Újabb megszorítások a felvételizőknél?

Megjelent az új felvételi szabályzat tervezete

2010. szeptember 11., 10:00 , 504. szám
Orosz Ildikó: A legfájóbb számunkra, hogy továbbra sem lehet magyar nyelvből és irodalomból vizsgát tenni ...

A napokban Ukrajna Oktatási és Tudományos Minisztériuma megvitatásra bocsátotta az ország felsőoktatási intézményeinek körében a 2011. évi felsőoktatási felvételi szabályzatának tervezetét. A szakemberek a minisztériumi elképzelésekkel kapcsolatban máris megszorításokat emlegetnek. Lapunk dr. Orosz Ildikót, a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség (KMPSZ) és a beregszászi II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola elnökét, a Kárpátaljai Megyei Tanács oktatási kérdésekben illetékes bizottságának vezetőjét kérte rövid előzetes értékelésre.

- Mit kell tudnunk a minisztérium által közreadott tervezetről?

- Általánosságban elmondható, hogy a tervezett felvételi szabályzat bizonyos megszorításokat tartalmaz az idei esztendő feltételeihez képest. Például a szabályzat mellékleteként meghatározták, hogy jövőre a különböző szakokra és szakirányokra milyen felvételi tárgyak eredményeit igazoló szertifikátot fogadhat el a felvételiztető, tehát szűkítenék a felsőoktatási intézmények mozgásterét. Néhány egyéb vonatkozásban is keményebben fogalmaz a dokumentum az eddigieknél. Így például, továbbra is kötelező az ukrán nyelv és irodalom emelt szintű érettségi minden felsőoktatási intézménybe való felvételihez, de míg eddig az egyetemek és a főiskolák maguk határozták meg, mit tekintenek profil szerinti felvételi tárgynak az egyes szakokra, s mely tárgyak választhatók harmadik felvételi vizsgaként, a jövőben ebben is a minisztérium szeretne dönteni. Azt is meghatározná ezentúl a szaktárca, hogy a profil szerinti, azaz a szakiránynak megfelelő érettségi vizsgán a jelentkezőknek el kell érniük a 140 pontot. Mint közismert, eddig 124 volt a felsőoktatásba való jelentkezéshez megszabott alsó ponthatár minden tantárgy esetében, és a főiskolák dönthettek, ha emelni akarták a ponthatárt.

- Mit jelent mindez a gyakorlatban?

- Ez azt jelentené, hogy amennyiben például az adott szakon a felvételi szabályzat Ukrajna történelmét írja elő profil szerinti szaktárgynak, de a diák csupán 138 pontot teljesít ezen a vizsgán, akkor sem vehet részt a felvételi versenyben, ha egyébként rendelkezik három tárgyból érvényes emelt szintű vizsgával, azaz mindhárom vizsgán elérte a 124 pontos alsó ponthatárt.

- Miként érintik a változások a kárpátaljai magyar iskolák végzőseit?

- Egyértelműen hátrányosan. A legfájóbb számunkra, hogy továbbra sem lehet magyar nyelvből és irodalomból vizsgát tenni, még a magyar szakra, magyarul oktató felsőoktatási intézményekbe jelentkezőknek sem. A magyar iskolát végzettek számára a szakirányú felvételi vizsga alsó ponthatárának megemelése is a felsőoktatásba kerülésüket akadályozó tényezővé válhat ily módon. Az sem kedvező, hogy az új szabályzat bizonyos értelemben privilegizált helyzetbe hozná az oroszt, amennyiben gyakorlatilag idegen nyelvként kezelné azt. Ami például a filológiára készülőket illeti, egyenesen szigorodnának a felvételi feltételei, hiszen a szabályzat előírná, hogy a magyar szakra jelentkezőnek ukrán nyelvből és irodalomból, Ukrajna történelméből és valamelyik idegen nyelvből vagy oroszból kell felvételiznie. Ez egyértelmű visszalépés az idei esztendőhöz képest, amikor legalább a harmadik felvételi tárgy tekintetében volt mozgástere a jelentkezőknek és a felsőoktatási intézményeknek.

- Az év elején, az elnökválasztási kampány keretében az Ukrajnai Magyar Demokrata Szövetség (UMDSZ) részéről többször elhangzott, hogy a köztük, s Viktor Janukovics elnök között létrejött megállapodás értelmében sikerül kiküszöbölni azoknak a hátrányos intézkedéseknek a hatását, amelyeket a korábbi ukránosító kormányzat hozott a magyar oktatási rendszer kárára. A felvételi szabályzat tervezetéből ítélve sikerült-e megoldani ezeket a problémákat?

- Amennyiben a tervezetben nem eszközölnek jelentős módosításokat, a válasz egyértelműen nem. Sőt, a dokumentum jelenlegi formájában egyenesen visszalépést jelent a tavalyi állapotokhoz képest. Már utaltam ezekre a nehézségekre, de szolgálhatok további példákkal is. Például az óvodapedagógiára jelentkezők számára azt írná elő a tervezet, hogy kötelező profil szerinti felvételi vizsga számukra a biológia. Ezek szerint egy leendő óvónő ugyanabból fog felvételi vizsgát tenni, amiből egy orvostanhallgató, holott az óvónő feladata az volna, hogy megtanítsa helyesen beszélni anyanyelvén az iskolába készülő apróságokat. Mi eddig a hozzánk levelező szakra jelentkezőktől meg is követeltük, hogy elsősorban a magyar, azaz az anyanyelv ismeretéről adjanak számot, az új rendszer azonban megfoszt bennünket még ettől a lehetőségtől is. Nyilvánvalóan az lenne a méltányos eljárás, ha legalább az idegen nyelv szintjére "emelnék" végre Ukrajnában a magyar nyelvet, s az oroszhoz hasonlóan a választható vizsgák között szerepelhetne az anyanyelvünk.

- Mit lehet tenni ennek érdekében?

- Miután nem tudunk egyetérteni a tervezetnek ezzel a formájával, kénytelenek leszünk megkeresni minden olyan fórumot, amely illetékes e témában. Eljuttatjuk tehát észrevételeinket az oktatási minisztériumhoz, s az emelt szintű vizsgákat szervező központhoz. Ehhez kérjük más magyar programmal rendelkező felsőoktatási intézmények támogatását is. Remélem, ők is megteszik ugyanezen lépéseket. Ezenkívül kezdeményezni fogom a Kárpátaljai Megyei Tanács oktatási bizottságának összehívását is, amiben természetesen számítok a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség támogatására.

- Nemrég újabb, a beregszászi főiskola mozgásterét tágító együttműködési megállapodásról érkezett hír. Megtudhatnánk a részleteket?

- Szeptember első hetében együttműködési megállapodást írt alá a beregszászi Rákóczi-főiskola és a főváros egyik legrangosabb oktatási intézménye, a Kijevi Nemzeti Lingvisztikai Egyetem (KNLE). Az együttműködés tárgya előkészíteni a magyarnak mint idegen nyelvnek az oktatását a kijevi egyetemen önálló szakként, illetve szó van a két intézmény közötti tudományos együttműködésről, a diákcseréről, az itteni diákok kijevi továbbtanulásáról a KNLE által működtetett magisztratúrákon, valamint a tanárok továbbképzéséről.

szcs