31 végzős számára szólt az utolsó csengő a Bethlen Gábor-líceum ballagási ünnepségén

2023. június 2., 19:13 , 1162. szám

„Tanulj a tegnapból, élj a mának és reménykedj a holnapban!” – ezzel a biztató, Albert Einsteintől idézett gondolattal vette kezdetét a Beregszászi Bethlen Gábor Líceum tanévzáró és ballagási ünnepsége június 2-án, amikor az intézmény tanulói, munkatársai és a végzősök szülei lelküket is ünneplőbe öltöztetve összegyűltek a líceum udvarán, hogy részesei legyenek a ballagók megható búcsúzásának iskolájuktól, tanáraiktól és diáktársaiktól.

Az ünnepséget Szabó Árpád igazgató nyitotta meg, aki örömteli napként tekintett a mostani tanévzáróra is, „hiszen itt állunk líceumunk új szárnya előtt, azon a téren, amelyet egy ikonikus platánfalevél díszít” – mondta, magyarázva: a levél jelképezi azt az összetartást, amely nemcsak a Beregszászi Bethlen Gábor Magyar Gimnázium – ma már Beregszászi Bethlen Gábor Líceum – tanárait és diákjait köti össze, hanem az összes jóérzésű kárpátaljai magyart.

Szabó Árpád beszédében számot vetett az elmúlt tanév meghatározó történéseiről, az eredményekről és a nehézségekről. A 2022–2023-as tanév egyik „üde színfoltja” az első osztály megnyitása a 6–7 éves gyerekek számára, mely mára egyértelműen az egyik legjobb döntésnek bizonyult. Az elmúlt évben hosszú várakozást követően az új szárny építése is elkezdődött, így már belátható időn belül méltó körülmények között tanulhatnak a bethlenesek.

A ballagókhoz szólva az igazgató reményét fejezte ki, hogy az intézmény falai között megszerezték azt a tudást, amellyel majd helyt tudnak állni az élet rögös útvesztőin. „Arra biztatlak benneteket: álmodjatok, és ha már álmodtok, akkor csak nagyot érdemes. Arra is kérlek benneteket, hogy álmaitok megvalósítása közben, megszerzett tudásotok kamatoztatásakor soha ne feledjétek, hogy honnan jöttetek, s lebegjen szemetek előtt Kárpátalja mint az a föld, amely felnevelt benneteket, és amelynek oly nagy szüksége van kiművelt, pallérozott emberekre, vagyis rátok” – zárta beszédét Szabó Árpád.

„Ez a nap nem csupán egy egyszerű befejezése a középiskolai éveiteknek, hanem egy fontos mérföldkő, ami az elért eredményeitek és kitartó munkátok elismerésének szól. Az elmúlt időszak azonban nem csak a tudás megszerzéséről szólt: egy közösséget építettetek, barátságokat kötöttetek és emlékeket teremtettetek, amelyeket soha nem felejtetek el. Ezek az élmények és kapcsolatok kincset érnek” – emlékeztette a ballagókat felszólalásában Sarkadi Gábor beregszászi magyar konzul. A diplomata hozzátette: Magyarország Kormánya anyagilag és szakmailag is kiemelten támogatja a határon túli magyarok anyanyelven történő oktatását, mivel a határon túli magyar közösségek számára ez kulcsfontosságú a fennmaradáshoz.

Köszöntötte a jelenlévőket Marosi István görögkatolikus áldozópap és Taracközi Ferenc református lelkipásztor, akik a béke mihamarabbi eljövetelében bízva Isten áldását kérték az ünneplőkre.

Az ünnepi köszöntőket követően Szabó Árpád igazgató és Pavljuk Erika igazgató-helyettes átadták az okleveleket azoknak a tanulóknak, akik dobogós helyezéseket értek el az összukrajnai, magyarországi, valamint nemzetközi tantárgyi vetélkedőkön, ezekkel is öregbítve az intézmény hírnevét. Ebben a tanévben – új hagyományt teremtve – Bethlen Gábor-oklevelet adtak át azoknak a végzős diákoknak, akik kimagasló eredményeket értek el az intézményben eltöltött évek alatt és aktív szerepet vállaltak a közösség életében.

Az ünnepség ezután egy hagyományos mozzanattal folytatódott: az ötödikesek átnyújtották a ballagóknak az útravaló tarisznyát, ezzel jelezve, hogy elértek életük egyik fontos állomásának a végére, s megérkeztek egy új, még járatlan út kezdetéhez.

Az legfiatalabb kisdiákok verses köszöntője után megható pillanatok következtek: a ballagó diákok verses-énekes búcsúműsora szívhez szóló gondolatokat tartalmazott a szüleik és tanáraik gondoskodó munkájáról, az iskolában kialakult barátságokról, az összetartozás erejéről és a szülőföld szeretetéről.

Megható és lelkesítő gondolatokkal búcsúztak diákjaiktól Mázor Júlia és Mihovics Magdolna osztályfőnökök, majd a szülők nevében Nagy Natália mondott köszönetet a Bethlen-líceum kollektívájának. Ezután pedig igazán lélekemelő meglepetés érte a ballagókat és minden jelenlevőt: a végzősök szüleinek alkalmi kórusa elénekelte a „Legyen áldás az úton...” kezdetű egyházi éneket.

Sok évre visszanyúló hagyomány, hogy a végzősök egy jelképes, kézzelfogható emléket is hagynak maguk után: egy fából kifaragott platánlevelet helyeznek el évről évre az épület előtt álló életfán, amely a „beregszászi gimnazisták” egymást követő generációinak összetartozását fejezi ki. Idén a platánlevelet Szilágyi Lili Fanni és Balogh András helyezték el az életfán.

A számos útravaló gondolat mellett az ünnepség végén a végzősöket még egyszer emlékeztették: bárhová viszi őket az élet, ne feledjék, a család és az alma mater mindig szeretettel visszavár.

Csuha Alexandra