Egy kárpátaljai tollforgató, aki a magyar irodalmi kánon részévé vált

Vári Fábián Lászlót köszöntötték

2021. április 24., 18:56 , 1055. szám

Magyarország Beregszászi Konzulátusán köszöntötték április 23-án a 70 éves Vári Fábián László Kossuth-díjas költőt, írót, néprajzkutatót, műfordítót a külképviselet vezetői, kárpátaljai magyar szervezetek képviselői, valamint barátai, tisztelői. A köszöntés apropója a hetvenedik születésnap mellett az volt, hogy a Mezőváriban élő Vári Fábián László idén március 15-én Budapesten átvehette a magyar kultúra művelésének és ápolásának elismeréséért járó legmagasabb magyar állami kitüntetést, a Kossuth-díjat.

Kacsur András színész, a Kárpátaljai Megyei Magyar Drámai Színház igazgatója Dinnyés József által megzenésített Vári Fábián László-verset énekelt, majd egy költeményt el is szavalt, megteremtve az esemény emelkedett hangulatát.

Szilágyi Mátyás beregszászi magyar főkonzul elmondta: „Vári Fábián László személyében egy olyan alkotót üdvözölhetünk, aki azon kevés számú, nemzeti beállítottságú közéleti személyiségeink egyike, akiről a szó tényleges értelmében elmondható, hogy a szovjet nép- és nemzetelnyomó diktatúra ellen a fejét felemelő polgárjogi harcosunk volt a 70-es és a 80-as években… A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) alapító tagjaként, alelnökeként az 1990-es években a kárpátaljai magyar nemzeti önmegfogalmazás, a szellemi, kulturális közösségi eszmélés és önrendelkezés tevékeny kezdeményezője és alakítója volt.”

Vári Fábián László 2001-től a Magyar Írószövetség választmányi tagja, 2007-től elnökségi tagja. A Magyar Írószövetség Kárpátaljai Írócsoportjának és az Együtt című folyóirat szerkesztőbizottságának az elnöke. Az ünnepelt több évtizede gyűjti a kárpátaljai magyar és ruszin népballadákat, jelentős műfordítói tevékenysége is – sorolta költőnk érdemeit, számos elismerését és kitüntetését a főkonzul, hozzátéve: „Szeretném itt kiemelni, és egyben példaképül is állítani minden magyar ember előtt Vári Fábián Lászlónak a magyar anyanyelvhez, édes anyanyelvünkhöz fűződő szenvedélyes szeretetét” –, majd ez utóbbit igazolandó idézett az ünnepelt Illyés Gyula fejfája előtt című verséből. A beregszászi magyar külképviselet vezetője megjegyezte, hogy Vári Fábián László együttműködő munkatársuk kulturális programjaik megvalósításában, hisz rendszeres résztvevője a konzulátus Irodalmi Kilátó című rendezvényeinek.

A KMKSZ képviseletében Molnár László kulturális titkár köszöntötte az ünnepeltet, ajándékként átadva a költő tisztelőjének, Hrabár Natália képzőművésznek erre az alkalomra készített kerámiáit.

A fiatal kárpátaljai költők közül legtehetségesebbnek tartott Marcsák Gergely felolvasta Vári Fábián László prózaírói és lírai munkásságát elemző módon bemutató tanulmányát, majd Beke Mihály András első beosztott konzul a költő, író, balladakutató emlékkönyvébe írt irodalmi értékű bejegyzését olvasta fel.

Immár Kossuth-díjjal is elismert költőnk köszönetet mondott az alkalom megszervezéséért a konzulátusnak, valamint az összegyűlt baráti társaságnak. „Lassan kerekedik a kárpátaljai magyar irodalom története. Az a szép benne, hogy nem fog teljesen bekerekedni, mert itt van a váltás. Marcsák Gergelyt láthattuk, hallhattuk itt az előbb, aki nemcsak irodalomtörténészi minőségében kiváló szakember, hanem ő az a fiatal lírikusa Kárpátaljának, akiben én az utódomat látom” – jelentette ki az ünnepelt.

Ajándékokkal és kedves szavakkal köszöntötte még a kortárs magyar irodalom nagy alakjai közé méltán sorolt Vári Fábián Lászlót az Együtt folyóirat képviseletében Dupka György, illetve Zubánics László, az Ukrajnai Magyar Demokrata Szövetség elnöke.

A járványügyi előírások miatt kissé megkésett, csak szűk körű születésnapi összejövetelen a már említettek mellett tiszteletét tette többek között a költő egykori munkahelyének, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolának a képviseletében Orosz Ildikó elnök asszony és Csernicskó István rektor, Zán Fábián Sándor, a Kárpátaljai Református Egyházkerület püspöke, aki egyben a költő veje, Sin József, a KMKSZ Beregszászi Középszintű Szervezetének elnöke, Orosz Géza, a Beregszászi kistérség alpolgármestere, Molnár D. István, a KMKSZ Beregszászi Alapszervezetének elnöke, valamint a kárpátaljai magyar média és sajtó munkatársai..           

Badó Zsolt