A Rákóczi-főiskola Egán Ede Szakképzési Centrum központjainak közös tanévnyitó ünnepsége

A három intézmény 198 elsőssel kezdte meg a tanévet

2021. október 4., 19:35 , 1078. szám

Ünnepélyes keretek között került sor a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola (II. RF KMF) Egán Ede Szakképzési Centrum nagydobronyi, beregszászi és tiszapéterfalvai képzési központjainak közös tanévnyitó ünnepségére október 4-én a nagydobronyi református templomban. A 2021–2022-es tanévet a három intézményben 12 szakon összesen 198 elsős diák kezdte meg.

Az ünnepség a történelmi és nemzeti lobogók, a főiskola zászlója, valamint a millenniumi zászló behozatalával vette kezdetét, melyeket nagydobronyi népviseletbe öltözött diákok helyeztek el a templomban. A megjelenteket ezután Kolozsy András, a Nagydobronyi Református Egyházközség vezető lelkésze köszöntötte Pál apostol a rómabeliekhez írt levele 8:31 verséből vett igeszakasszal: „Ha az Isten velünk, kicsoda ellenünk?”

A Himnusz eléneklése után Balogh János, a II. RF KMF Egán Ede Szakképzési Centrum Nagydobronyi Szakképzési Központjának igazgatója mondott ünnepi köszöntőt. Beszédében a kezdeteket felidézve emlékeztetett: 2019-ben hét szakon több mint 110 tanulóval Nagydobronyban kezdte meg működését az Egán Ede Szakképzési Centrum azzal a céllal, hogy piacképes szakmához juttassa a Kárpátalján élő magyar anyanyelvű fiatalokat. A Centrum 2020-ban két helyszínnel – a beregszászi és a tiszapéterfalvai központokkal – bővült, így immár második éve három jól felszerelt intézményben zajlik az oktatás.

A nagydobronyi központ igazgatója aláhúzta: a képzéseket Nagydobronyban 88 tanuló kezdte meg kilenc szakon, míg Beregszászban 56 diák öt szakon, Tiszapéterfalván pedig 54 elsős iratkozott be hat szakra. A második évfolyamokon összesen 131 diák tanul, így a három intézmény tanulóinak összlétszáma a tanévben 329 fő.

A munkaerőpiac és a tanulni vágyók igényeit figyelembe véve évről évre bővítik a képzési kínálatot, ezáltal idén öt új szak indult el: sportedző-sportszervező, divatszabó, rehabilitációs terapeuta, elektronikai műszerész, valamint vendégtéri szaktechnikus képzés.

Balogh János köszönetet mondott Magyarország Kormányának, amely a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolán keresztül támogatja a központok működését, valamint azoknak a magyarországi partnerintézményeknek, ahol a diákok tanulmányi idejük csaknem felét töltik el.

Az elsősökhöz szólva az igazgató kiemelte: „Világunkban szakemberként csak az boldogulhat, aki képes megfelelni a fejlődés igényeinek, ezért az a tudás, amit nálunk szereztek, nem más, mint egy jó alap a jövőépítésre, melyet folyamatosan tovább kell fejleszteni. […] A jövőről nem álmodozni kell, hanem küzdeni érte! Szomorú látni, hogy hány tehetséges kárpátaljai fiatal indul el külföldre szerencsét próbálni, akik alkalmi munkákból élve sodródnak országról országra, feladva identitásukat a magasabb kereseti lehetőségért cserébe. Hálás a szívem azért, hogy ennyi fiatalt láthatok itt, akik nem ilyen életet képzeltek maguknak!” – fogalmazott.

Az elsősöket köszöntő beszédében Pölöskei Gáborné, az Innovációs és Technológiai Minisztérium szakképzésért és felnőttképzésért felelős helyettes államtitkára hangsúlyozta: „Mindig motiváló látni és tapasztalni, hogy egy gondolat, tett és közös akarat eredménye milyen határtalan lehetőségeket nyújt.”

A kárpátaljai magyar nyelvű szakképzés 2019-es elindulásával a magyar nyelvű képzésben részesülő fiatalok piacképes szakmai tudással jelenhetnek meg a munkaerőpiacon. „Ez egyrészt a határon túli magyar közösségek megerősödését szolgálja, másrészt pedig erősíti a magyarországi vállalkozások határon túli területeken történő beruházási esélyeit, a magyar emberek boldogulásának esélyeit” – húzta alá a helyettes államtitkár.

„Fontos számunkra, hogy helyi és nemzeti szinten is releváns szakmák oktatása valósuljon meg, olyan szakmai tudás átadásával, mellyel a tanulók magabiztosan, öntudatosan tudnak kilépni a munka világába, s így könnyebben megtalálva életútjukat. Ezt kívánjuk megteremteni az együttműködésünkkel, a lehetőségekkel a kárpátaljai fiatalok számára is” – jelentette ki Pölöskei Gáborné.

Potápi Árpád János, a Miniszterelnökség Nemzetpolitikáért felelős államtitkára és dr. Szili Katalin, a határon túli autonómiaügyekért felelős miniszterelnöki megbízott levélben köszöntötte az ünnepség résztvevőit.

Potápi Árpád János államtitkár köszöntő szavait Bujdosó János kárpátaljai főosztályvezető tolmácsolta. „A magyar kormány oktatási támogatásaival és beruházásaival továbbra is azt a kiemelt nemzetpolitikai célt szeretné szolgálni, hogy tovább erősítsük magyar közösségünk identitását, anyanyelvi oktatását, a fiatalok szülőföldön való boldogulását. Valljuk, hogy a nemzeti kisebbségek identitásának megőrzése csak az anyanyelvi oktatás minden szintjének megtartásán és megerősítésén keresztül valósulhat meg” – hangzott el a levél olvasásakor.

Dr. Szili Katalin miniszterelnöki megbízott üzenetét Hidi Tünde tanár olvasta fel. „Ahogy volt a régi világban, legyen ezután is így: íveljen generációkon át egy szakma, vigyük tovább a tudást apáinkról gyermekeinkre, mert ezzel együtt a hagyományokat, a kultúrát, a nyelvünket, az életet adjuk tovább” – jegyezhette meg minden elsős a levél hallatán.

A következőkben az elsősök fogadalomtételére került sor, az eskü szövegét Palkó Bence Máté első évfolyamos diák olvasta elő társainak. Az eskütételt követően Csernicskó István, a II. RF KMF rektora, Rostás János, a Mátészalkai Szakképzési Centrum kancellárja, Magyar János, a Mátészalkai SZC Déri Miksa Technikum, Szakképző Iskola és Kollégiumának igazgatója, Péter István, a Mátészalkai SZC Kállay Rudolf Szakképző Iskola igazgatója, Nagy József, a Mátészalkai Szakképzési Centrum Gépészeti Technikum és Kollégium igazgatója, Balogh János, a II. RF KMF Egán Ede Szakképző Centrum Nagydobronyi Szakképzési Központjának igazgatója, Pólin Lénárd, az Egán Ede SZC Tiszapéterfalvai Szakképzési Központ igazgatója és Nagy István, az Egán Ede SZC Beregszászi Szakképzési Központ igazgatója kézfogásukkal az intézmény diákjaivá avatták az elsősöket.

Ezt követően a Republic együttes és Bagossy Norbert Messzi földre vihetnél című dalát adta elő a nagydobronyi szakképzési központ énekkara, akiket gitáron Balog Eszter tanárnő és Fazekas Péter első évfolyamos tanuló, hegedűn pedig Kosztyu Géza második évfolyamos diák kísért.

Ünnepi beszédében Rostás János, a Mátészalkai Szakképzési Centrum kancellárja aláhúzta: „Felidézve és értékelve ez eddigi közös munkát úgy gondolom, hogy a legjobb helyen vagyunk: iskolában, ahol a tudás lakozik; közösségben, amely ugyanazon a nyelven beszél, gondolkodik és álmodik; barátok közt, akik segítik egymást, hűségesek egymáshoz és kitartanak egymás mellett; és Isten házában, ahol érezhető a Mindenható gondoskodó szeretete”.

A köszöntőt követően Varga Sándor helyi költő Nagydobronyi anzix című versét adta elő Dóka Éva első évfolyamos tanuló.

A szakképző centrumok nevét adó Egán Ede a XIX. században az akkori magyar kormány támogatásával olyan gazdaságfejlesztő programot indított el az egykori Észak-Magyarországon, melynek célja a vidék gazdasági felzárkóztatása, az emberek jólétének megalapozása, a régió felemelése volt – idézte fel beszédében Csernicskó István rektor, hozzátéve: bár a kormánybiztos nem fejezhette be munkáját, programjának eredményei máig érzékelhetők vidékünkön.

„Az Egán Ede Szakképzési Centrum a XXI. század elején szintén a magyar kormány támogatásával jött létre magyarországi és kárpátaljai oktatási intézmények összefogásával és szoros együttműködésével, amelynek célja, hogy minél több fiatalt segítsen abban, hogy magas szintű, korszerű ismereteket szerezhessenek és biztos megélhetést nyújtó szakmát tanulhassanak szülőföldjükön anyanyelvükön, magyarul” – szögezte le a főiskola rektora, aki kiemelte, hogy ez a képzési forma amellett, hogy tanulási lehetőséget biztosít, ékes bizonyítéka az országhatárokon átnyúló magyar–magyar együttműködésnek és annak, hogy Kárpátalján nagy igény van a magyar nyelvű oktatásra nemcsak a köz- és felsőoktatás, hanem a szakképzés területén is.

Az ünnepség befejezéseként az egyházak képviselői áldást kértek az intézményre, az elsősökre és a jelenlévőkre, majd az egybegyűltek elénekelték a Szózatot.

Csuha Alexandra