A KMKSZ Elnökségének nyilatkozata Az ukrajnai nemzeti kisebbségek nyelvhasználatának módszertanáról c. miniszteri kabineti határozattal kapcsolatban

2024. február 28., 16:42 , 1200. szám

Ukrajna Alkotmányának 92. cikkelye értelmében a kisebbségek jogait kizárólag törvényi szintű dokumentumok határozzák meg. Ily módon ezen jogkörök alacsonyabb szintű (pl. határozat, rendelet) dokumentumok által történő szabályozása nem felel meg az Alkotmánynak.

A határozat a nemzeti kisebbségek nyelvhasználati és egyéb jogainak érvényesítését az egyes településeken az illetékes kistérségi tanács döntésétől teszi függővé, ami gyakorlatilag ellehetetlenítheti e jogok gyakorlati érvényesítését.

A dokumentum az említett jogok érvényesítését az adott kistérség azon anyagi lehetőségéhez köti, hogy az finanszírozni tudja a kisebbségi nyelvhasználati jogok érvényesítésének költségeit. Mindez önkényes értelmezésre, illetve a kisebbségi jogok elszabotálására adhat módot egyes önkormányzatoknak.

A kisebbségi nyelvi jogok érvényesítését az adott nyelv kodifikációjához köti, aminek konstatálása nem tartozik a helyi tanácsok hatáskörébe.

Egészében véve a dokumentum elvileg sem felel meg Ukrajna Alkotmánya követelményeinek, esetlegessé és önkényessé teszi a kisebbségi nyelvek használatának jogát úgy, hogy a nemzetiségek egyes helyi közösségei különböző mértékű jogokkal rendelkezhetnek majd.

Ungvár, 2024. február 28.