Szent Istvánra emlékeztek

A KMKSZ megyei rendezvénye Aknaszlatinán

2009. augusztus 28., 10:00 , 450. szám

Aknaszlatinán került sor a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) központi Szent István-napi megemlékezésére, amely egybeesik a helyi római katolikus templom védszentjének búcsúünnepével. A zsúfolásig megtelt templomban Schönberger Ferenc atya celebrált szentmisét, s jelen volt az eseményen többek között Butsy Lajos helyi plébános és Veress József nagybocskói görög katolikus parochus is.

Schönberger Ferenc tiszteletbeli kanonok szentbeszédében a szentség fogalmát értelmezte, majd hangsúlyozta: Szent Istvánt a keresztségtől fogva szent életre nevelték szülei és tanítói, és szent királyunk tehetségét és lehetőségeit maximálisan kihasználva építette Isten országát. Sziklára épített, és műve kiállta az idők próbáját. A szentmise a pápai és a székely himnusz eléneklésével zárult.

A templom mögötti szabadtéri színpadnál folytatódott az ünnepség, ahol nemzeti imádságunk eléneklése után Kocserha János, Aknaszlatina alpolgármestere köszöntötte a megjelenteket, majd ünnepi beszédében hangsúlyozta: "Ez a nap a leginkább alkalmas arra, hogy egyesítse a világ magyarságát. Államalapítónk, Szent István napja a mi legnagyobb ünnepünk(...) Hisszük, hogy a magyar nemzet felelőssége szent királyunk örökségének megvalósítása a magyar államhatárokon belül és kívül, mert mindnyájan összetartozunk, függetlenül a határoktól."

Scherczer Károly, a Magyar Köztársaság beregszászi konzulja beszédében kiemelte: – Ezeréves keresztény államiságunkat, modern európaiságunkat, nemzetünk egységét ünnepeljük augusztus 20-án. Azon az ünnepen, amely az elmúlt ezer évben minden ellenséges szándék dacára is elválaszthatatlanul összefort első keresztény uralkodónk, Szent István király nevével. Egy a XIII. században keletkezett latin nyelvű ének így emlékszik meg róla: "Örvendj, magyar hon, jó anya. Fiad dicséretét dalold. Zengjen dicséneked szava ahhoz, ki mindig pártfogolt. Ő néked igaz fényt hozott, hit fényét adta át neked. Hozzá törvényt is alkotott, üdvösség útján vezetett."

Kovács Miklós, a KMKSZ elnöke elmondta: "István király mind hitét, mind királyságából adódó politikusi kötelezettségeit komolyan vette, összeegyeztetve az emberi logika szerint összeegyeztethetetlent. Személyes áldozatával legitimálta az államhatalmat. Napjainkig érvényes öröksége, hogy a hatalmat gyakorlók nem szélhámoskodhatnak, a magyarok elvárják vezetőiktől, hogy azok komolyan vegyék kötelességüket a nemzet fenntartására." Kovács Miklós a Szent István-i eszmeiség alapján értékelte jelenlegi helyzetünket, kiemelve őseink és szentjeink példájának fontosságát.

A kulturális műsor a Viski Kölcsey Ferenc Középiskola diákjai által bemutatott palotással kezdődött, majd a gyertyánligeti és nagybocskói gyerekek szavalatai hangzottak el. Fellépett továbbá az Aknaszlatinai Bolyai János Középiskola Nefelejcs Hagyományőrző Tánccsoportja, az Aknaszlatinai Művészeti Iskola növendékei zenés produkciókkal szórakoztatták a népes közönséget, illetve nagy sikert aratott a megyeszerte méltán elismert Bel Canto női kamarakórus.

Az ünnepségen megjelentek a magyarok lakta felső-Tisza-vidéki városok és települések népes küldöttségei.

Végül a templom kertjében lévő Szent István-szobornál és a millenniumi emlékparkban a Magyar Köztársaság Beregszászi Konzulátusa nevében Scherczer Károly konzul, a KMKSZ részéről pedig Kovács Miklós elnök, ifjabb Sari József, a KMKSZ Felső-Tisza-vidéki Középszintű Szervezetének elnöke, Orosz Ildikó, a KMPSZ elnöke, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola elnöke, valamint Szedlák Gyula, a KMKSZ Aknaszlatinai Alapszervezetének elnöke helyezték el a megemlékezés koszorúit.

Badó Zsolt