Templombúcsú Fancsikán

2011. január 7., 09:00 , 521. szám

Az új év első római katolikus templombúcsúja volt január 3-án, Fancsikán. A Jézus szent nevének tiszteletére szentelt templomot megtöltötték a helyi hívek és a környékbeli zarándokok. Az szentmisét Mankovics Sándor atya mutatta be. Szentbeszédében felhívta a nevek jelentőségére a figyelmet. Ma is vannak nagy nevek, a sztárok neveit tudjuk. De ahogyan a csillagok között vannak hullócsillagok, sok sztár úgy tűnik el. A keresztény ember pedig szent nevet, Jézus szent nevét hívja segítségül. Jézus nevének segítségül hívásával sok csodálatos esemény, sőt gyógyulás is történik. A történelem során Jézus szent nevének segítségül hívása háborúkat, csatákat döntött el. Hívjuk ma is segítségül ezt a soha el nem múló szent nevet!

Az ünnepi szentmise végén elimádkozták a Jézus neve litániát, majd a templombúcsú szentségi áldással fejeződött be. A szokásokhoz híven a helyi hívek agapéval, szeretetlakomával fogadták az ide érkező vendégeket.

A Ferences Sajtóközpont anyagának felhasználásával összeállította:

Lengyel Donát