Hogyan bontassuk el a szomszéd kamráját?

2010. május 28., 10:00 , 489. szám

"A valaha a szomszédokkal közösen épített és használt kamra családom privatizált telkén áll. Az építmény általunk használt részét elbontottuk, a szomszédokat pedig megkértük, hogy helyezzék át a fennmaradó részt a saját telkükre. Készek voltunk hozzájárulni az áthelyezés költségeihez is. A szomszédok azonban nem hajlandók erre, mondván a kamrát még az ő apjuk építette a két családnak. Hogyan oldhatnám fel ezt a kellemetlen konfliktust?"

- Amennyiben az olvasó a földterület tulajdonosa, úgy a Földkódex 78. paragrafusának 1. bekezdése értelmében jogában áll szabadon birtokolni és használni azt, valamint rendelkezni vele saját belátása szerint. Amennyiben a szomszédok kamrája sérti a föld birtokosának tulajdonjogát, jogában áll a Földkódex 152. paragrafusának 2. része alapján hivatalosan követelni a jogsértő állapot megszüntetését és az okozott kár megtérítését, még ha ez a jogsértés nem is fosztotta meg őt a föld tulajdonlásától.

Amennyiben a szomszédok mégis megtagadják a kamra elbontását vagy áthelyezését saját területükre, a földterület tulajdonosának jogában áll kezdeményezni a földhasználati jogát korlátozó állapot megszüntetésének kikényszerítését. Ehhez a tulajdonosnak ennek megfelelő tartalmú keresetet kell benyújtania a bírósághoz. Jogerős bírósági határozat esetén a szomszédoknak mindenképpen le kell bontaniuk az építményüket. Amennyiben ez mégsem történik meg, a bíróságtól annak döntése alapján ki kell kérni a végrehajtási levelet, amelyet benyújtanak az állami végrehajtóhoz, aki szükség esetén akár a rendőrség bevonásával is kikényszeríti a bontást.

hk