KMKSZ-közgyűlések

2010. március 19., 09:00 , 479. szám

Az elmúlt héten a Beregszászi és a Munkácsi járás, valamint a Felső-Tisza-vidék településein tartották meg a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) alapszervezeti közgyűléseit, melyek munkájában részt vett Kovács Miklós, a KMKSZ elnöke, Gulácsy Géza, a KMKSZ Munkácsi, Sin József, a KMKSZ Beregszászi és ifj. Sari József, a KMKSZ Felső-Tisza-vidéki Középszintű Szervezetének elnöke, valamint Horkay Sámuel, a KMKSZ Beregszászi Középszintű Szervezetének alelnöke.

Csonkapapiban Sütő Gábor alapszervezeti elnök köszöntötte a tagságot, valamint Sin Józsefet és Horkay Sámuelt, akik vázolták az elmúlt időszak politikai történéseit. A közgyűlésen megvitatásra kerültek olyan kérdések, mint pl. az ukrán oktatáspolitika következményeként jelentkező probléma: a magyar gyerekek ukrán iskolába adása.

Hetyenben Tóth Irén alapszervezeti elnök számolt be az elvégzett munkáról. Az alapszervezet több tagja felvetette, hogy a teret, ahol a sztálini lágerekbe elhurcoltak emlékműve áll, nevezzék el Kossuth Lajosról. A tagok a jelenlévő Sin Józseftől a pályázatírás lehetőségeiről érdeklődtek. Sin József és Horkay Sámuel válaszoltak a kérdésekre és vázolták az elmúlt időszak politikai eseményeit. A közgyűlésen köszöntötték az alapszervezet legidősebb tagját, a 94 éves Ködöböcz Ilonát.

Izsnyétén Orosz Szilvia alapszervezeti elnök beszámolt arról, hogy 30 taggal bővült az alapszervezet, valamint hogy 136, a vízumigényléshez szükséges támogató nyilatkozatot adtak ki. Köszönetet mondott a KMKSZ Munkácsi Középszintű Szervezetének a pályázatok lebonyolításához nyújtott segítségért, melynek eredményeként az alapszervezetnek sikerült megkezdenie egy sportterem felújítását. A jelenlévő Kovács Miklós annak fontosságára hívta fel a figyelmet, hogy az elkövetkező helyhatósági választásokon a magyarok magyar pártra szavazzanak. Majd a KMKSZ elnöke Gulácsy Gézával együtt válaszolt a tagság kérdéseire. A közgyűlést a helyi iskolás gyerekek jótékonysági koncertje zárta, melynek bevételeit a sportterem fenntartására fordítják majd.

Barkaszón Séra Gyula alapszervezeti elnök számolt be az elvégzett munkáról, szólva arról, hogy a tavalyi évben 104 támogató nyilatkozatot adtak ki, majd megköszönte a járási szervezet segítségét a pályázatok lebonyolításában. Ennek eredményeként tizenkétezer hrivnyával tudtak hozzájárulni a helyi művelődési házban működő tánccsoport öltözékének elkészítéséhez. Eredmény még, hogy a teleház a már meglévő mellé egy újabb számítógéppel gazdagodott. Kovács Miklós a helyhatósági választások tétjéről, a magyarság összefogásáról szólt, majd Gulácsy Gézával együtt válaszolt a feltett kérdésekre.

Szernyén Horkay Mária alapszervezeti elnök említést tett az alapszervezet több mint két évtizedes múltjáról. Az elnök asszony felsorolta a legfontosabb eredményeket, melyek a kulturális szövetségnek köszönhetők: többek között az iskola felújításához és a földprivatizálás lebonyolításához nyújtott segítséget, de emellett teleházat is kapott Szernye. Kovács Miklós beszédében az elkövetkező helyhatósági választásokon történő helytállásra hívta fel a figyelmet.

Csongoron Nagy Sándor alapszervezeti elnök, iskolaigazgató tartott elnöki beszámolót, szólva az elmúlt időszak nehézségeiről, de ugyanakkor reményét fejezte ki a jobb jövő iránt. Mint elhangzott, az alapszervezetnek közel ezer tagja van, végzik a támogató nyilatkozatok kitöltését. Kovács Miklós a kialakult politikai helyzetről szólt, majd a tagság tett fel olyan kérdéseket, mint pl. mit jelent a magyarság számára, hogy elveszítette Ukrajna Legfelsőbb Tanácsában a képviseleti helyét. Mint Kovács Miklós elmondta, ez nagy érvágás az itteni magyar nemzetiségnek, hiszen ezen tisztség révén sok fájdalmas kérdést lehetett volna orvosolni. Nagy Sándor járási képviselőként a járási tanács munkájáról szólt.

Munkácson Gajdos Olga, a KMKSZ Munkácsi Városi Szervezetének elnöke köszöntötte a tagságot, Kovács Miklós elnököt, Gulácsy Gézát, a KMKSZ Munkácsi Középszintű Szervezetének elnökét, valamint Lengyel Zoltánt, Munkács polgármesterét. Gajdos Olga beszédében elmondta, hogy éveken keresztül szívügyük volt a podheringi emlékmű restaurálásának ügye, amihez Bacskai József, a Magyar Köztársaság Beregszászi Főkonzulátusának főkonzulja által pályázatot nyertek a Magyar Köztársaság külügyminisztériumától. Az obeliszk környékén a városi tanács a javításokat követően térmegfigyelő rendszert szándékozik felállítani a rongálások ellen, s tervbe van véve a terület parkosítása is. A munkához Matl Péter szobrászművészt kérték fel. A városi szervezet több mint 1350 támogató nyilatkozatot adott ki, növekedett a tagság létszáma. Kovács Miklós a helyhatósági választásokra való felkészülés fontosságáról szólt.

Beregrákoson Tóth Margit alapszervezeti elnök tartott beszámolót, szólva az elvégzett munkáról. A jövő kapcsán arról szólt, hogy az alapszervezet célja lesz támogatni a helyi citerazenekar tevékenységét, valamint szeretnének létrehozni egy iskolamúzeumot a régi helyett. Tóth Margit mint a járási tanács tagja, egyben beszámolt a testület munkájáról is. A közgyűlésen jelen volt Kovács Miklós és Gulácsy Géza, akik a tagok kérdéseire válaszoltak.

Dercenben Fodor István alapszervezeti elnök köszöntötte a tagságot. Beszámolójában többek között elhangzott, hogy a KMKSZ járási szervezetén keresztül sikerült pályázati pénzekből támogatni a Derceni Gyöngyösbokréta Néptáncegyüttest. Szóba került a menekülttábor ügye is. Ennek kapcsán elhangzott, hogy a település egyhangúlag kiáll a számára legjobb megoldás mellett. Ugyancsak a település összefogásának eredményeként igyekeznek majd a jövőben helyreállítani a Dercsényi-sírboltot. A közgyűlésen jelen volt Kovács Miklós, aki a közelmúlt politikai eseményeit, az elnapolt helyhatósági választások fontosságát ecsetelte. A közgyűlés könyvkiállítással- és vásárral zárult, majd a tagság megkoszorúzta a falu központjában lévő kopjafát, valamint a templom előtti emlékművet.

Fornoson elsőként Horvát Bertalan alapszervezeti elnök köszöntötte a közgyűlésen jelen lévő Kovács Miklóst és Gulácsy Gézát, majd ismertette az alapszervezetben zajló történéseket. A jövőbeli tervek között szerepel megfelelő hely keresése egy teleház számára. A közgyűlésen ugyancsak szóba került a településhez közeli menekülttábor ügye. Kovács Miklós a politikai helyzetről tartott tájékoztatást, majd válaszolt a feltett kérdésekre.

Huszton Puka Éva alapszervezeti elnök emlékeztette a jelenlévőket a magyar nyelvű oktatás fontosságára, hangsúlyozva a közösség felelősségét a magyar iskola megmaradásának és továbbfejlesztésének érdekében. Szólt a huszti magyarság érdekképviseletéről, hangsúlyozva: ha a legutóbbi helyhatósági választásokon a magyarok többsége a KMKSZ–UMP-re szavazott volna, akkor most nem két, de legalább 5-6 képviselő szolgálná a magyarság érdekeit. Kozma József képviselő beszámolt a városi tanács munkájáról. Ifj. Sari József, a KMKSZ Felső-Tisza-vidéki Középszintű Szervezetének elnöke válaszolt a feltett kérdésekre.

fzs