Ha elveszett a postai elismervény

2010. november 12., 09:00 , 513. szám

"Korábban rendszeresen igénybe vettük a posta csomagküldési szolgáltatását értékes küldemények célba juttatására, és soha semmilyen problémánk nem volt. Néhány hete ismét postára adtunk egy igen értékes csomagot, az azonban nem érkezett meg a címzetthez, de nem is tért vissza a feladóhoz. Sajnos nem tudtuk megtalálni a csomag leadásakor kapott postai elismervényt. Szerencsére a férjem minden elküldött csomag adatait nyilvántartja a számítógépén, így legalább ez megmaradt. Kértük a postahivatal segítségét, megadtunk nekik minden szükséges adatot a csomag felkutatásához, de az elismervény nélkül a postások nem voltak hajlandók bármit is tenni. Levelet írtunk az Ukrposta vezetőinek is, de máig nem kaptunk rá választ. Mit tehetnénk még ez ügyben?"

- Azt tanácsolnám, hogy írjanak egy újabb levelet az Ukrpostának. Megírásakor feltétlenül vegyenek figyelembe néhány fontos körülményt. Először: a levelet címezzék közvetlenül a vállalat első számú vezetőjének. Másodszor: levelükben fogalmazzanak úgy, hogy kérik a szóban forgó esettel kapcsolatos információk felkutatását és az elveszett postai elismervény másolatának kiállítását az önök adatai alapján. Harmadszor: vagy tértivevényes levélként adják postára a levelet (ilyenkor értesítést kapnak a postától arról, hogy a címzett átvette a küldeményt), vagy juttassák el személyesen azt a címzett postai vezető fogadószobájába, várják ki a levél átvételét, a levél másolatán jegyezzék fel annak a hivatalnoknak a nevét és tisztségét, aki a levelet átvette, valamint az okmány iktatási számát is. A jogszabályok értelmében a postának a levél beérkezése utáni egy hónapon belül válaszolnia kell önöknek. A levél beérkezésének dátumát ismerve, amennyiben egy hónapon belül nem érkezett válasz, jogukban áll újabb levelet írni, amelyben megtudakolják, hogy mikor érkezik válasz az ilyen és ilyen keltezésű, ilyen és ilyen iktatószámmal ellátott levelükre. Ha ezek után sem érkezik válasz a levelükre, jogukban áll panaszt tenni a felsőbb szerveknél, például az ügyészségen. Amennyiben viszont válaszolnak a levélre, és segítenek kiállítani az elismervény másolatát, annak birtokában eljárhatnak a postahivatalukban - ahol a küldeményt feladták - az elveszett csomag ügyében.

hk