Turul-szobrot avattakEszenyben

2009. június 19., 10:00 , 440. szám
Kovács Miklós, a KMKSZ elnöke leleplezi a műalkotást

Ünnepi istentiszteleten adtak hálát a Teremtőnek a Tisza-parti Eszeny lakói vasárnap, hisz a község első és második világháborúban elesett fiainak emléket állító obeliszk tetejére visszaszállhatott a turulmadár. A KMKSZ helyi alapszervezete nyertes pályázatának köszönhetően Molnár Zsolt alkotása ezentúl ott ékeskedik a falu központjában.

"Egy nemzetnek csak akkor van jövője, ha van múltja. Olyan múltja, amely nem hullott ki az idők rostáján, nem veszett a feledés homályába, hanem él a nemzet emlékezetében. Ez az emlékezet őrzi az elődök hagyományait, szokásait, szimbólumait, jelképeit. Ezek a jelképek lehetnek tárgyak, mint a nemzeti lobogó, vagy élőlények, mint a turulmadár, vagy az emberi tudat termékei, mint a nemzeti nyelv. Jelképmegőrző igyekezetünk jegyében a KMKSZ Eszenyi Alapszervezete pályázatot nyújtott be a múlt századi két nagy világégés eszenyi hősi halottainak emelt emlékmű felújítására. A szobor elkészült, az emlékműre visszaszállt a turulmadár"– mondta id. Gönczy Sándor, a KMKSZ Eszenyi Alapszervezetének elnöke az avatóünnepségen.

A himnuszok eléneklése után Kovács Ferenc, Eszeny polgármestere köszöntötte a vendégeket, majd felidézte az emlékmű történetét. Az első világháború eszenyi áldozatainak hősi emlékművét 1941. május 25-én avatták fel a falu központjában. A szovjet hadsereg bevonultával az emlékművet összetörték, maradványait azonban a helybéliek elrejtették a temetőben. 2002-ben az Eszenyi Községi Tanács döntése nyomán visszaállították az emlékjelet, amelyre 2003 szeptemberében felkerült a II. világháború áldozatainak névsorát tartalmazó márványtábla is. Sajnos az eredeti Turul-szobor, amely egykor az emlékművet díszítette, nem került elő. Így azt egy ideiglenes, gipszből készült turulábrázolással helyettesítették. Most a KMKSZ Szülőföld Alapnál nyert pályázata jóvoltából egy új, időtálló anyagból készült turul került az emlékműre.

Kovács Miklós, a KMKSZ elnöke ünnepi beszédében a turulra utalva hangsúlyozta: "Ez a jelkép nem akármilyen jelkép. Arra emlékeztet, hogy ha a nemzet veszélyben van, akkor annak, aki sajátjának tekinti a turulmadarat, kötelezettségei vannak. Kérem, emlékeztesse önöket erre ez a jól látható helyen lévő emlékmű, amely mellett a mindennapok során sokszor el fognak menni. A mindennapok során fogják majd azokat a döntéseket is meghozni, amelyek következtében eldől, hogy megmarad-e itt, Kárpátalján a magyar nemzet."

Mackó István, az Ungvári Járási Tanács alelnöke a járási közigazgatás és a tanács nevében üdvözölte az ünneplő és emlékező eszenyieket, Szuromi Antal ungvári magyar konzul elmondta: "Megtisztelő számomra, hogy jelen lehetek a magyar hősök előtti főhajtáson."

Ezután Molnár Zsolt címerkészítő, a turulmadarat ábrázoló szobor alkotója szólt a népes hallgatósághoz.

Balogh Attila, az Ungi Református Egyházmegye esperese megáldotta az emlékművet. Az eszenyi középiskola kórusa a Honfoglalás című dalt adta elő, id. Gönczy Sándor pedig elszavalta Vörösmarty Mihály Szózatát. Az avatóünnepség koszorúzással ért véget.

A rendezvényt hajnalig tartó falunapi mulatság követte, melyen részt vett Eszeny és a környék apraja-nagyja.

B. Zs.