Elkél az ügyvéd az adminisztratív bíróság előtt

2010. szeptember 25., 10:00 , 506. szám

"Egy incidens következtében adminisztratív eljárást indítottak ellenem és a barátaim ellen, s bírósági tárgyalást tűztek ki ügyünkben. Felfogadhatok-e ügyvédet jogaim védelmére? Egyáltalán, kinek áll jogában az ügyvéden kívül jogi segítséget nyújtani az adminisztratív bíróságokon?"

- Az Alkotmány 59. paragrafusa értelmében minden polgár jogosult a jogsegélyre, s mindenki szabadon választhatja meg a védőjét. Az ügyek bíróságokon és egyéb állami szervek előtt való tárgyalásakor a váddal szembeni védelem és a jogi tanácsadás biztosítására ügyvédet jelölnek ki (vagy ingyenesen - bűnügyekben -, vagy a gyanúsított választása alapján) a polgár számára.

Ukrajna Adminisztratív Kódexének (UAK) 271. paragrafusa értelmében a gyanúsított védelmét elláthatja ügyvéd vagy más jogi szakértő, akinek a törvény alapján jogában áll személyesen vagy más személy megbízásából jogi segélyt nyújtani. Az ügyvéd felhatalmazását az ügyvédi egyesülés által kiadott igazolás támasztja alá. Az UAK 268. paragrafusa értelmében az adminisztratív eljárás keretében felelősségre vont személynek jogában áll igénybe venni ügyvéd vagy más jogi segítség nyújtására jogosult személy segítségét ügye tárgyalásakor. Nem léteznek azonban olyan törvények, amelyek részletesen szabályoznák a jogász által személyesen vagy más ember megbízásából végzett jogi segítségnyújtás mikéntjét.

hk