Minden magyart megszólítunk...

2010. szeptember 18., 10:00 , 505. szám
Konzultációs gyűlés Csap városában

Egész Ukrajna számára jelentős mérföldkő lehet az október 31-én sorra kerülő önkormányzati választások eredménye, de különösen nagy a tét a kárpátaljai magyarság számára: hoszszú évekre eldől, kik képvisel(het)nek bennünket a helyi, járási, megyei tanácsokban. A választási törvény szerint csak bejegyzett pártok indíthatnak mind listás, mind egyéni (körzeti) képviselőjelölteket minden szinten. A KMKSZ–UMP is részt vesz a választásokon, s hogy a legmegfelelőbb jelölteket állíthassák, a magyarlakta településeken konzultációs gyűléseket tartanak a KMKSZ-alapszervezetek, ahol kiderül: kiket látnának szívesen a helybeliek a jelöltek sorában. A gyűléseken tett ajánlások alapján hoz majd döntést a KMKSZ–UMP elnöksége arról, kiket indítanak a listákon és az egyéni körzetekben.

Szeptember 10-én kezdődött el a konzultációs gyűlések sora, ahol egy-egy település KMKSZ-tagsága tesz javaslatot arról, kiket bíznának meg érdekeik képviseletével a jövőben. Ezen a napon Csap megyei alárendeltségű város KMKSZ-tagjai úgy határoztak, Balogh Oszkár közgazdász személyében polgármesterjelöltet állítanak, a megyei tanácsba pedig Balogh Líviát, az alapszervezet elnökét, a Rákóczi-főiskola tanárát indítanák. A városi tanácsba jelölnék Balogh Oszkárt, dr. Szabó Miklóst, a KMKSZ Csapi Alapszervezetének alelnökét, az Ungvári Járási Kórház belgyógyászati osztályának főorvosát, Viszocky Viktort, az alapszervezet titkárát, az Ukrán Államvasutak Információs és Szállítástechnikai Központjának számítástechnikusát, Kovács Gézát, az alapszervezet választmányi tagját, a Kárpátaljai Megyei Állami Televízió- és Rádiótársaság magyar adásokért felelős főszerkesztőjét, szerkesztőségvezetőt, Komonyi Lajos tanárt, az alapszervezet választmányi tagját, tanárt, Bereczky Tamást, az alapszervezet választmányi tagját, az Ukrtelekom marketing részlegvezetőjét, Hurik Ilona tanárnőt, az alapszervezet választmányi tagját, Magyar József sofőrt, az alapszervezet választmányi tagját, Juhász Miklóst, a Csapi Vámhivatal munkatársát, ifj. Debreceni Mihály riportert, ifj. Végső Sándor főszakácsot, Cékusz Attila áruátrakodási ellenőrt.

Ugyancsak pénteken került sor a konzultációs gyűlésre több beregszászi járási településen. A járási tanácsba Nagybakosban Szanyi János KMKSZ-alapszervezeti elnököt, gazdálkodót, Bátyúban Bajusz Erzsébet tanárnőt, a KMKSZ helyi alapszervezetének elnökségi tagját, a KMPSZ-alapszervezet elnökét és Riskó Györgyöt, a KMKSZ kulturális titkárát, a RIT alelnökét, a Kárpátalja hetilap főszerkesztőjét, Bótrágyban Horváth Árpád tanárt, alapszervezeti elnököt szeretnék jelöltetni.

A következő napon, szombaton került sor a KMKSZ Ungvári Alapszervezetének konzultációs gyűlésére, ahol a résztvevők kizárólag a városi tanácsba javasoltak képviselőjelölteket: Kulin Zoltánt, a Kárpátaljai Megyei Állami Televízió- és Rádiótársaság vezérigazgató-helyettesét, Tarics Zoltán tudományos kutatót, a KMKSZ Ungvári Alapszervezetének elnökét, választmányi tagot, ifj. Szvetelszky László egyetemi hallgatót. Az ungvári járási Tiszasalamon KMKSZ-tagsága Kovács László benzinkutasnak és Palkó István vállalkozónak, Minaj és Ketergény közös alapszervezete Kertész Viktória hitoktatónak, alapszervezeti elnöknek, Juhász Mónika varrónőnek és Bacsó Róbertnek, a Kijevi Szlavisztikai Egyetem Ungvári Fiókintézete tanszékvezetőjének szavazna bizalmat.

A Beregszászi járásban Beregsomban Barta Ferenc minőségbiztosítási mérnököt, Mezőkaszonyban Csengeri Jenő gazdálkodót javasolták képviselőjelöltnek, a nagyszőlősi járási Tiszaújlakon pedig Fábián András vállalkozót és Illés Istvánt, a Széchenyi Jótékonysági Alapítvány elnökét.

Vasárnap a beregszászi járási Nagy- és Kisbégány közös gyűlésén Komári Ibolya tanárnőt, a kisbégányi KMKSZ-alapszervezet elnökét, Beregdédában Juhász Katalin alapszervezeti elnököt, Makkosjánosiban ugyancsak a helyi alapszervezet elnökét, Sin Bélát kérték fel képviselőjelöltnek. A Nagyszőlősi járásban Verbőc KMKSZ-tagjai Székely Gusztáv pedagógust, Feketepatakon pedig Tihor Sándor vállalkozót tekintették a legrátermettebb jelölteknek. Tiszakeresztúr és a közigazgatásilag hozzá tartozó Karácsfalva közös jelöltjének Dobsa Aranka iskolaigazgatót ajánlották. Ugyanezen a napon Visk KMKSZ-alapszervezete úgy döntött, továbbra is bizalmat szavaz Szajkó Károly jelenlegi polgármesternek, a járási tanácsba pedig Krüzsely Béla vállalkozót, Pál Károly erdészmérnököt és Goór József vállalkozót javasolták.

A hétfői napon Tiszaújhelyen megtartott gyűlés résztvevői Margitics Marianna pedagógust látnák szívesen a Nagyszőlősi Járási Tanácsban. Ugyanerre a szintre a beregszászi járási Rafajnaújfaluból Demeter István áruszakértőt, alapszervezeti elnököt delegálnák, Zápszonyból pedig Gerzánics Ilona alapszervezeti elnököt, a járási agráripari osztály szakemberét és Dávid Zoltán vállalkozót. Az Ungvári Járási Tanácsba Nagydobronyban Katona Bélát, a Nagydobronyi Református Líceum igazgatóját és Kántor Józsefet, a Nagydobronyi Középiskola igazgatóját, a KMKSZ választmányának tagját javasolták. Tiszaágteleken Jávorszky Beáta tanárnőt, Tiszaásványban Orbán István mozdonyvezetőt, Tiszaújfaluban pedig Ferkó Béla tűzoltót ajánlották – mindhárman saját településük KMKSZ-alapszervezetének elnökei.

Lapzártánkig a kedden, szeptember 14-én megtartott konzultációs gyűlésekről érkeztek be az információk. Ezek szerint a beregszászi járási Macsola alapszervezete Kocsis Lívia vállalkozót, alapszervezeti elnököt, Tiszacsoma szintén az alapszervezeti elnököt, Rácz János asztalosmestert, míg Mezőgecse alapszervezete Fodor Gyula főiskolai tanárt ajánlotta a Beregszászi Járási Tanács képviselőjelöltjének. Eszeny KMKSZ-alapszervezete Balla László állatorvost és Varga Béla tankönyvszerkesztőt javasolja járási tanácsi képviselőjelöltnek, míg Szalóka alapszervezete Soós Kálmánt, a KMKSZ Ungvári Középszintű Szervezetének elnökét, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola rektorát, Bátori Józsefet, az Ungi Református Egyházmegye főgondnokát, valamint Bacskai Béla farmergazdát.

-k-