Újabb segélyszállítmány Erdélyből

Tartós élelmiszereket és tisztálkodási szereket hoztak

2022. június 16., 17:18 , 1113. szám

Tőkés László és Csomortányi István vezetésével harmadik alkalommal hoztak az erdélyi és partiumi magyarság által összegyűjtött, tartós élelmiszerekből és higiéniai szerekből álló segélyszállítmányt Kárpátaljára. A szállítmányt június 16-án a Kárpátaljai Református Egyházkerület vezetőinek és Beregszász polgármesterének jelenlétében, az egyházkerület beregszászi diakóniai központjában rakták le.

Az erdélyi vendégek megtekintették az egyházkerület szociális konyháját és az ugyancsak szociális alapon működő pékséget, majd segítettek lepakolni a szállítmányt. A sajtó jelen lévő képviselőinek Tőkés László, az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács elnöke, a Királyhágómelléki Református Egyházkerület korábbi püspöke, az Európai Parlament volt tagja, a Kárpát-medencei Magyar Autonómiatanács elnöke elmondta, hogy hitükből fakadóan kaptak indíttatást arra, hogy hitsorsosaiknak, nemzettársaiknak segítséget nyújtsanak. „Az összetartozás-érzésnek gyönyörű kifejeződése volt az a gyulafehérvári ünnepség, amelyre nemrégen került sor a világ magyar reformátusságának az egységünnepén, ahol főtiszteletű Zán Fábián Sándor püspök úr és Nagy Béla főgondnok úr is képviselték a kárpátaljai egyházat. De mit ér a hit cselekedetek nélkül? Íme, nemcsak ünnepelni tudunk, hanem cselekvésre is felbuzdulunk. […] Mi úgy gondoljuk, hogy a gyűlölettel a szeretetet kell szembeszegeznünk. Ezt a hétmillió ukrajnai menekültre nézve és ennek részeképpen a kárpátaljai menekültekre nézve, erőnk szerint próbáljuk gyakorolni” – hangsúlyozta az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács (EMNT) elnöki tisztségét betöltő Tőkés László, akit Csomortányi István, az Erdélyi Magyar Néppárt elnöke és Nemes Csaba, az EMNT budapesti irodájának vezetője kísért el Beregszászba, valamint az adományozó és a rakományt Kárpátaljára eljuttató érmelléki magyar gazdák képviselői.

„Ausztráliai segítséget is igénybe vettünk. Egy rakomány árut hoztunk most Kárpátaljára. Az egyházi és polgári adományok kiegészítik egymást. Nagydobronyra is gondoltunk idejövetelünkkor, ezért van jelen a nagydobronyi lelkipásztor testvérünk is” – mondta el Tőkés László hangsúlyozva: „Mi – Orbán Viktor miniszterelnök szellemében – a békére helyezzük a hangsúlyt, és nem a háborús erőszakra. Ehhez kapcsolódik a mi reménységünk, hogy hamar véget fog érni ez a háború – habár az előjelek nem a legjobbak –, nekünk az a többletünk, hogy bízunk Istenben, aki megfordíthatja a dolgok menetét.”

Csomortányi István elmondta: „A mi munkánk otthon nagyban összefonódik az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács munkájával, ezért természetesen ebben a munkában is közösen vettünk részt. A most hozott adományok döntően Székelyföldről és a Partiumból érkeztek. Nyilvánvaló számunkra, hogy mi összetartozunk. A történelmünk közös, a hagyományaink közösek. Sőt, a partiumi és a kárpátaljai magyarságnak még a nyelvjárása is közös, az erdélyi fejedelmek idejében Kárpátalja is a Partiumhoz tartozott. Nagyon sokféle szál köt bennünket össze, és úgy érezzük, hogy ami most Kárpátalján vagy szélesebb értelemben Ukrajnában történik, akár velünk Erdélyben vagy Romániában is megtörténhetett volna. Mivel mi is lehetnénk ebben a helyzetben, fontosnak tartottuk, hogy megmozdítsuk az embereket, és ott segítsünk, ahol tudunk. A harmadik segélyszállítmányt hoztuk. Először Akna­szlatinára vittünk egy szállítmányt, második alkalommal Beregszász környékére, és most ide, Beregszászba. Számunkra egyébként elvi kérdés volt az, hogy azoknak segítsünk, akik a nehezebbik utat választották, és a szülőföldjükön maradtak” – hangsúlyozta Csomortányi István, kiemelve az Érmelléki Gazdák Egyesületének szerepét, akik a Magyarok Kenyere programból származó liszt egy részét ajánlották fel, illetve a segélyszállítmány Beregszászba szállítását is ők vállalták magukra. Az ő adományaikon túl a székelyudvarhelyi, székelykeresztúri, gyergyószentmiklósi, marosvásárhelyi, nagyváradi és érmelléki irodáikban összegyűjtött adományokat hozták el a mostani szállítmánnyal.

Zán Fábián Sándor, a Kárpátaljai Református Egyházkerület püspöke hangsúlyozta: „Nagyon hálásak vagyunk, hogy a Románia területén élő testvéreink gondoltak ránk, nemcsak sajnáltak, hanem a segítőkészségüket is kifejezték, eljöttek hozzánk, élelmiszereket és tisztálkodási szereket is hoztak, amiért hálásak vagyunk. Az érmelléki gazdák gyűjtöttek a Magyarok Kenyere programban, az általuk küldött liszt azért fontos, mert ennek köszönhetően tovább működhet az itteni szociális pékségünk, és eljuthat a friss kenyér a rászorulókhoz. Itt áll mellettem Tőkés László, aki össze tudta fogni az ottani jóakaratot, és meg tudta valósítani ennek a szállítmánynak az ideérkezését. Hálásan köszönjük!” A püspök úr elmondta még, hogy a szállítmány nemcsak az egyháznak és magyar nemzettársainknak érkezett, hanem mindazoknak, akik rászorulnak ma Kárpátalján. Közöttük a községeinkben, oktatási intézményeinkben elszállásolt menekülteknek is jut ebből. Az ő nevükben is megköszönte a támogatást.

Babják Zoltán, a Beregszászi kistérség polgármestere szerint a segélyszállítmány is bizonyítja a magyarság irántunk mutatott szolidaritását. Tőkés László és Csomortányi István látogatásával is támogat minket az élelmiszer-szállítmányon túl. „Nekünk most nagyon nehéz, de ilyen háttérrel könnyebben éljük át a hétköznapok nehézségeit” – jelentette ki Babják Zoltán.

Badó Zsolt