A rokkantnyugdíjról

2009. november 6., 09:00 , 460. szám

Sokan szenvednek maradandó egészségkárosodásban: Kárpátalján a rokkantak száma meghaladja a 60 ezer főt. Ezeknek az embereknek jelentős része bizonyos idő elteltével teljesen vagy részben munkaképtelenné válik, korlátok közé szorulnak mindennapi életükben. Esetükben az állam köteles gondoskodni a rokkantsági nyugdíj megítéléséről és folyósításáról.

E sorok írója nemrég maga is megtapasztalta, mivel jár a rokkantság megállapítása és a nyugdíjigényléssel kapcsolatos ügyintézés. Először is, fontos tudni a maradandó egészségkárosodásban szenvedőknek, hogy mielőtt a helyileg illetékes (városi, járási, megyei) egészségügyi-szociális bizottság vizsgálatára sor kerülne, a betegnek egy hónapos időtartamra be kell feküdnie kórházi kivizsgálásra. Majd, amikor minden vizsgálat és papír készen van, kerülhet sor az egészségügyi-szociális bizottság vizsgálatára, melynek során megállapítják a rokkantság fokát. A felülvizsgálatra rendszerint két- három évente kerül sor.

A hatályos ukrajnai jogszabályok szerint az a személy számít rokkantnak, aki súlyos, maradandó egészségkárosodásban szenved, melyek folytán korlátozva van az életvitelében és szociális segítségre szorul. Rokkantsági nyugdíjra az jogosult, aki egészségromlás, illetőleg testi vagy szellemi fogyatékosság következtében munkaképességét legkevesebb hatvanhét százalékos mértékben elvesztette és ebben az állapotában javulás egy évig nem várható. A nyugdíj attól a naptól kezdve jár, amikor megállapították a rokkantság tényét. Fokozatai: teljesen munkaképtelen és mások gondozására szorul (I. fokozat); teljesen munkaképtelen, de nem szorul mások gondozására (II. fokozat); rokkant, de csak részben munkaképtelen (III. fokozat). A rokkantság okát, fokozatát, beálltának idejét, időtartamát a hatályos jogszabályoknak megfelelően az orvosi-szociális szakértői vizsgálati bizottság állapítja meg. A rokkantsági nyugdíj mértékét életkortól és rokkantsági foktól függően állapítják meg: az I. fokozatú rokkantak esetében az öregségi nyugdíj 100 százalékának megfelelő összeg, a II. fokozatú rokkantaknak 90 százalék, a III. fokozatúaknak pedig 50 százalék. A rokkantnyugdíjat kiegészítik különböző jutalékok. Azon rokkantnyugdíjasok járandóságát, akiknek a nyugdíja nem éri el az 544 hrivnyát, kiegészítik.

Ukrajna Állami Nyugdíjalapja a törvénynek megfelelően és az általa kidolgozott szabályzat alapján állapítja meg a nyugdíjfolyósításhoz szükséges okmányokkal kapcsolatos ügyintézést. Ennek megfelelően abban az esetben, ha a személy a rokkantságának megállapításának idejében munkahellyel rendelkezik, a rokkantsági nyugdíj megállapítására vonatkozó kérvényt a nyugdíjalaphoz a munkahelye felhatalmazott tisztségviselőjén keresztül nyújtja be. Ha viszont nem dolgozik, a rokkantság megállapításának napjától számítva nem több mint 3 hónapon belül személyesen kell benyújtania a kérelmet a lakhelye szerint illetékes nyugdíjalaposztályhoz. Ez esetben a rokkantnyugdíjat a rokkantság megállapításának napjától folyósítják. Ha a beteg rokkantsági fokozata III.-ról II.-ra változik, az új fokozatnak megfelelő nyugdíjat a változás napjának beálltától fizetik. Ha alacsonyabb fokozatú rokkantságot állapítanak meg a felülvizsgálás során, az adott hónap végéig kapja az előző fokozat után járó nyugdíjösszeget. Abban az esetben, ha egy rokkantnyugdíjast egészségesnek nyilvánítanak, annak a hónapnak a végéig kapja a nyugdíjat, ameddig a rokkantság érvényes. Ha a rokkantnyugdíjas nem jelent meg az előre megszabott időpontban felülvizsgálatra, a nyugdíj folyósítását a következő hónaptól kezdve megszüntetik. Az orvosi-szociális vizsgálati bizottságok kötelesek jelenteni a Nyugdíjalapnak a pótlólagos felülvizsgálat eredményét, valamint azt, ha a rokkant személy nem jelent meg a felülvizsgálaton.

-figyelő-