2009. augusztus 21.

2009. augusztus 21., 10:00 , 449. szám

Szent István, a keresztény király

A koronázással István a keresztény jogfelfogás értelmében is korlátlan urává lett népének és országának, mert az Isten kegyelméből uralkodó keresztény király saját belátása szerint hoz törvényt és kormányoz, önhatalmúlag gyakorolja felségjogait. Hatalma korlátlan, és mégsem azonos a pogány fejedelmek despotikus hatalmával.

Apostola lett népének, de a szent cél szolgálatában szigorú ura is tudott lenni. Akik megbontották "a Szent Háromság alkotmányát", nem számíthattak nála kegyelemre és megbocsátásra, akár magyarok voltak, akár idegenek, akár rokonok, akár alattvalók. Viszont a keresztény jövevénynépeket jó szívvel felkarolta.

Szellemében, erkölcseiben, célkitűzéseiben és politikájában, gondolataiban és cselekedeteiben egyaránt igaz keresztény király volt. Mégsem szakadt el az ősi hagyományoktól és a magyar talajtól. Nagy szeretet élt benne az ősök és hagyományaik iránt s volt bölcsessége a bevált régi életformák, kipróbált jogszokások, életképes intézmények megkíméléséhez.

Szent István keresztény királysága minden ízében magyar alakulás, Ő nagy keresztény monarcha létére is Etele és Árpád méltó utóda volt. Nyugati eszméket és intézményeket, idegen hatalmi szervezeteket ültetett át magyar talajba, de a régiből csak azt pusztította el, ami korhadt volt és már-már összeomlással fenyegetett. A magyar élet ősi formáit bölcsen megkímélte és magyar szellemet vitt az új intézményekbe is. Sajátos magyar fejlődésnek vetette meg az alapját, amelynek legnagyobb alkotása a keresztény királysággal testet öltött és változó formák közt mindmáig élő magyar nemzetállam, legszebb és legkifejezőbb szimbóluma István királynak az egész magyar nemzettestet jelképező Szent Koronája.

Nemzetünk Apostola, Szent István király! Te, aki népünket a keresztény hit világosságára vezetted, s a Szent Szüzet Örökös Királynőnkké tetted, kérd érettünk Istent, hogy a Kárpát-medence népei bűneiket elhagyva, az Isten- és emberszeretetben újra egyesülten a Te intelmeid kövessék, Boldogasszony Anyánk és Szent Fia, Krisztus vigasztaló örömére!

Hrabár Tamás