Nem akarják az új szeméttárolót a Nagyszőlősi járásban

Útlezárással tiltakozott a lakosság

2009. március 6., 09:00 , 425. szám

Több mint ezer felsősáradi (Siroke), magyarkomjáti (Veliki Komjati), nagycsongovai (Borzsavszke), fakóbükki (Bukove) és ilonokújfalui (Onok) lakos állta el múlt szerdán délelőtt az Ungvár-Huszt autóutat. A tüntetők azt követelték a hatóságoktól, hogy ne engedélyezzék a tervezett szemétlerakó és -feldolgozó üzem megépítését falvaik határában.

Az emberek élőláncot alkotva akadályozták meg a járművek továbbhaladását Huszt és Ungvár irányába, minek következtében rövidesen hatalmas autósor torlódott fel. Kerülni órákon keresztül csak Nagyszőlős és Beregszász irányában lehetett. A helyszínre érkező rendőröknek nem kis erőfeszítésébe tellett, hogy távozásra bírják az embereket.

Egy nappal korábban került sor a Nagyszőlősi Járási Tanács ülésére, amelyen Felsősárad, Magyarkomját, Nagycsongova, Fakóbükk és Ilonokújfalu képviselői azzal a kéréssel fordultak a képviselőkhöz, hogy tartsanak helyi népszavazást, és csupán az eredmény ismeretében döntsenek arról, folytatják-e a projekt megvalósítását. A képviselők többsége azonban nem vette figyelembe az érintett falvak lakóinak kérését. Miután javaslatukat leszavazták, a falusiak elhagyták a tanácstermet, megfogadták azonban, hogy nem törődnek bele a történtekbe, s küzdeni fognak az igazukért mindaddig, amíg érvényt nem szereznek jogaiknak.

"Tegnap népszavazásra akartuk bocsátani ezt a kérdést, de nem hallgattak meg minket, ezért ma megváltoztatjuk a követeléseinket: követeljük, hogy állítsák le az építkezést" - idézte Ivan Roman felsősáradi lakost a zakarpattya.net.ua hírportál.

Az érintett falvak lakóit az aggasztja, hogy értesüléseik szerint a megye több járásából szállítják majd a tervezett tárolóba a szemetet, mintegy 500 tonnányit havonta, miközben a lakosság döntő hányada zöldségtermesztésből él a környéken. "Ki vásárol majd tőlünk, ha a kertjeink mellett egy ekkora szeméttároló lesz?" - kérdezi Roman. Elmondása szerint a lakosságnak bemutatták a projektet, melynek értelmében 2020-ig szállítják majd a lerakó területére a szemetet, majd 2030-tól megkezdődik a gyár építése.

A falusiak most azt követelik, hogy állítsák le a szeméttároló építését, azt a földterületet pedig, amelyen megépülne, osszák fel a környező települések között, hogy lehetetlenné tegyék hasonló objektumok megvalósítását.

"Tegnap az emberek megkísérelték félbeszakítani a járási tanács ülésének munkáját - mondta Oleg Ljubimov, a Nagyszőlősi Járási Tanács elnöke -, de ez nem sikerült nekik. Ma lezárták az utat. Az emberek egyszerűen nem akarják megérteni, hogy a leendő gyár semmilyen veszélyt nem jelent. Jelenleg folyik a terv- és költségvetési dokumentáció kidolgozás. A dokumentum értelmében az osztrák cég kész 92 millió hrivnyát fektetni a leendő gyárba. A vállalat a nagyszőlősi járási szemét feldolgozására szolgál, ami közel 60 ezer tonnát jelent évente."

A tervek szerint a gyárat a legközelebbi felsősáradi lakóháztól mintegy 1,5 kilométernyire építenék meg. Oleg Ljubimov szavai szerint ez a távolság teljességgel biztonságos, de, úgymond, az emberek "az abszurdumig" élezték a helyzetet.

A zakarpattya.net.ua internetes hírportál értesülése szerint az AVE Group Ausztria osztrák állami tulajdonú vállalat, illetve annak magyarországi leányvállalata még idén megkezdené a szeméttároló és -feldolgozó építését, amely információik értelmében a nagyszőlősi mellett a huszti, ökörmezői és ilosvai járások kommunális szemetét is befogadná.

Korábban Barta József, a járási tanács elnökének helyettese lapunknak elmondta, hogy amennyiben nem épül meg az új járási szeméttároló, a megtelő nagyszőlősi szeméttelep bezárása miatt 2010-től megszűnhet a kommunális szemét jelenleg viszonylag szervezettem működő rendszere a járásban. (Kárpátalja/zakarpatya.net.ua)