A KMKSZ nyilatkozata

2009. május 22., 10:00 , 436. szám

A Szövetség a magyar iskolák végzőseinek esélyegyenlőségét sértő intézkedésnek tartja, hogy a szaktantárgyakból anyanyelven történő tesztelés egyenlő feltételeit most sem biztosították. A fordításos tesztanyagok hemzsegnek a szakmai, nyelvtani és stilisztikai hibáktól, helyenként ellehetetlenítve a kérdések megértését is. Különösképpen vonatkozik ez az Ukrajna történelméből készített tesztanyagra.

A KMKSZ érthetetlennek tartja, hogy miközben Kárpátalján számos, mindkét nyelvet jól ismerő szaktanár tevékenykedik, az oktatási minisztérium nem képes biztosítani a fordítások megfelelő szakmai színvonalát. A Szövetség ezért felszólítja az oktatási minisztert, hogy vizsgálják ki a tesztek fordításának körülményeit, illetve a jövőben biztosítsák a fordításos tesztanyagok megfelelő színvonalát.

A KMKSZ az oktatási minisztérium azon törekvését, hogy a magyar tannyelvű iskolákban erőlteti az egyes tantárgyak ukránul való tanítását, károsnak ítéli, olyannak, amely a magyar oktatási rendszer bomlasztását tűzi ki célul, s amely ellentmond Ukrajna törvényeinek és nemzetközi kötelezettségvállalásainak.