Vasárnapi üzenet: 2023. január 29.

Bízzatok az Úrban!

2023. január 29., 09:33 , 1143. szám

„Bízzatok az Úrban mindenkor, mert az Úr a mi kősziklánk mindörökre!” (Ézsaiás 26, 4)

Bizalom nélkül nem lehet élni. Bíznunk kell például, amikor elmegyünk az orvoshoz, amikor elmondja, milyen gyógyszert kell szednünk ahhoz, hogy meggyógyuljunk. Isten is bizalmat kér tőlünk, hiszen mai igénk így mondja nekünk: „Bízzatok az Úrban mindenkor, mert az Úr a mi kősziklánk mindörökké.” Egyszer egy pilótának nehézségei adódtak leszállás előtt, mert köd borította a leszállópályát. A repülőtéren elhatározták, hogy radar segítségével juttatják a földre. Amint kezdte kapni a parancsokat a földről, hirtelen eszébe jutott, hogy egy magas oszlop van a kifutópálya mellett, és pánikba esve hívta fel az ellenőrző tornyot. A válasz egyszerűen jött: „Bízzon bennünk, mi törődünk az akadályokkal.”

Vannak pillanatok, amikor úgy érezzük, semmilyen módon nem tudjuk befolyásolni az eseményeket, amelyeknek részesei vagyunk. Ilyenkor van nagy jelentősége annak, hogy hogyan is állunk bizalom dolgában, mi épült fel bennünk, mit engedtünk, hogy Isten építsen rajtunk. Mert ezekben a pillanatokban tényleg döntő, hogy van-e bizalmunk vagy nincs. Ézsaiás próféta is biztatja és bátorítja Isten félelemben élő népét. Ő az Úr, a rendíthetetlen kőszikla, akire ráépíthetjük életünk házát. A próféta tudta és hirdette, hogy: „akik az Úrban bíznak, erejük megújul, szárnyra kelnek, mint a sasok, futnak, és nem lankadnak meg, járnak, és nem fáradnak el” (Ézsaiás 40, 31).

Az Újszövetségben Jézus így szólt a bénához, akit barátai hozzá vittek: „Bízzál, fiam, megbocsáttattak bűneid.” És csaknem ugyanezekkel a szavakkal szólította meg a tizenkét éve vérfolyásos asszonyt: „Bízzál, leányom, hited megtartott téged.” Viharban rettegő tanítványok is ezt hallották a tenger habjain segítségükre siető Jézustól: „Bízzatok, én vagyok, ne féljetek!”  Pál apostol a római fogsága előtt így hallotta Isten biztató szavait: „Bízzál, mert ahogyan bizonyságot tettél az én ügyem mellett Jeruzsálemben, úgy kell Rómában is bizonyságot tenned.”

 A Bibliában olvashatunk egy abszolút biztonságos, ingyenes, elmúlhatatlan, mindenki számára elérhető, csodálatos rendszerről. Ez nem más, mint a hit és a bizalom. Aki hisz Istenben, bízik Jézus Krisztus szeretetében, annak biztonsága és békessége van örökre. Aki élete minden idejében és eseménye között Istenre támaszkodik, az megtapasztalja a biztonságot és az ebből fakadó nyugalmat, békességet. Ebben a félelmekkel és aggodalmakkal teli világban Isten biztonságot ígér nekünk.

„Bízzatok” – a Biblia nyelvén azt is jelenti, hogy ránehezedni és ráépíteni. Tehát nem csupán a fejünkben hordozni, hogy valahol biztosan van egy Isten, persze, jó messzire – hanem egyszer megkérdezni Őt igazán, mit is akar velünk. Mit akar az életemmel? Milyennek lát ebben a helyzetben? Mit mond a munkánkról, mit mond az élethelyzetünkről, mit mond a jövőnkről. És amit Ő mond, márpedig az igében mindennap mond annak, aki nála válaszért zörget, azt komolyan kell venni, és azt meg is kell cselekedni – ezt jelenti valóban bízni Őbenne.

Testvérek! Ebben a nehéz, háborús helyzetben, amelyben most vagyunk, könyörögjünk azért, hogy megváltó Urunk növelje hitünket, bizonyosságunkat, hogy ne csak arra tekintsünk, amit testi szemeinkkel látunk, hanem hívő bizonyossággal tekintsünk a mi Urunkra – minden élethelyzetünkben felfedezve a mennyei többet, hogy velünk van az Úr, és bízhatunk mindenkor benne. Véssük a szívünkbe, hogy mindenkor bízzunk az Úrban!  Ámen.

Sápi Zsolt
badalói lelkész