Ki mentesül a bírósági illeték megfizetése alól?

2024. január 30., 12:09 , 1194. szám

„Ki mentesül a bírósági illeték megfizetése alól, és hol van ez megírva?”

– A bírósági illeték megfizetése terén igénybe vehető kedvezményeket A bírósági illetékről szóló törvény (Закон України «Про судовий збір», від 18. 10. 2023, № 3674-VI) 5. cikkelye sorolja fel.

Íme, a teljesség igénye nélkül, hogy kik és milyen esetekben mentesülnek a bírósági illeték megfizetése alól ügyük elbírálása során minden bírósági fokon:

– a felperesek – a bérbehajtással és a munkaviszony helyreállításával kapcsolatos ügyekben;

– a felperesek – a fogyatékossággal vagy más egészségkárosodással, a magánszemély halálával okozott kár megtérítése esetén;

– a felperesek – a tartásdíj behajtásával, összegének emelésével, a gyermek eltartásával kapcsolatos többletköltségek megfizetésével, a nem időben fizetett tartásdíj utáni késedelmi kamat megítélésével, a tartásdíj indexálásával vagy behajtása módjának változásával kapcsolatos ügyekben; valamint a kérelmezők – a tartásdíj behajtására vonatkozó bírósági végzés kiadása iránti kérelem benyújtása esetén;

– a mentális rendellenességben szenvedők és képviselőik – a pszichiátriai ellátás során a személy jogainak és törvényes érdekeinek védelmével összefüggő kérdések mérlegelésével kapcsolatos vitás ügyekben;

– a felperesek – a bűncselekmény elkövetésével okozott anyagi kár megtérítése esetén;

– a polgárok, akik a törvényben meghatározott esetekben más személyek jogainak és érdekeinek védelme érdekében fordultak bírósághoz;

– az I. és II. rokkantsági csoportba tartozó személyek, a fogyatékos gyermekek és a cselekvőképtelen rokkant személyek törvényes képviselői;

– hitelező magánszemélyek (kivéve a vállalkozói tevékenységet folytatókat), akik anyagi követelést támasztanak az adóssal szemben a munkabér, a polgárok életének és egészségének károsodása miatti kötelezettségek, jogdíj és tartásdíj fizetése terén – a csődeljárás megindítása, valamint az adós csődjének bejelentése után;

– a választópolgárok – a választói névsor pontosítása esetén;

– a felperesek – a harcok résztvevője státusz megadásával kapcsolatos vitákkal összefüggő keresetek benyújtásakor Ukrajna törvénye A háborús veteránok jogállásáról, szociális védelmük garanciáiról szóló törvény 6. cikkelyének első bekezdése 19–21. pontjaival összhangban.

Felhívnám a figyelmet, hogy jelen törvény 7. cikkelye sorolja fel azokat az eseteket, amikor a bírósághoz forduló polgár kérheti az általa megfizetett bírósági illeték megtérítését. A 8. cikkelyből megtudható, milyen esetekben vehető igénybe halasztás vagy részletfizetés a bírósági illeték megfizetésére.

hk