Költségvetés van, pénz alig

Ülésezett a Beregszászi Járási Tanács

2009. január 23., 09:00 , 419. szám

Elsősorban a költségvetés elfogadásának kényszere bírhatta rá a képviselőket arra, hogy viszonylag rövid vitát követően rábólintsanak a Beregszászi járás idei büdzséjére, amely azonban számos sebből vérzik.

A költségvetés-tervezet tárgyalása előtt Balogh János macsolai polgármester felolvasta a testület előtt az asztélyi, badalói, halábori, mezőgecsei, csetfalvai, tiszacsomai, kígyósi és macsolai tanácselnökök közös felhívását. A településvezetők ebben arra kérik a tanácstagokat, a büdzsé elfogadása előtt vegyék figyelembe, hogy az idei költségvetési számok csak részben fedezik még az egyébként jogszabályilag garantált, úgynevezett védett kiadási tételeket is, ami érinti többek között a költségvetési intézmények dolgozóinak bérét, a gyógyszerek és élelmiszerek beszerzésének költségeit, az energiahordozók és a kommunális szolgáltatások díját, és a lakosság szociális védelmével kapcsolatos kiadásokat. A tanácselnökök a költségvetési mutatók áttekintését, s az önkormányzatok idei működéséhez minimálisan szükséges összegek megszavazását kérték a testülettől. A felhívásban idézett számokból ítélve, melyek pontosítása még folyamatban van, a szóban forgó falvakban pillanatnyilag a közösségek szempontjából nem elhanyagolható pénzmennyiség hiányzik a közfeladatok zökkenőmentes ellátásához a 2009-es költségvetési évben.

Válaszolva a felhívás aláíróinak, Csizmár Béla, a Beregszászi Járási Tanács elnöke jelezte, hogy miután a dokumentumot csupán néhány perccel az ülés kezdete előtt kapta meg, nem volt mód a bizottsági egyeztetésen átesett költségvetés-tervezet módosítására. Az elnök szerint a költségvetés elfogadását azért sem volna célszerű halogatni, mivel a járás nem rendelkezik akkora tartalékokkal, amelyek lehetővé tennék a hiányzó pénzek pótlását. Csizmár Béla ugyanakkor jelezte, hogy ígéretet kapott a Kárpátaljai Megyei Állami Közigazgatási Hivatal pénzügyi főosztályától arra, hogy még az első negyedévben pótlólagosan megítélik a községeknek a bérek és a védett költségvetési tételek terén hiányzó összegeket, amennyiben az önkormányzatok dokumentumokkal is alá tudják támasztani igényeik jogosságát. Ljudmilla Vlaszenko, a járási állami közigazgatási hivatal pénzügyi főosztályának vezetője az elhangzottakhoz hozzátette: a tanács nem a járás összevont költségvetését hivatott megtárgyalni és elfogadni, amelyben benne foglaltatnak a települési költségvetések kiadásai is, hanem csupán a járási fenntartású intézmények és programok költségvetését.

A Beregszászi járás egyébként szavai szerint idén 109 millió hrivnya bevétellel számol, amelynek jelentősebb részét 2009-ben is az állami dotáció teszi ki, miközben az adóból és illetékekből származó közvetlen bevételek a gazdasági válság hatására várhatóan csökkenni fognak. A kiadásokat valamivel több mint 111 millióban határozza meg a 2009-re vonatkozó pénzügyi dokumentum, azaz optimális esetben is 3 millió hrivnya hiány mutatkozik. A vita során többször is elhangzott, hogy a költségvetés meglehetősen kapkodva lett kidolgozva, akárcsak az országos büdzsé, ám jobb egy rossz, mint egy semmilyen költségvetés, mivel ez biztosítja a költségvetési intézmények és programok zökkenőmentes működését. A testület végül hét tartózkodás mellett egyhangúlag megszavazta a költségvetést.

A továbbiakban a járási tanács egyebek mellett meghallgatta Zubánics László főszerkesztő beszámolóját a Beregszászi Járási Tanács, a Beregszászi Járási Állami Közigazgatási Hivatal és a szerkesztőség kollektívájának közös tulajdonában lévő Beregi Hírlap című járási hetilap tavalyi gazdálkodásáról. A KMKSZ-frakció részéről hozzászóló képviselők hiányolták, hogy a főszerkesztő beszámolójában nem tért ki a magyarországi Szülőföld Alaptól érkezett támogatásra. Ugyancsak felvetették, hogy az önkormányzatokhoz hasonlóan vezessenek be megszorító intézkedéseket a lapnál is, például csökkentsék a munkatársak létszámát, illetve javasolták, hogy a Beregi Hírlap az erre az évre megítélt 120 ezer hrivnya támogatáson felül ne részesüljön további dotációban. Vass Ottó képviselő rámutatott: a Beregszászi Járási Tanács nagyobb befolyást gyakorolhatna a lapban megjelenő tájékoztatás objektivitására a szerkesztőbizottságon keresztül.

Miután a testület előző ülésén szóba kerültek azok a mendemondák, miszerint a Beregszászi Járási Tanács korábbi elutasító döntése ellenére titokban mégis a járás területén kívánnák felépíteni a megyei tbc-szakrendelőt és -kórházat, a tanács most a biztonság kedvéért külön határozatban is megtiltotta az intézmény esetleges felépítését és működtetését a Beregszászi járás területén.

pszv