Iskolájukat ünnepelték

Jubileumi ünnepség Salánkon

2009. október 9., 10:00 , 456. szám

Immár tíz éve annak, hogy a nagyszőlősi járási Salánkon megvalósult egy álom: osztrák-magyar-ukrán összefogás eredményeként felépült és átadásra került a község szép, új középiskolája.

A jubileum alkalmából pedig október 2-án nagyszabású ünnepséget szervezett az oktatási intézmény, meghíva mindazokat, akik annak idején hozzájárultak az iskola felépüléséhez.

Az iskolások köszöntője, valamint az ukrán és a magyar himnusz elhangzása után elsőként Cseresznye Mária, a Salánki Mikes Kelemen Középiskola igazgatója lépett a mikrofonhoz, felidézve az iskolaépítés előzményeit. Szólt róla, hogy már az 1970-es években felmerült az építkezés gondolata, ám sokáig nem jutott pénz a terv megvalósítására. 1996-ban azután Barta József akkori iskolaigazgató szoros kapcsolatot épített ki a magyarországi, érdi Egymásért Alapítvánnyal, illetve az ausztriai Marika Barátai Egyesülettel, és a határokon átívelő együttműködés végül is meghozta a maga gyümölcsét. Az átadást követő tíz év alatt azután jelentős sikereket értek el a tanintézet pedagógusai és tanulói. 2006-ban részt vettek Ukrajna száz legjobb iskolája versenyében, a diákok pedig szép helyezéseket érnek el a járási, megyei és nemzetközi tanulmányi versenyeken. Végezetül pedig kitért arra, miszerint az iskola nemegyszer nyújtott otthont a KMPSZ által szervezett Mikes Kelemen Hagyományőrző Alkotótábornak, valamint szintén a pedagógusszövetség által lebonyolított természetismereti tábornak.

Ezt követően Oleg Ljubimov, a Nagyszőlősi Járási Tanács elnöke és Vaszil Beleny, a Nagyszőlősi Járási Közigazgatási Hivatal oktatási osztályának vezetője köszöntötte az iskola kollektíváját, s egy DVD-lejátszót, valamint egy mosógépet adományoztak az oktatási intézménynek.

Bacskai József, a Magyar Köztársaság Beregszászi Konzulátusának főkonzulja kifejtette, miszerint a magyar külpolitika kiemelt prioritása az emberi jogok és azokon belül a kisebbségi jogok védelme, azok tiszteletben tartása. A Magyar Köztársaság véleménye szerint a virágzó kisebbségi közösségek nem gyengítik, hanem erősítik az adott államot, a többségi nemzet és a kisebbség közötti kapcsolat pedig csak a kölcsönös bizalmon és tiszteleten alapulhat.

Berki Károly, a KMPSZ irodavezetője arra emlékeztetett, hogy a műveltség és az oktatás nemegyszer tartotta már meg a magyarságot történelmünk hosszú évszázadai alatt. Most viszont több országban semmibe veszik a határon túli magyar nemzetrészek jogait, ezeken belül a nyelvi jogokat, s elsődleges célnak tekintik, hogy beolvasszák a nemzetiségeket. "Pedig az ukrán kormánynak is biztosítania kellene a kisebbségek jogait" - szögezte le, végezetül pedig reményét fejezte ki aziránt, hogy végül mégis mind Ukrajnában, mind a Magyarországgal határos többi országban józanul fognak viszonyulni a kisebbségi kérdéshez.

Barta József, a Nagyszőlősi Járási Tanács elnökhelyettese felidézte a tíz évvel ezelőtti eseményeket. Szólt róla, miszerint abban az időben körülöttünk nem az építés, hanem a rombolás folyt, és kevesen hittek benne, hogy ilyen viszonyok közepette fel lehet építeni az oktatási intézmény új otthonát. Ám ahogy "nőtt" az iskola, úgy nőtt a hit, hogy mégis sikerül tető alá hozni az épületet, mely azért születhetett meg, mert szeretetből, a támogatók, az építők önfeláldozó szeretetéből épült, s ma, tíz év elmúltával ugyanolyan szép, mint volt újkorában, sőt még szebb.

Gerti Marchat, a Marika Barátai Egyesület alapító tagja a megélt felebaráti szeretet jelképének nevezte az iskolát. Erich Steiner, a nevezett egyesület elnöke pedig arról beszélt, hogy mindannyian kis csavarok vagyunk az életben, s fontos, hogy mindenki teljesítse a maga feladatát, hogy felépülhessen a nagy egész.

Várföldy Mária, az érdi Egymásért Alapítvány alapító tagja felszólalásában visszaemlékezett az osztrák és a magyar jótékonysági szervezet együttműködésének kialakulására arra, hogy az egyesületek részt vettek tizenegy óvoda, öt iskola és három orvosi rendelő felépítésében, emellett pedig kórházakat, öregotthonokat, betegeket, szegény családokat, illetve diákokat is támogatnak.

Rajtuk kívül üdvözölte a megjelenteket Várföldy Tamás, az érdi Egymásért Alapítvány alapítója és Daróczi György, Salánk polgármestere. Végezetül pedig a helybeli görög katolikus és református egyházközség lelkésze osztotta meg gondolatait az egybegyűltekkel. Csirpák József görög katolikus parochus arról beszélt, hogy Isten embereken keresztül munkálkodik a világban, Balogh Attila református lelkipásztor pedig kifejtette, miszerint csak imádkozva és dolgozva lehet elérni nemes céljainkat.

A felszólalások mellett a salánki iskolások ének-, zene- és táncfellépései nyújtottak maradandó művészi élvezetet a közönségnek.

elem