Újra emlékműveket "avattak" a Vereckei-hágón

UMDSZ-koszorú a szicsgárdistáknak

2008. július 25., 10:00 , 393. szám

Magyarország kijevi és Ukrajna budapesti nagykövete július 21-én avatta a magyar honfoglalás emlékművét a Vereckei-hágón. A magyar emlékhely avatása előtt Kárpátalja és a Volóci járás állami közigazgatásának vezetői, illetve Tóth András független magyar parlamenti képviselő és az UMDSZ elnöksége avatta az állítólag ott 1939-ben elpusztított szicsgárdisták most befejezett emlékművét.

A Volóci járás falvaiból és Munkácsról buszokkal a hágóra érkezett kb. 100 megemlékező biztonságát közel hasonló létszámú rendőri erő igyekezett szavatolni. Az 1939-ben létrejött "kárpátontúli" ukrán államra és a szicsgárdistákra Mihail Rebljan, a Volóci Járási Állami Közigazgatási Hivatal elnöke emlékezett, akitől megtudhattuk, hogy bár konkrét történelmi feljegyzés nem igazolja, de az öregek elmondása szerint 1939-ben a Vereckei-hágón is estek el szicsgárdisták. Utána Oleg Havasi, a megye kormányzója mondott ünnepi beszédet. Felszentelte az emlékművet Vaszil Hujban pravoszláv pópa, majd a terveket elkészítő ungvári művész, Soltész István kapott szót, aki bemutatta alkotását, melynek belsejében fekete andezittömb található, rajta a következő angol és ukrán nyelvű felirattal: "A hősök emlékére, akik életüket áldozták Ukrajna függetlenségéért, szabadságáért és felvirágzásáért."

A zuhogó esőben zajló ünnepség végére érkezett meg a Bársony András magyar nagykövet, valamint az ungvári és beregszászi magyar főkonzulok vezette magyar delegáció, amely nem vett részt az avatáson. Megtette ezt helyettük Tóth András, a magyar Országgyűlés független képviselője és egy, a helyi műsorközlő által Széchenyi grófként bemutatott személy a Közös Európában Együtt Emlékezünk Nemzetközi Alapítvány nevében, valamit az UMDSZ Gajdos István vezette elnöksége, akik nemzetiszínű szalaggal díszített koszorút helyeztek el a Szics-emlékmű talapzatánál.

A nemrég Kiril atya és ukrán nacionalisták által is "felavatott" magyar honfoglalási emlékművet ezúttal Dmitro Tkacs budapesti ukrán nagykövet és Bársony András kijevi magyar nagykövet avatta. Bársony András a zuhogó esőben és erős szélben is kitartó, csuromvizes résztvevők előtt mondott ünnepi beszédet. Tóth András, a magyar Országgyűlés független képviselője és Matl Péter szobrászművész, az emlékmű alkotója is szólt a jelenlévőkhöz.

Az emlékmű telkét birtokló és az építési engedéllyel rendelkező KMKSZ a jogi helyzet tisztázatlansága miatt még nem tudott intézkedni az emlékmű felavatásáról. A Szövetség a vereckei honfoglalási emlékmű második avatását sem legitimálta jelenlétével.

Badó Zsolt