A sok "bába" közt elvész a lakó...

Bátyú: Tömbházak, vezetékek, csőtörések

2008. május 9., 10:00 , 382. szám

A múlt század 80-as éveinek az elején, amikor még javában zajlott a bátyúi vasúti csomópont kiépítése és a terv Bátyú várossá fejlesztése volt, többszintes panelházakat emeltek a beregszászi járási nagyközség falusias házai mellett. Az időközben eltelt közel három évtized alatt azonban mindenki "sikeresen" megfeledkezett a lakótelep vízvezeték- és csatornahálózatának a felújításáról. Így mikor a víz tör elő a csövekből, mikor pedig - elnézést a nyers megfogalmazásért - a szennyvíz meg a fekália.

- A szolgáltatóknak havonta 3,36 hrivnyát fizetünk a hideg víz köbméteréért, ugyanennyit egy köbméternyi szennyvíz elvezetéséért, s átlag 2,50 hrivnyát egy négyzetméternyi lakóterület fűtéséért - tájékoztat a lakók egyike. - Visszatérve a vízvezetékekhez, illetve a csatornahálózathoz... Önerőből, lakossági összefogással megjavíttattuk a vezetékeket, egy szippantós kocsival pedig eltávolítottuk a csatornarendszer kiömlött tartalmát. A szervezők fejenként öt-tíz hrivnyát gyűjtöttek össze a lakosoktól, s így tudtuk rendbe hozni a vezetékeket, illetve bérbe venni a szippantós gépkocsit - teszi hozzá. - Azonban, mint láthatja most is mindent elönt az udvaron a fekália. A gyerekek meg itt játszanak mellette. Képzelheti mi lesz majd a 40 fokos nyári hőségben.

- Elég gyakran, évente úgy három alkalommal is ki kell tisztítanunk a csatornarendszert - magyarázza egy másik lakó. - Tavaly a vízvezetékeket is megreparáltuk az alagsorban, ami viszont a meleg vizet illeti, két-három éve már egy cseppet sem kapunk.

- Van annak már tíz éve is, hogy meleg víz folyt a csapból - kontrázik rá egy sorstársa. - Ám a hidegvíz-szolgáltatást sem minősíthetjük problémamentesnek, ugyanis naponta csak három alkalommal: reggel és délben két-két óráig, illetve este három órán keresztül tör elő a csapból az életadó vízsugár...

- Ugyanakkor megesik, hogy a szolgáltatók még az általuk megszerkesztett vízszolgáltatási grafikont sem tartják tiszteletben - jellemzi a helyzetet Beregszászi Ferenc polgármester. - És ha már itt tartunk... A megyei vízszolgáltató annak idején a nagyközségi tanács elé terjesztette - jóváhagyásra - az általa kidolgozott grafikont, s bár az önkormányzat nemet mondott a tervezetre, azt mégis bevezették. Elvben nem lett volna joguk megtenni ezt a lépést, de hát a világnak ezen a részén sok minden történik úgy, hogy nem veszik figyelembe a törvényi előírásokat...

Erről tanúskodik a fűtési kérdés különös "megoldása" is. A munkácsi székhelyű szolgáltató vállalat - az Építkezési Munkálatok 5-ös Számú Igazgatósága - ez év február 25-én, a felhalmozódott lakossági tartozások miatt, egyszerűen lekapcsolta a tömbházakat a fűtési rendszerről. (A lakók elmondása szerint télen a hőmérséklet a lakásokban nem haladta meg a 15 fokot, így sokszor kellett a hősugárzókat használni, amely természetesen jelentős többletköltséggel járt. Megtörtént az is, hogy decemberben például az egyik lakóház több lakásában is szünetelt a fűtés, míg a polgármesteri hivatalhoz tartozó lakáskarbantartó és a vasúti szolgáltató egy hónapon keresztül vitatkozott azon, hogy a végül is félnapos munka elvégzése kinek a feladata.) És bár a nagyközségi tanács levélben fordult az igazgatósághoz, kérve: többé ne forduljon elő, hogy az önkormányzat beleegyezése nélkül, idő előtt lekapcsolják a lakásokat a fűtési rendszerről, még csak választ sem kaptak a levelükre.

- Ami pedig a vízvezeték-hálózatot és a csatornarendszert illeti, a vezetékek az eltelt évtizedek során kiszolgálták az idejüket, s felújításra szorulnak - tájékoztat a polgármester. - A nevezett rendszerek viszont nem szerepelnek a nagyközségi tanács mérlegén, így, még ha lenne is rá pénzünk, akkor sem végezhetnénk el a vezetékek cseréjét. Amellett óriási összegbe, több százezer hrivnyába kerülne a terv megvalósítása...

Amúgy amikor a Lembergi Vasút 2002-ben átadta a Bátyúi Nagyközségi Tanácsnak a lakótelepet, valamint a művelődési házat, a szerződésbe belefoglaltuk, hogy mi vállaljuk: karbantartjuk a lakások falaiban futó víz-, földgáz- és villanyvezetékeket, a csatorna-, valamint a fűtési rendszereket - folytatja. - Ám a lakások területén kívül már a fent említett szolgáltatók kötelesek biztosítani az otthonokban élő emberek normális életét, s nem egy-két állampolgárról, hanem a lakótelep sok-sok lakójáról van szó. Megjegyzendő viszont, hogy nem egy esetben maguk a lakók is hibásak, amikor például különböző holmikat dobnak bele a lefolyóba, melyekkel eltömítik a csatornarendszer csővezetékeit...

Lajos Mihály