Bemutatjuk Bacskai József főkonzult

Magyar Köztársaság Beregszászi Konzulátusa

2008. május 9., 10:00 , 382. szám

Bacskai József személyében új főkonzul vezeti immár a Magyar Köztársaság Beregszászi Konzulátusát. A magyar diplomatát mindenekelőtt eddigi pályafutásáról és beregszászi terveiről kérdeztük.

- Mit kell tudnunk Bacskai Józsefről?

- Negyvennyolc éves vagyok, nős. Feleségem a Budapesti Corvinus Egyetem Kertészettudományi Karán a Genetika és Növénynemesítés Tanszéken dolgozik. Nagyobbik lányom az orvosi egyetemen tanul Szegeden, a kisebbik a napokban érettségizik Budapesten. Magam Nyíregyházán fejeztem be a középiskolát, s végzettségem építész-hadmérnök. Később közgazdásszá képeztem át magam, s dolgoztam a Honvédelmi Minisztériumban, az Állami Számvevőszéknél, a moszkvai magyar nagykövetség mellett működő kereskedelmi képviseleten képviseletvezető helyetteseként. Az utóbbi hét évben a Külügyminisztérium Gazdálkodási Főosztályát irányítottam. Most a Beregszászi Konzulátus vezetésére kaptam megbízatást. Két hete foglaltam el az állomáshelyemet, s ezekben a napokban ismerkedem a körülményekkel, a feltételekkel.

- Berendezkedett már Beregszászban?

- Beregszász nem ismeretlen a számomra. Az elmúlt hét évben többször megfordultam itt, amikor megkezdődött a beregszászi konzuli iroda fejlesztése. Részt vehettem az ungvári főkonzulátus új épületének létrehozásában is. Nagy kihívás volt mindez a számomra, s úgy hiszem, az itteni kollégák segítségével nagyszerűen megoldottuk ezeket a feladatokat. Azt kell mondanom, hogy Ungváron és Beregszászban mára a legkorszerűbb ügyfélfogadó helyiségekkel és kiszolgáló rendszerekkel felszerelt irodákat, konzulátusokat alakítottuk ki. Elmondhatom, hogy bár még csak a berendezkedés, az ismerkedés fázisánál tartok, máris otthon érzem magam Beregszászban. Baráti fogadtatásban volt részem a városban, s az egész térségben. Sok nagyszerű, barátságos, nyitott emberrel találkoztam.

- Milyen elképzelésekkel lát munkához új állomáshelyén?

- A beregszászi konzulátus alapvető feladata, hogy a Magyar Köztársaság Kijevi Nagykövetségével, valamint az ungvári főkonzulátussal szorosan egyeztetve képviselje a Magyar Köztársaság érdekeit, a magyar külpolitikai törekvéseket ebben a térségben. Saját konzuli kerületemben, az országaink közötti jószomszédi együttműködés további erősítése érdekében, a magyar és ukrán partnerek kapcsolatépítésének elősegítésével hozzá kívánok járulni a magyar és az uniós érdekek érvényesítéséhez. Rendszeres kapcsolatokat kívánok fenntartani a helyi népképviseleti és államigazgatási szervekkel, a politikai pártokkal, az egyházak képviselőivel, a társadalmi, kisebbségi és egyéb szervezetekkel, a fontosabb érdekcsoportokkal, a tömegtájékoztatási eszközökkel, a kulturális, tudományos, oktatási intézményekkel. Szeretném az elkövetkező években tovább mélyíteni az itteni magyarság kapcsolattartását az anyaországgal, támogatni a helyi magyarság kezdeményezéseit, törekvéseit az anyanyelv, a magyar hagyományok és kultúra, a történelmi emlékhelyek megőrzésére.

- Mit mutatnak a vízumkiadás tapasztalatai Magyarországnak a schengeni határőrizeti rendszerhez való tavaly decemberi csatlakozása óta?

- A beregszászi konzulátus 2007. december 21-től napjainkig 3442 vízumot és 8136 kishatárforgalmi engedélyt adott ki. Ez arányaiban ugyanakkora ügyfélforgalmat jelent, mint a tavalyi évben, tehát nem tapasztaltunk visszaesést. Ügyfeleinket előzetesen telefonon egyeztetett időpontban fogadjuk, s igyekszünk rövid időn belül elérni, hogy a jelenlegi mintegy két hét helyett tíz napon belül fogadni tudjunk minden egyes Magyarországra utazni kívánó ukrán állampolgárt.

- Tapasztalataik szerint melyek a vízumigénylők leggyakoribb problémái?

- A problémák rendkívül szerteágazóak lehetnek. Az első napok tapasztalatai alapján ezért azt tartom a legfontosabbnak, hogy a Magyarországra készülő ukrán állampolgárok megfelelő információkkal rendelkezzenek mindarról, hogy milyen módon lehet Magyarországra és a schengeni térségbe utazni, illetve hogyan, milyen feltételekkel lehet kishatárforgalmi engedélyhez jutni, valamint, hogy mit tesz lehetővé számukra a vízum és az engedély. Nagyon sok a szóbeszéd és a tájékozatlanságból fakadó tévhit ezzel kapcsolatban. Éppen ezért az elkövetkező napokban-hetekben szeretném bőségesen ellátni tájékoztató anyagokkal, nyomtatványokkal az ügyfélfogadó helyiségeinket, hogy az emberek szabadon hozzáférjenek ezekhez az információkhoz, és ne okozzunk félreértéseket, elkerüljük a felesleges szóbeszédeket. Ügyfeleink minél alaposabb tájékoztatásához ezen túlmenően is fel kívánunk használni minden kínálkozó lehetőséget, s ehhez kérjük a sajtó segítségét is.

- Beváltotta a kishatárforgalmi engedély a hozzá fűzött reményeket?

- Amint az az előbb idézett számokból is kitűnik, az elmúlt időszakban magyarországi utazásokhoz kapcsolódó igények több mint kétharmada kishatárforgalmi engedélykérelem volt. Ez egyértelműen jelzi, hogy igenis számottevő igény mutatkozik az utazási engedélyek e típusa iránt. A kishatárforgalmi engedélyek esetében az eljárásrend hasonlít a schengeni eljárásrendhez, de sokkal egyszerűbb annál, és sok a hozzá kapcsolódó kedvezmény is. Nyilván ennek tudható be, hogy a konzuli kerületünkben igen népszerű a lakosság körében.

szcs