A magyar kultúra ünnepe Ungváron

2009. január 23., 09:00 , 419. szám

A hagyományoknak megfelelően a Beregszászi Illyés Gyula Magyar Nemzeti Színház ungvári előadásával vette kezdetét a magyar kultúra napjának méltatása Kárpátalján. A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) szervezésében január 20-án megrendezett színházi estére megtelt a Kárpátaljai Megyei Ukrán Zenés-drámai Színház épülete.

A takarékossági intézkedések miatt meglehetősen hűvös színháztermi légkör ellenére vidám társaság gyülekezett a teátrumban kedden este. "Örvendetes, hogy újra ilyen nagy számban gyűlt össze Ungvár és a környék magyarsága a magyar kultúra ünnepén. Ez is mutatja, hogy a helyi magyarság lelkében változatlanul tovább él kultúránk – kommentálta a széksorok között tapasztalható élénk nyüzsgést dr. Brenzovics László, a Kárpátaljai Megyei Tanács elnökének helyettese, a KMKSZ alelnöke, aki családjával együtt szintén megtekintette az előadást. – Mint közismert, hagyományosan a Beregszászi Illyés Gyula Magyar Nemzeti Színház előadásával emlékezünk meg itt, Kárpátalján e jeles dátumról. Örvendetes tény, hogy éppen minap a magyar színház finanszírozása első ízben bekerült a megyei költségvetésbe, s amennyiben minden a tervek szerint alakul, ezáltal megoldódhatnak a társulatot hosszú évek óta kínzó anyagi gondok. Igaz, hogy a jelenlegi súlyos gazdasági helyzetben rendkívül nehéz bármire is ígéretet tenni" – tette hozzá a politikus.

Az est ünnepi szónoka Kovács Miklós, a KMKSZ elnöke volt. Köszöntve a megjelenteket a magyar kultúra napja alkalmából, a szónok rámutatott annak jelentőségére, hogy magyar nyelvű előadáson vehet részt a közönség, anyanyelvünkön adja elő a beregszászi társulat Don Quijote kalandjait, az európai kultúra egyik alaptörténetét. "Hogy van magyar magas kultúra, az egyúttal azt is jelenti, hogy saját nyelvünkön ismerjük meg és adjuk tovább a történeteket Homérosztól Cervantesig – hangsúlyozta a KMKSZ elnöke. – Ha valakinek van saját kultúrája, az magáévá tudja tenni annak a civilizációnak az összes kincsét, amelyhez tartozik, s bár nem torzítja el őket, de mégiscsak a saját képére és hasonlatosságára formálja azokat az értékeket."

Ez a történet azért is kedves nekünk, mert a számos olvasat közül a legelterjedtebb mégiscsak akörül forog, hogy mennyire érdemes, mennyire lehet ideákat követni a mi valóságos viszonyaink közepette – jelezte Kovács Miklós. Szavai szerint Don Quijote egy, a valóságtól elrugaszkodott, de alapvetően mégiscsak rokonszenves figura, aki olyan magas ideálokhoz ragaszkodik, amelyekről tudjuk, hogy magunknak is azokhoz kellene igazodnunk, de amelyeknek az egyenes, direkt követése a valóságos élet viszonyai között komikus helyzetekhez, jelenetekhez vezet.

A KMKSZ megalakulásának közelgő 20. évfordulójára emlékezve a szónok rámutatott, hogy majd negyed évszázaddal ezelőtt a Don Quijote által vívotthoz hasonló szélmalomharcnak tűnhettek sokak szemében a magyarság érdekeinek védelmére létrehozott szövetség célkitűzései. "Úgy gondolom, azt az örök témát, hogy mennyire is lehet ideákat a valós életbe átültetni, nem lehet lezárni annyival, hogy sehogy, s aki megpróbálkozik vele, az nevetségessé válik. A magam részéről ragaszkodom ahhoz, hogy igenis lehet nem a valóságtól elrugaszkodottan, de mégiscsak magas ideálokért a siker esélyével hatékonyan dolgozni. Mindenesetre a kárpátaljai magyarság Don Quijote-i története még nem ért véget. Igaz, forog még a szélmalmunk, de mintha már erősen nyikorgó hangok hallatszanának odabentről."

Ezt követően a Himnusz születésnapja alkalmából a több száz fős közönség elénekelte nemzeti imánkat, majd a színészek vehették birtokukba a színpadot.

A Miguel de Cervantes Saavedra Don Quijote című művéből készült előadás, mely a beregszászi társulat első bemutatója volt ebben a színházi évadban, ezúttal sem okozott csalódást. A Vidovszky György, Gyevi-Bíró Eszter budapesti rendezőpáros sok szempontból rendhagyó produkciót kerekített a klasszikusnak számító alapműből. Az egyébként hagyománytisztelő közönség azonban szemmel láthatóan vevő volt erre a képzeletbeli kalandra, melyhez Ondrasek Péter díszlet- és Mészáros Zsófia jelmeztervező munkája varázsolt fantáziaingerlő környezetet. Ezek után pedig nem is volt szükség másra, mint hogy Don Quijote (Ivaskovics Viktor) és elmaradhatatlan kísérője, Sancho Panza (Rácz József) sorra átessenek egyszerre mulatságos és megható kalandjaikon, amelyek sokadszorra is meg tudják hatni a színházba járó embert.

hk