Ha házat vesz, privatizálja a földet!

2010. július 30., 10:00 , 498. szám

"Házat szeretnék vásárolni. Az ingatlan okmányai rendben vannak, de a föld, amelyen áll, nincs privatizálva. Meg szabad-e vásárolni egy ilyen ingatlant, s hogyan privatizálható a telek?"

Ukrajna Polgári Törvénykönyve (PTK) és a Földkódex értelmében a polgároknak jogában áll megvásárolni az ingatlant anélkül, hogy megszereznék a földrészleget, amelyen áll. A későbbiekben az ingatlantulajdonosnak módjában áll privatizálni a telket, mint a ház kiszolgálására szolgáló földterületet. Erre azért is szükség lehet, mert amennyiben a jövőben úgy határoz, hogy kamrát vagy vendégházat épít a ház mellé, esetleg átépíti az ingatlant, szüksége lesz a tulajdonjogot igazoló okmányokra vagy olyan dokumentumokra, amelyek igazolják a földhasználati jogot arra a területre vonatkozóan, amelyen a szóban forgó ingatlan áll.

A telek privatizációjához a következő okmányokat kell benyújtani: a földrészleg elhelyezkedése szerint illetékes községi vagy városi tanácsnak címzett kérvény, a kérvényező személyigazolványának és identifikációs kódjának másolata, a ház műszaki igazolványának másolata. Az okmányok benyújtása után az önkormányzatnak egy hónapon belül kell döntenie az ügyben.

Fontos tudni, hogy Ukrajna polgárai számára a lakóház építése, illetve kiszolgálása céljából privatizálható föld normái a következők: falun legfeljebb 0,25 hektár; nagyközségben legfeljebb 0,15 hektár; városban legfeljebb 0,10 hektár; nyaraló építésére legfeljebb 0,10 hektár; garázs építésére legfeljebb 0,01 hektár.

hk