Egyetemi hallgatókra nem vonatkozik a behívás alóli halasztásra jogosultak körét módosító törvényjavaslat

2023. július 10., 09:27 , 1166. szám

„Úgy hallottam, hogy július 1-től újabb szigorítások léptek életbe, és most már az egyetemisták sem kaphatnak halasztást a behívás alól. Ráadásul azt beszélik, mostantól szinte bárki kézbesítheti a behívót. Igaz ez?”

– Sajnos mostanában szinte naponta olvashatunk hasonló híreket a közösségi médiában, amelyek nem mindig helytállók, illetve pontosak.

Valóban úgy tűnik, hogy változik A mozgósítási felkészülésről és a mozgósításról szóló törvény («Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» – a továbbiakban: Törvény) 23. cikkelye, amely meghatározza azok körét, akik halasztásra jogosultak a katonai szolgálat megkezdése alól mozgósítás idején.

A Legfelső Tanács weboldala szerint a parlament a napokban a katonák javadalmazását rendező törvénytervezetben szűkítette valamelyest a halasztásra jogosultak körét. A jogszabály második olvasatban való tárgyalásához benyújtott módosító indítványok között elfogadottként szerepel az a javaslat, mely szerint a Törvény 23. cikkelye első bekezdésének 11. alpontját, amely halasztást biztosít a katonai szolgálat megkezdése alól azoknak a személyeknek, akik cselekvőképtelenné nyilvánított rokkant személy gondnokai, I. vagy II. kategóriás rokkantat vagy orvosi bizottság által állandó gondozásra szorulónak nyilvánított személyt ápolnak, oly módon alakították át, hogy a halasztás abban az esetben illeti meg az érintetteket, „ha az ilyen fogyatékossággal élő személyek nem rendelkeznek más munkaképes személyekkel, akik a törvény szerint kötelesek őket eltartani”. A törvény eddig valamivel általánosabban fogalmazott, ugyanis lehetőséget adott a rokkant személy gondozójának a halasztásra, „más ilyen ellátást nyújtani tudó személyek hiányában”.

A Családi törvénykönyv az Alkotmánnyal összhangban előírja a gondoskodást a szülők számára gyermekeikről, valamint a gyermekek számára a szüleikről, és a házastársak egymásról való gondoskodását is szabályozza. Következésképpen, mostantól a hadköteles személy csak abban az esetben számíthat halasztásra, ha ő az egyetlen, aki a törvény szerint köteles ellátni szülőjét, gyermekét, házastársát vagy a gondnoksága alatt álló cselekvőképtelen rokkantat.

Felhívnám a figyelmet, hogy a Törvény módosított szövege e sorok írásakor nem jelent meg a parlament weboldalán, így csak a második olvasathoz benyújtott módosító indítvány szövege, illetve a sajtó beszámolói alapján tájékozódhattunk a változásról.

Arról nem szóltak a hírek, hogy a diákok vonatkozásában is eltörölték vagy korlátozták volna a halasztás lehetőségét. Amint azt a fenti eset is bizonyítja, fennáll ugyan a lehetősége, hogy a tanulmányaikat folytatók bizonyos kategóriái is kikerülnek a halasztásra jogosultak köréből, ehhez azonban törvénymódosításra van szükség, addig viszont minden efféle híradás alaptalan.

Ami a behívók, idézések kézbesítését illeti, ezen a téren nem történt változás. Tehát bármilyen idézést továbbra is csak a következő személyek adhatnak át/kézbesíthetnek:

• a territoriális toborzási és szociális támogatási központok (TTSZTK) munkatársai;

• a helyhatóságok képviselői;

• annak a cégnek vagy oktatási intézménynek a vezetője, illetékes képviselője, amelyben a hadköteles személy dolgozik vagy tanul;

• a lakóházi közös képviselő.

Lényegében tehát azok az intézmények és személyek érintettek, akiket a törvény a katonai nyilvántartás vezetésére kötelez. Nem szerepelnek viszont a listán, s így továbbra sem adhatnak át behívót a rendőrök, az SZBU, a diplomáciai képviseletek munkatársai stb. Ráadásul nem minden egyenruhás katona jogosult kézbesíteni a behívót, hanem csak az, akit a TTSZTK erre írásban felhatalmaz.

                hk