Ha a cipész elvesztette a cipőt

2010. november 19., 09:00 , 514. szám

"A barátnőm nemrég suszterhez vitte a cipőjét. Amikor a megállapodás szerinti két nap múlva visszament érte, a műhelyben azt mondták neki, hogy a cipő elveszett, s - ami a legfontosabb - megtagadták a keletkezett kár megtérítését. Milyen jogai vannak ebben a helyzetben a barátnőmnek, hová fordulhat a problémájával?"

- A barátnőjének természetesen jogában áll követelni az elvesztett cipő árának megtérítését. A szóban forgó cipészműhelynek kötelessége kifizetni ezt az összeget. Hogy hozzájusson a pénzéhez, a szóban forgó hölgynek kérvényt kell írnia a vétkes cipészműhely vezetőségének címezve, amelyben leírja a kialakult helyzetet és megfogalmazza követelését a céggel szemben. A levél másolatát célszerű megőrizni. Sajnos az efféle műhelyek ügyfelei igen gyakran semmiféle átvételi elismervényt nem kérnek és nem is kapnak, amikor leadják lábbelijüket javításra, holott ez kötelező volna. A műhelyben kötelesek kiadni az ügyfélnek egy átvételi okmányt, amelyben fel van tüntetve, pontosan milyen lábbeli lett átvéve, ki által, s milyen dátummal. Amennyiben a barátnője rendelkezik bármilyen efféle dokumentummal, csatolnia kell annak másolatát a kérvényhez. Az is javítja az esélyeit, ha megőrizte a cipő vásárlását igazoló csekket. Ezzel igazolhatja, hogy valós összeget követel kártérítésként. Amennyiben a cipő leadásának pillanatában a műhelyben ott volt mellette ön vagy valaki más az ismerősei közül, célszerű önöknek is aláírni a kérvényt, hiszen igazolni tudják a leadás tényét. Ajánlatos mindjárt két ilyen tanút keríteni. Amennyiben a műhely ezek után is megtagadja a cipő után járó kártérítés kifizetését, a kérvény másolatait meg kell küldeni a különféle fogyasztóvédelmi társadalmi szervezeteknek, valamint a rendőrség gazdasági bűnözés elleni harccal foglalkozó osztályának.

hk