Egyértelművé vált a Régiók Pártja és az UMDSZ "násza"

2010. október 15., 10:00 , 509. szám

Összefogásra szólít fel az Ukrajnai Magyar Demokrata Szövetség (UMDSZ) választási plakátja néhány héttel az önkormányzati választások előtt. Azt már hetek óta tudjuk, hogy valódi magyar összefogásra nem számíthatunk Kárpátalján, most azonban, hogy lezárult a jelöltállítás, és közzétették a megyei tanácsi választásokon induló jelöltek névsorát, már az is nyilvánvalóvá vált, hogy az UMDSZ keze a plakáton valójában egy ukrán politikai erő kezét szorongatja az összefogás jegyében, méghozzá a hatalompártét, a Régiók Pártjáét (PR).

A sajtóban megjelent összesítések szerint eldőlt, hogy a kárpátaljai megyei tanácsi választásokra az egyéni választókörzetekben 30 párt megyei szervezetei nevezték be jelöltjeiket. Az illetékes választási bizottságok összesen 382 indulót jegyeztek be az 54 választókörzetben. Körzetenként átlagosan 7 induló jut egy képviselői helyre, de az ungvári 8. és 9. számú választókörzetekben például 12-12 jelölt indul, míg a volóci járási 26. számú körzetben mindössze ketten vetélkednek a képviselői mandátumért.

A KMKSZ-nek egyedüli magyar szervezetként sikerült minden magyarlakta körzetben jelöltet állítania. Hogy lássuk, másoknak miért nem "sikerülhetett" ugyanez, érdemes sorra venni azt a 11 választókörzetet, ahol eséllyel indulnak a harcba a képviselői mandátumért a magyar jelöltek.

Beregszász járási jogú városában az 1. számú választókörzetben Bárdos István pedagógus indul a "KMKSZ" - Ukrajnai Magyar Párt képviselőjelöltjeként. Neki nem lesz ellenfele az UMDSZ részéről, viszont indít jelöltet a körzetben a Régiók Pártja. A 2. számú választókörzetben dr. Orosz Ildikó, a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség és a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola elnöke száll harcba a képviselői mandátumért a "KMKSZ" - UMP színeiben. Itt a Régiók Pártja nem indított senkit "titkos" partnerének, az UMDSZ-nek üdvöskéjével szemben. Végül a 3. számú körzetben dr. Kertész Árpád mentőorvosnak, a KMKSZ jelöltjének lesz mind "régiós", mind UMDSZ-es ellenfele.

Hasonló a helyzet a Beregszászi járásban. A 16. számú választókörzetben dr. Izsák Tibor főiskolai tanárral, a KMKSZ jelöltjével szemben a PR indít jelöltet, míg az UMDSZ nem. A 17. számú választókörzetben, ahol dr. Fodor Gyula főiskolai tanár a KMKSZ jelöltje, indul UMDSZ-es kandidátus, a Régiók Pártja azonban nem állított saját jelöltet. Ugyanígy a 18. számú választókörzetben dr. Brenzovics Lászlónak, a Kárpátaljai Magyar Főiskoláért Alapítvány elnökének, a KMKSZ ügyvezető alelnökének lesz UMDSZ-es ellenfele, PR-es viszont nem.

A Beregszászi járásban kapott "előnyt" az UMDSZ bizonyos jelekből ítélve Csap járási jogú városban "fizeti vissza" új szövetségesének, a PR-nek. Csap járási jogú városban, a 13. számú választókörzetben Komonyi Lajos pedagógusnak mind az UMDSZ, mind a Régiók Pártja jelöltjével meg kell birkóznia. Viszont, a 14. számú választókörzetben, ahol Balogh Lívia főiskolai tanár, a KMKSZ Csapi Városi Szervezetének elnöke a KMKSZ jelöltje, a PR állít jelöltet, de az UMDSZ nem, s hasonló a helyzet a 15. számú körzetben is, ahol pedig dr. Szabó Miklós ungvári járási főbelgyógyász indul a KMKSZ pártjának színeiben.

Ugyancsak figyelemre méltó, hogy a Nagyszőlősi járás 23. számú választókörzetében Rezes Károly, a helyi járási állami közigazgatási hivatal vezetője indul az UMDSZ színeiben, aki a legutóbbi elnökválasztás alkalmával még a Régiók Pártjának oszlopa volt a térségben, s vélhetően mostani hivatalát is ennek köszönheti. Hasonlóan rejtélyes politikai döntés, miként indulhat az 50. számú ungvári járási körzetben az UMDSZ színeiben Sztepan Bordas, aki ugyancsak a Régiók Pártja bizalmasaként kaphatta meg az év eleji elnökválasztást követően az ungvári járási adminisztráció vezetői tisztségét.

Összességében tehát elmondhatjuk, hogy a sorra vett 11 választókörzetből csupán háromban indul mind a Régiók Pártja, mind az UMDSZ jelöltje, míg a további nyolc körzeten testvériesen megosztozott a két szervezet. Az sem lehet a puszta véletlen műve, hogy a két, magyarok által nagyszámban lakott járási jogú város közül Beregszászban csak az UMDSZ indított jelöltet, míg a Régiók Pártja nem, Csapon ugyanakkor az UMDSZ-nek nincs polgármesterjelöltje, míg a Régiók Pártjának van.

A legütősebb érv azonban, amely amellett szól, hogy az UMDSZ a Régiók Pártja magyar fiókszervezetévé vált, az a körülmény, hogy a PR az 54 kárpátaljai választókörzetből mindössze négyben nem indít saját jelöltet: a 2. számú beregszásziban, a 17. és 18. számú beregszászi járásiban, valamint a 23. számú nagyszőlősiben. Mind a négy körzetben magyar jelölt esélyes a győzelemre, s mind a négyben indul UMDSZ-es jelölt...

Olvasóink emlékezhetnek még, mekkora csinnadrattával jelentette be az UMDSZ nyáron, hogy tárgyalásokat kezd az együttműködésről a KMKSZ-szel, hogy azután gyorsan ki is hátráljon a folyamatból, természetesen a KMKSZ-t vádolva a megegyezési szándék hiányával. Ezzel szemben a Régiók Pártjával utóbb igen gyorsan sikerült megegyeznie az UMDSZ-nek, ahogyan korábban az Ukrán Szocialista Párttal vagy a rosszemlékű egyesült szociáldemokratákkal is, de ezt minden külsőséget mellőzve, titokban tette, s most, a kampány során sem kürtöli világgá ezt a szövetséget választói körében. Nyilván azért, mert vezetői is tudják, érzik, hogy lépésük a kárpátaljai magyarság szemében nem más, mint a magyar érdekvédelem ügyének elárulása.

zzz