Emelt szintű érettségi: Hogyan és mire készüljünk?

2010. január 29., 09:00 , 472. szám

Bár még csak januárt írunk, a végzős diákok már javában készülnek az emelt szintű érettségi vizsgákra. Egyre gyakrabban hangzik el a kérdés, hogy valójában mire és hogyan kell készülniük?

Ami a "hogyan"-t illeti, a legegyszerűbb, mindenki számára elérhető "segédeszköz" az iskolai tanár. Országszerte számos iskolában szerveznek mostanság olyan fakultatív foglalkozásokat, ahol az adott tárgy szaktanára az elmúlt évek tesztfeladatai alapján készíti fel a diákokat a megmérettetésre. Hivatalosan az ilyen foglalkozások ingyenesek, sajtóhírek szerint azonban előfordulhat, hogy egyik-másik iskolában némi tiszteletdíjat kérnek a résztvevőktől. Kárpátalján ugyanakkor nem népszerűek az ilyen közös foglalkozások, a szülők inkább a csemetével önállóan foglalkozó magántanár "felfogadását" részesítik előnyben.

Pedig az ilyen csoportos foglalkozások díja legfeljebb havi 50-100 hrivnya, ami lényegesen kevesebb, mint amennyibe egy magántanár szolgáltatásai kerülnek. A tanárok díjszabása nagyban függ az adott tárgytól, illetve az óraadó felkészültségétől és népszerűségétől, annyi azonban bizonyos, hogy ma már 20 hrivnya alatti óradíjjal aligha vállal bárki is magántanítványt, a felső határ pedig szinte a szó szoros értelmében a csillagos ég, hiszen 100 hrivnya feletti összegekről is hallani.

A szakértők azt mondják, nem árt több tanárt is "kipróbálni" néhány foglalkozás erejéig, mielőtt valamelyikük mellett letennénk a garast. Egyrészt azért, mivel így viszonyítási alapot nyerünk ahhoz, hogy megítéljük munkájuk hatékonyságát, másrészt, felmérhetjük csemeténk felkészültségét is. A megfelelő tanár kiválasztásában azonban az alapos tájékozódás a legfontosabb. Lényegesek lehetnek a választott pedagógus megítélése szempontjából eddigi munkahelyei, tapasztalatai, illetve eredményei. Ha például angolból keresünk korrepetitort, fontos szempont a külföldi tapasztalat, mert feltételezhető, hogy volt alkalma gyakorolni a nyelvet. Ugyanakkor talán még fontosabb a magántanárnál az iskolai gyakorlat, hiszen egy pedagógus csak így ismerheti meg alaposan a tanterveket, illetve azokat a követelményeket, amelyeket az emelt szintű érettségi támaszt az érettségizőkkel szemben – a konkrét tanítási tapasztalatokról már nem is beszélve.

A szakemberek ugyanakkor felhívják a figyelmet arra, hogy a korrepetitorok utáni hajsza közepette hajlamosak vagyunk megfeledkezni a diákok önálló tanulásának, felkészülésének fontosságáról. A közhiedelemmel ellentétben egy felsőéves iskolás akár egyedül is képes alaposan felkészülni az emelt szintű érettségire, hiszen az végső soron az iskolai tananyagon alapszik – állítják. Persze nem szabad elfelejteni, teszik hozzá, hogy az igazán jó vizsgaeredményhez jóval többet kell tudni annál, mint amit az iskolai tanterv előír. Segítségre a diákoknak leginkább a tekintetben van szükségük, hogy felkészüljenek a várható vizsgafeladatokból, illetve naprakészen tájékozódjanak azokról a változásokról, amelyeket az Ukrán Oktatásminőség-ellenőrzési Központ eszközöl a tesztekben évről évre.

A tekintetben, hogy mégis mire készüljenek az érettségizők, az országos vizsgaközpont tportal.gov.ua hivatalos internetes oldalán találhat az olvasó részletes tájékoztatást, ehhez adalékul a sajtóban megjelent nyilatkozatokból és véleményekből mazsolázunk az alábbiakban.

Ukrán nyelv és irodalom. A pedagógusok arra hívják fel a figyelmet, hogy az ukrán nyelv és irdalom teszt kérdései évről évre egyre kevésbé "elméleti" jellegűek, s nem csupán a nyelvtan ismeretét követelik meg, hanem a "filológiai alkotókészséget" is. Sajtóhírek szerint az idei tesztben nagyobb figyelmet fordítanak majd a beszédkultúrára is. Mindez nem túl jó hír a kárpátaljai magyar diákoknak, hiszen a grammatika bemagolása számukra lényegesen egyszerűbb feladat, mint a gyakorlati nyelvhasználat.

Matematika. Az idei esztendőre ígért újítások lényege, hogy a tesztben szereplő valamennyi feladat javítását számítógéppel végzik maj, kiszűrve ezáltal "az emberi tényezőt" az értékelés folyamatából, miután a korábbi években több diák is panaszkodott a tesztkérdések egy részét javító pedagógusok szubjektiviására.

Történelem. A történelemteszt vonatkozásában nem várnak számottevő változásokat a szakemberek. A kérdéssorokat összeállító szakemberek egyike viszont minap azt nyilatkozta, hogy miután a tesztek sokszor csupán egy-egy téma kulcsfogalmaira összpontosítanak, a tesztelés eredménye nagyban függ attól, képes-e a diák a lényegre összpontosítani a megtanulandó tananyagban, s a tesztkérdésekre adandó válaszaiban. Például az ukrán kozákság történelmével összefüggésben a tavalyi tesztekben kérdésként szerepelt az első szics kialakulásának helye és időpontja, de nem volt szó a többi hét keletkezéséről, mutatott rá a nyilatkozó. Gyakorló pedagógusok viszont úgy vélik, hogy meglehetősen veszélyes és félrevezető vállalkozás volna jóslásokba bocsátkozni arra vonatkozóan, mit tartanak majd az adott évben lényegesnek a tesztírók, s mit nem.

Angol. Az idei tesztfeladatok elvben nem különböznek lényegesen a tavalyiaktól, mondják a hozzáértők. Szerintük a diákoknak elsősorban a szókincsük bővítésén érdemes dolgozni, miután a feladatok egy része az úgynevezett "kereső olvasásnak" van szentelve, a diáknak például meg kell találnia a szövegben a helyes választ a feltett kérdésekre stb. Kreatív feladatként szerepel még az idegen nyelv tesztekben esszé, levél vagy fogalmazás megírása, azonban a beszéd továbbra sem része a vizsgának.

hk