1956-ra emlékeztünk

2010. október 29., 10:00 , 511. szám
A megemlékezés résztvevői a Himnuszt éneklik

Az 1956-os forradalom és szabadságharc 54. évfordulójára emlékeztek a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) szervezésében október 23-án Beregszászban, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola dísztermében. A rendezvényen ünnepi beszédet mondott Lezsák Sándor, a Magyar Országgyűlés alelnöke.

Ötvennégy éve annak, hogy egy kis ország népe összefogott, s az oly sokszor megalázott nép ismét felemelte a fejét, emlékeztetett köszöntőjében az ünnepséget megnyitó Horkay Sámuel, a KMKSZ Beregszászi Alapszervezetének elnöke. Mint rámutatott, a forradalom elbukott, de ez az esemény ütötte az első rést a nemzetközi bolsevik uralom falán.

A himnusz elhangzása után Lezsák Sándor beszédében Ady Endre gondolatait idézve arról szólt, hogy minden történelmi csapás, minden elszenvedett sérelem és fájdalom dacára élni fog az a nép, amely képes és akar megújulva győzni és magyarságát megtartva megmaradni. "ťVerecke híres útjaŤ egykor a jövőt jelentette a magyarság számára. Emlékét őrizzük úgy, hogy ez az emlékezet ma is a jövőbe vezessen bennünket, Kárpátalja és Beregszász népét az egész magyar néppel együtt" – hangsúlyozta.

Lezsák Sándor rámutatott: 1956 forradalma és szabadságharca egy évszázadokra visszanyúló magyar történelmi folyamat 20. századi fordulópontja volt. "Igaz, a nemzet szabadságáért folytatott harcainkat a túlerő leverte, de minden harcunk a megmaradásunkat szolgálta, és hogy még van magyarság Európában, az önfeláldozó eleinknek köszönhető, mert az idegen hatalom mégiscsak alkura kényszerült" – tette hozzá.

Napjaink feladatairól szólva a Magyar Országgyűlés alelnöke annak fontosságára figyelmeztetett, hogy a magyar választók minél nagyobb hányada vegyen részt a közelgő választásokon. Mint jelezte, elkötelezettként áll a beregiek, a KMKSZ, annak jelöltjei mellett, hiszen a hetvenes évektől személyes tapasztalataiból is ismeri az itt élők sorsát, helyzetét, s találkozásai az itt élőkkel elkötelezetté tették a KMKSZ mellett.

"A beregszászi Nagyhegy 362 méter magas. Pontosan akkora, mint a Gizella királyné városa, Veszprém mellett Csatárhegy. Itt is, ott is most csatát kellett megvívni. A végén, Isten segítségével, győzünk. Mindig győzünk, mert tudunk választani a jó és rossz között. Hallgassunk Kölcsey Ferencre, Bereg nagy barátjára: ťBátorság ad erőt, pályán a gyáva hanyatlik; Bátran lépj, hogy utóbb fény koszorúzza fejed.Ť A tét óriási, mint mindig, ha szabadságunkról van szó. 1956 őszén nem tétováztunk. Mertünk szabad magyarok lenni. Most se tegyünk másként" – mondta végezetül Lezsák Sándor.

Kovács Miklós, a KMKSZ elnöke beszédében a nemzetről és annak egységéről szólva mindenekelőtt azt emelte ki, hogy bár Kádár János és pufajkásai is magyarok voltak, mégis úgy emlékezünk 1956 októberére, hogy a nemzet akkor megélte egységét, egységes akarat indította az embereket egy olyan történelmi tettre, amelyet az akkori Európa is elismert. A nemzet egységét azonban nem a félelem, a pénz vagy más egyéb szükséglete teremti meg, nem ez volt a közös többszörös, ami összefogta az embereket. A nemzet egységének eléréséhez a magyaroknak felnőniük kell, és nem lezülleni, mint amikor például egy kapzsiság vezette tömeggé változik a sokaság, hangsúlyozta a szónok. "1956, utolsó forradalmunk és szabadságharcunk arról szólt, hogy a mi egységünk a nemzet becsületében való egységet kell, hogy jelentse. Azt kell, hogy jelentse, hogy mi itt, riasztva, kísértve, képesek vagyunk az ötvenhatos hősökre hivatkozva azt mondani, hogy magyarok vagyunk, s a nemzet becsülete az, ami a cselekedeteinket mozgatja, nem a kicsinyes haszonlesés. ... Kívánom magunknak, hogy most, amikor megint, újból próbának vagyunk alávetve abban, hogy a legkisebb többszörös, vagy a lehető legmagasabb többszörös fog-e minket össze, 1956. október 23-a évfordulójához ilyen közel, legyen erőnk a legnagyobb, a legmagasabb közös többszörös jegyében egységesnek lenni" – mondta végezetül Kovács Miklós.

Az ünnepi szónoklatok után a Beregszászi Magyar Gimnázium diákjai köszöntötték Perduk Tibort, az 1956-os emlékérem kitüntetettjét, a gálocsi csoport tagját, akit tevékenységéért annak idején szabadságvesztéssel sújtottak.

Az ünnepi megemlékezés befejezéseként a Kárpátaljai Megyei Magyar Drámai Színház művészei adták elő ez alkalomra készített irodalmi összeállításukat.

Az eseményen jelen volt többek között Bacskai József, a Magyar Köztársaság Beregszászi Konzulátusának főkonzulja, Nagy Attila, a Magyar Köztársaság Ungvári Főkonzulátusának vezető konzulja, Gyurin Miklós beregszászi konzul, Lakatosné Séra Magdolna országgyűlési képviselő, Túristvándi polgármestere, dr. Orosz Ildikó, a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség és a Rákóczi-főiskola elnöke, dr. Brenzovics László, a KMKSZ alelnöke, a Kárpátaljai Megyei Tanács elnökének helyettese, Dancs Róbert beregszászi református lelkipásztor, Popovics Pál, a Kárpátaljai Magyar Cserkészszövetség elnöke, Bárdos István, a beregszászi Bendász István Cserkészcsapat parancsnoka, Kulin Zoltán, a Kárpátaljai Megyei Televízió- és Rádiótársaság vezérigazgató-helyettese, Gulácsy Géza, a KMKSZ Munkácsi Középszintű Szervezetének elnöke, Balázsi József, a Kárpátaljai Megyei Magyar Drámai Színház igazgatója.

hk