Ki kaphat felmentést a katonai szolgálat alól?

2010. augusztus 20., 10:00 , 501. szám

"Egyedül nevelem két gyermekem. A fiam hamarosan betölti 18. életévét. Úgy hallottam, azokat a fiúkat, akiket egyedül nevel édesanyjuk, nem hívják be katonának. Valóban így van-e, s ha igen, milyen okmányok szükségesek ehhez?"

- Sajnos ki kell ábrándítanom: amennyiben behívót kap, fiának be kell vonulnia a kötelező sorkatonai szolgálat letöltésére. Ukrajna törvénye A katonakötelességről és a katonai szolgálatról úgy rendelkezik, hogy a kötelező sorkatonai szolgálat letöltése alól csak akkor adható ideiglenes felmentés, ha a behívott apja vagy anyja két vagy annál több kiskorú gyermeket tart el egyedül. Ebben az esetben a katonaköteles halasztást kaphat a sorkatonai szolgálat letöltése alól mindaddig, amíg a család soron következő legidősebb gyermeke el nem éri a nagykorúságot. Ennek értelmében az ön fiának nem jár halasztás, hiszen csupán egyetlen kiskorú gyermek van a családban.

Általában békeidőben azok a polgárok mentesülnek a behívás alól, akiket egészségi állapotuk miatt alkalmatlannak nyilvánítottak a katonai szolgálatra, a behívás pillanatára betöltötték 25. életévüket vagy már szolgáltak egy másik ország hadseregében azt megelőzően, hogy ukrán állampolgárok lettek. Ugyancsak mentesülnek a katonai szolgálat alól a büntetett előéletűek, akiket börtönbüntetésre vagy javítómunkára ítéltek. (Még abban az esetben is, ha a behívás pillanatára már letöltötték büntetésüket, vagy idő előtt szabadlábra helyezték őket.)

Halasztást kaphatnak a behívás alól azok a katonakötelesek, akiknek felesége gyermeket vár vagy rokkant, akik két vagy több gyermekkel rendelkeznek is, akiknek rokkant gyermek nevelkedik a családjában vagy olyan, aki anya nélkül nevelkedik.

hk