Tájékoztató a 2022-es magyarországi országgyűlési választásról a Kárpátalján élő magyar állampolgárok részére

2022. március 30., 14:15 , 1087. szám

Tájékoztató a magyar országgyűlési választásról és országos népszavazásról a KÁRPÁTALJÁN élő magyar állampolgárok részére

I.

A magyarországi lakcímmel NEM rendelkező magyar állampolgárok:

amennyiben élni szeretnének szavazati jogukkal, kérniük kell a központi (választói) névjegyzékbe történő felvételüket.

A névjegyzékbe vételi – regisztrációs – kérelemnek legkésőbb 2022. március 9-én 16 óráig kell beérkeznie a Nemzeti Választási Irodához.

Aki korábban már kérte a felvételét a névjegyzékbe, annak nem kell újra regisztrálnia!

A kérelem előterjeszthető elektronikusan a www.valasztas.hu weboldalon, vagy megküldhető postai úton (Nemzeti Választási Iroda, Budapest 1854, Magyarország). A nyomtatvány kitöltéséhez segítség kérhető Magyarország kárpátaljai külképviseletén (UNGVÁRI FŐKONZULÁTUS vagy BEREGSZÁSZI KONZULÁTUS) is.

A magyarországi lakcímmel nem rendelkező magyar állampolgárok a névjegyzékbe vételt követően levélben szavazhatnak. A választópolgárnak a névjegyzékbe vételi kérelemben kell nyilatkoznia arról, hogy hová kéri a szavazási levélcsomag kézbesítését. A szavazási levélcsomag kézbesítése kérhető saját magyarországi postacímre, Magyarország kárpátaljai külképviseletére (UNGVÁRI FŐKONZULÁTUS vagy BEREGSZÁSZI KONZULÁTUS), vagy bármely más országban működő külképviseletére, vagy Magyarországon a kijelölt települések polgármesteri hivatalában működő helyi választási irodába.

A SZAVAZÁSI LEVÉLCSOMAG ÁTVEHETŐ kizárólag a választópolgár által előzetesen megjelölt helyszínen és módon:

SZEMÉLYESEN  A kérelemben megjelölt magyar külképviseleten ( UNGVÁRI FŐKONZULÁTUS vagy BEREGSZÁSZI KONZULÁTUS). március 19. és április 2. között mindennap (hétvégén is) magyar idő szerint 6.00-tól 22.00 óráig, és április 3-án helyi idő szerint 6.00-tól 19.00 óráig
SZEMÉLYESEN A kérelemben megadott - erre kijelölt - magyarországi településen, a polgármesteri hivatalban működő helyi választási irodában. március 19. és április 2. között munkanapokon 9.00 és 16:00 óra között és április 3-án 6.00-tól 19.00 óráig
A KÉRELEMBEN MEGJELÖLT MAGYARORSZÁGI POSTACÍMEN Ez esetben a Nemzeti Választási Iroda postai úton küldi meg a szavazási levélcsomagot a kérelemben megjelölt címre.   

A szavazási levélcsomag személyes átvétele során a választópolgár személyazonosságát érvényes (magyar vagy ukrán) személyazonosító igazolvánnyal, útlevéllel vagy vezetői engedéllyel köteles igazolni. Amennyiben az ukrán személyazonosító okmányon és az átvételi jegyzéken szereplő személyes adatok eltérnek, úgy az eltérés tisztázása érdekében további dokumentumok (lakcímkártya, honosítási okirat) bemutatása válhat szükségessé.

A szavazatot tartalmazó VÁLASZBORÍTÉK LEADÁSA történhet:

Magyarország külképviseletén (UNGVÁRI FŐKONZULÁTUS vagy BEREGSZÁSZI KONZULÁTUS).  március 19. és április 2. között mindennap (hétvégén is) magyar idő szerint 6.00-tól 22.00 óráig és április 3-án helyi idő szerint 6.00-tól 19.00 óráig 
Magyarországon az országgyűlési választókerületek székhelyein működő polgármesteri hivatalokban. április 3-án 6.00-tól 19.00 óráig
Magyarországról postai úton a Nemzeti Választási Irodának címezve  (Budapest 1855, Magyarország).  úgy, hogy a levél legkésőbb április 3-án 19.00 óráig beérkezzen a Nemzeti Választási Irodához

II.

A magyarországi lakcímmel rendelkező magyar állampolgárok:

személyesen szavazhatnak a magyarországi lakóhelyük szerint kijelölt szavazókörben.

Ha a szavazás napján külföldön tartózkodik, és Magyarország valamelyik külképviseletén szeretne szavazni, legkésőbb 2022. március 25-én 16 óráig kérnie kell a külképviseleti névjegyzékbe vételt a www.valasztas.hu oldalon keresztül. A magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgárok, akik jelentkeztek a külképviseleti szavazásra, a kiválasztott külképviseleten 2022. április 3-án, vasárnap (6 és 19 óra között) adhatják le szavazatukat kizárólag személyesen, a külképviseleten kijelölt szavazóhelyiségben. A szavazás feltétele, hogy személyazonosságukat igazolják a következő, magyar hatóság által kiállított érvényes igazolványok valamelyikének bemutatásával: személyazonosító igazolvány, útlevél vagy vezetői engedély.