSZ elnöke felhívta még a diákok figyelmét arra a tényre: minél több felsőoktatási intézménybe adják be jelentkezésüket, annál biztosabb, hogy felvételt nyernek.

A versenyzőknek a feladatlapokat Kulin Judit osztotta ki, majd kezdetét vette a munka: feleletválasztásos teszt formájában 90 perc alatt 30 feladatot kellett megoldaniuk a diákoknak.

Ugyanezen időpontban került sor a Beregszászi Magyar Gimnáziumban (BMG), valamint a Beregszászi Zrínyi Ilona és Mikes Kelemen Középiskolákban a Zrínyi Ilona Matematikaverseny lebonyolítására. Erre a versenyre - mely talán az egyik legtöbb érdeklődőt megmozgató tantárgyi vetélkedő - ez alkalommal összesen 611 tanuló jelentkezett 3-8. osztályos kategóriában. Az ünnepélyes megnyitóra a BMG-ben került sor, ahol Balázsi Borbála - a verseny hosszú évek óta lelkes főszervezője - köszöntötte a résztvevőket, majd ismertette a szabályokat. A 3-4. osztályos tanulóknak 60 perc alatt 20, az 5-6. osztályosoknak 75 perc alatt 25, míg a 7-8. osztályos versenyzőknek 90 perc alatt 30 feladatot kellett megoldaniuk feleletválasztásos teszt formájában.

Tekintve, hogy a feladatlapok értékelése hosszabb folyamat, így a nyertesek névsora lapzártánkig még nem volt ismert, azt egy későbbi lapszámunkban közöljük. Mindkét vetélkedő első helyezettjei továbbjutnak a Kecskeméten április 20-22. között megrendezésre kerülő országos döntőbe.

F. Zs.