Ha késve utal a bank

2010. december 3., 09:00 , 516. szám

"Vállalkozó vagyok, folyószámlám van a bankban. A bank nem utalta át a pénzt az egyik üzletfelemnek (pedig volt pénz a számlámon, s a fizetési meghatalmazást is benyújtották a banknál), amiért az üzletfél most a kára megtérítését követeli tőlem. Hogyan vonható felelősségre a bank? Milyen büntetés szabható ki rá?"

- A Polgári Törvénykönyv 1073. paragrafusa rendelkezik arról, milyen következményei vannak annak, ha a bank nem megfelelően hajtja végre ügyfelei számlaműveleteit, például az ügyfélnek érkező pénzeszközöket késedelmesen helyezi el számláján vagy alaptalanul emeli le azokat onnan, esetleg nem vagy csak késedelmesen hajtja végre azokat az átutalásokat, amelyekre az ügyféltől kap utasítást. A szabálytalanság felfedezése után a bank köteles azonnal kijavítani a hibát, megfizetni a kamatot, s megtéríteni az okozott kárt. Amennyiben a bank nem teljesíti a folyószámla vezetésére kötött szerződésben vállalt kötelezettségeit, írásban kell követelni tőle azok teljesítését. A követelést tértivevényes levélként kell eljuttatni a bankhoz, s abban fel kell szólítani a kötelezettségeinek teljesítésére, megszabva a követelés teljesítésének határidejét is. Az általános szabály szerint 30 napon belül várható válasz a levélre. Amennyiben nem kap választ 30 napon belül a banktól vagy az elutasította a követelése teljesítését, keresetet kell benyújtania a gazdasági bírósághoz.

A keresetben követelheti:

- azoknak a ténykedéseknek a beszüntetését, amelyek sértik az Ön jogát a pénzeszközeivel való szabad rendelkezéshez, illetve szorgalmazhatja a banktól elvárt intézkedések (például egy adott pénzösszeg átutalása, kiadása stb.) teljesítését;

- szorgalmazhatja a banknak a folyószámla-vezetési szerződésben vállalt kötelezettségei teljesítését készpénznek a folyószámláról való kiutalása révén;

- követelheti a folyószámla-vezetési szerződés felbontását a szerződés lényeges feltételeinek megsértése miatt (lényeges feltételeknek minősülnek a felek kötelezettségei, jogai, valamint a határidők és a szerződés tárgya), miután az korlátozza a pénzeszközökkel való szabad rendelkezésének jogát;

- követelheti a fizetési kötelezettség teljesítésének elmulasztása miatt keletkezett veszteség megtérítését.

hk