,,Szemét kérdések” is színesítették a tanácsülést

Ülésezett a Beregszászi Városi Tanács

2024. február 22., 13:09 , 1199. szám

Az elsősorban provokációs képességeiről ismert Vitalij Antyipov képviselőtársunknak köszönhetően ismét sikerült feszült hangulatúvá tenni a Beregszászi Kistérségi Tanács legutóbbi plenáris ülését, amelyen egyébként a képviselői testület közel másfél száz napirendi pontot tárgyalt meg.

A Petro Porosenko által fémjelzett Európai Szolidaritás párt vezetője (csak zárójelben jegyzem meg, hogy a 34 fős képviselői testületben az említett pártnak mindössze három képviselője van) először azt kérte az ülésvezető Babják Zoltán polgármestertől, hogy vegyék le az előterjesztett kérdésekből a Mezőkaszonyi, Nagybégányi és Nagyberegi kistérségeket érintő és a szemétszállítással kapcsolatos napirendi pontokat, majd amikor ezt a kérését a képviselők leszavazták, akkor hosszasan próbált érvelni ennek a döntésnek a helytelenségéről.

A képviselők többségi szavazás során úgy döntöttek, hogy az említett három kistérséggel az idei év végéig – vagyis addig, amíg a jánosi hulladékválogató és -feldolgozó üzem remélt átadása meg nem történik – meghosszabbítják a háztartási szemét beregszászi hulladéklerakóba történő elszállítására vonatkozó szerződések érvényességét. A szerződések szerint egyébként az említett 3 kistérség ezekért a szolgáltatásokért egyenként 700 ezer hrivnyát is befizet majd a Beregszászi kistérség költségvetésébe, amit a későbbiek során a városi szemétlerakó felszámolási műveleteire (rekultivációjára) fordítanak.

Az említett napirendi pont elfogadását követően Antyipov hosszasan próbált érvelni amellett, hogy milyen környezeti károkat is okoz(hat) ez a lépés Beregszásznak, miközben arra a felvetésre nem volt válasza, hogy az említett kistérségek lakói mit is kezdjenek a fél évig felgyülemlő szemetükkel, hogy az ne kerüljön az érintett települések erdőibe, mezőire és szántóföldjeire.

A néhány éve a Magyar Rend­őrség körözési listáján is szereplő Antyipov egy másik napirendi pont megvitatása során egy olyan civil szervezet kérvényezése mögé is teljes mellszélességgel odaállt, amely igényt formált volna a Beregszászi kistérség tulajdonában lévő beregardói stadion használati és tulajdonjogára. A kérvényező civil szervezet azt szerette volna elérni, hogy tulajdonjogba kaphassa az említett földterületet, amelyet aztán gyerekek futballedzésére és egy rehabilitációs központ kialakítására kívánnak átalakítani. A képviselők többsége úgy döntött, hogy az oly sok emlékezetes futballmeccset megélt stadionnak közösségi tulajdonban kell maradnia.

Az említett kérdés vitája során egyébként a tanácsülésen részt vevő, több olyan, Ukrajna háborús övezeteiből is Beregszászba költöző anyuka is elkeseredettségnek adott hangot, hogy gyermekeiknek nincs hol mozogniuk, és a problémájukat egyedül az említett futballstadion magántulajdonba történő átadása tudná megoldani. (Amikor az ülésteremben lévők közül többen is felajánlották, hogy a kistérség területén lévő közel 20 kihasználatlan futballpályából bármelyiket ingyen és bérmentve használhatják a gyerekeik, akkor ezt a lehetőséget visszautasították).

Csak emlékeztetőül szeretném megjegyezni, hogy a Beregszászi kistérség múlt évi utolsó, december 20-án lezajló ülésén Vitalij Antyipov egyenesen követelő hangnemben próbálta rávenni a képviselő-testület magyar frakcióinak tagjait arra, hogy intézzenek egy levelet Magyarország miniszterelnökéhez, sürgetve az európai uniós támogatásokat, illetve Ukrajna EU-s csatlakozását. Majd amikor ezt a nem önkormányzati hatáskörbe tartozó és ily módon törvénytelenségre buzdító kérelmét elvetették, akkor Kovács Zoltán (Andrij Baloga Párt) képviselő-harcostársával egyetemben egy olyan nyílt beadvánnyal rukkoltak elő, amelyben arra kérik Volodimir Zelenszkij elnököt, hogy a háború idejére tiltsák be a „KMKSZ” Ukrajnai Magyar Párt tevékenységét.

Ezek után nem tudni, mit várhatunk még ezekben az amúgy is sok bizonytalansággal terhelt időkben Vitalij Antyipov képviselőtársunktól, aki az utóbbi hónapokban egyáltalán nem a Beregszászi kistérség fejlődését előirányozó kérdésekben próbált eljárni, sokkal inkább a feszültségeket generáló provokációs képességeit igyekezett minél többször megvillantani.

Jakab Lajos,
a Beregszászi Kistérségi Tanács KMKSZ-frakciójának tagja