Németh Zsolt: Kérjenek bocsánatot a KMKSZ-től

A strasbourgi döntésről a magyar parlamentben

2008. március 21., 09:00 , 375. szám

Lapunkban olvashattak arról, hogy hat év elteltével nemrég döntést hozott a Kovács Miklós kontra Ukrajna ügyben a strasbourgi Emberi Jogi Bíróság, kimondva, hogy a 2002-es parlamenti választások idején csalással fosztották meg a KMKSZ elnökét a képviselői mandátumtól. Az ügy komoly visszhangot váltott ki a honi és a magyarországi médiában, sőt a magyar Országgyűlésben is felvetette a kérdést Németh Zsolt, a Fidesz képviselője, a külügyi bizottság elnöke. Az alábbiakban az interpelláció benyújtását és az arra adott választ rögzítő jegyzőkönyvből idézünk részleteket.

ELNÖK: Tisztelt Országgyűlés! Németh Zsolt, a Fidesz képviselője, interpellációt nyújtott be a külügyminiszterhez: "Kárpátaljai kálvária" címmel. Az interpellációra a miniszterelnök úr megbízásából a téma szerint feladat- és hatáskörrel rendelkező Kiss Péter, a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter úr helyett Csizmár Gábor államtitkár úr fog válaszolni. Öné a szó, Németh Zsolt képviselő úr.

NÉMETH ZSOLT (Fidesz): Tisztelt Elnök Úr! Államtitkár Úr! Tisztelt Ház! A strasbourgi Emberi Jogi Bíróság 2008. február 7-én ítéletet hirdetett Kovács Miklós kontra Ukrajna ügyben. Kovács Miklós, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség elnöke hat éve küzdött az igazáért, és győzött. Mint emlékezetes, a rendkívül feszült hangulatú, 2002. március végi ukrajnai parlamenti és helyhatósági választásokon éles küzdelem bontakozott ki a kárpátaljai magyarság képviseletében induló Kovács Miklós KMKSZ-elnök és Gajdos István, az UMDSZ jelenlegi elnöke között.

A voksok összeszámlálását követően, de a hivatalos összesítést megelőzően az eredmény még egyértelműen Kovács Miklós győzelmét mutatta Gajdos Istvánnal szemben, az egyetlen magyar többségű ukrajnai választókörzetben. A választásokat követően azonban a körzeti választási bizottság, meglehetősen átlátszó kifogásokra hivatkozva, megsemmisítette a parlamenti választás eredményeit négy parlamenti szavazókörzetben, amelynek köszönhetően az eredmény megfordult, s a választások győztesének végül Gajdos Istvánt hirdették ki.

A strasbourgi bíróság ítélete kimondja, hogy a körzeti választási bizottság döntése, amelyet aztán az ovb is jóváhagyott, törvénytelen volt, törvénytelenül vették el annak idején a KMKSZ-től a megérdemelt győzelmet, a parlamenti mandátumot, a választás törvényes győztese Kovács Miklós kellett volna hogy legyen. Sajnos, ez az igazságtalanság alapvetően mérgezte és mérgezi azóta is a kárpátaljai magyar-magyar kapcsolatokat.

De a kérdés, államtitkár úr: miért mélyítette, miért mélyíti ezt a szakadékot a magyar kormány? Mert azt tette és azt teszi. Hiszen a KMKSZ többségi támogatottsága ellenére ugyanis a magyar kormány nem tekintette a KMKSZ-t tárgyalópartnernek (Dr. Géczi József Alajos: Ugyan már!), a kárpátaljai magyaroknak nyújtott támogatások elosztásából pedig tudatosan kirekesztette. (Dr. Géczi József Alajos: Ez sem így van!) A párbeszéd és mindkét fél bevonása helyett a kormány a támogatások felhasználását szinte kizárólag Gajdos és az UMDSZ kezébe adta. Miért? Miért diszkriminálta a kormány a KMKSZ-t, ilyen körülmények között és ilyen erőviszonyok ellenére?

A tények ismeretében úgy gondolom, hogy szükséges felülvizsgálni a kormány Kárpátalja-politikáját. Kérdezem, hajlandó-e a kormány megszüntetni a kormány megosztó politikáját Kárpátalján. Hajlandó-e a kormány a támogatáspolitikáján változtatni, és a KMKSZ-t méltóképpen bevonni a források elosztásába?

Várom válaszát. (Taps a Fidesz és a KDNP soraiban.)

ELNÖK:Köszönöm, Németh Zsolt képviselő úr. Megadom a szót Csizmár Gábor államtitkár úrnak.

CSIZMÁR GÁBOR, a Miniszterelnöki Hivatal államtitkára: Elnök Úr! Köszönöm a szót. Tisztelt Országgyűlés! Tisztelt Képviselő Úr! Elöljáróban négy tényt szeretnék a figyelmébe ajánlani. 2002 februárjában a Fidesz-MDF-kisgazda-kormány állt az ország élén, ön akkor államtitkárként dolgozott.

Másodsorban: a magyar kormány, sem a 2002 márciusában, sem a május 27-e után hivatalban lévő kormány nem avatkozott be az ukrán belpolitikába (Révész Máriusz: Ajajaj!), a választási rendszerbe. (Közbeszólás az MSZP soraiból: Nem ám, bizony!)

Három: a strasbourgi Emberi Jogi Bíróság nem ítélte el a magyar kormányt, magyar szereplőt egyáltalán nem.

Négy: a mostani ítélet, amelyet kihirdetett az Emberi Jogi Bíróság, még nem jogerős.

Ezek után a kérdéseire válaszul. A magyar kormány, következetes politikát követve, a külhoni magyarok választott, legitim vezetőit tekinti tárgyalópartnernek az őket érintő kérdésekben. Tekintettel arra, hogy Kárpátalján két szervezet is képviseli a magyarságot, mindkettőjüket tárgyalópartnernek tekintjük.

Megmosolyogtatónak tartom, hogy éppen Németh Zsolt képviselő úr beszél diszkriminálásról és megosztásról, miközben a Fidesz folyamatosan tevőlegesen is beavatkozott a határon túli magyar pártviszonyokba. Elég, ha visszaemlékezünk a nemrégiben lezajlott romániai európai parlamenti választásra, amikor is a Fidesz elnöke személyesen lépett fel az egyik jelölt mellett, mellékesen Németh Zsolt képviselő úr kíséretében. Ezzel szemben a kormány következetesen érvényesíti azt az elvet, miszerint minden legitim külhoni magyar pártnak helye van a tárgyalóasztalnál.

A magyar szervezetek és vezetőik a legitimitást nem a magyar kormánytól és nem is az ellenzéktől nyerik, hanem a saját közösségüktől kapják, és ez igaz mindkét kárpátaljai magyar szervezetre, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetségre és az Ukrajnai Magyar Demokrata Szövetségre is, ezért mindkettő legitim szereplője nemzetpolitikánknak.

A képviselő úr előtt is nyilván ismert, hogy így épülnek fel a Regionális Egyeztető Fórum, a Magyar-Magyar Kormányzati Konzultáció és a Szülőföld Alap kollégiumai is. A KMKSZ képviselői minden fórumon jelen vannak, a támogatások felhasználásába érdemi beleszólásuk van. A politikai csatározások ellenére a Szülőföld Alap pályázatairól többnyire konszenzusos döntés születik. A kapcsolattartási támogatás lebonyolítására a két párt közösen hozta létre az Unió Alapítványt. A KMKSZ-t mint társadalmi érdek-képviseleti szervezetet évek óta folyamatosan működési támogatásban részesítjük.

Mindezek alapján érthetetlen számomra a képviselő úr azon állítása, hogy nem tekintjük partnernek a KMKSZ-t, és hogy a támogatásokból tudatosan kirekesztenénk. Mivel a tények ennek teljes egészében ellentmondanak, szerencsésebbnek tartanám, ha a hasonló félrevezető és alaptalan állítások helyett inkább a munkára koncentrálnánk, arra, hogy mivel is lehet segíteni a valóban nem könnyű helyzetben lévő kárpátaljai magyar közösségnek.

Kérem a képviselő urat, kímélje meg a kárpátaljai magyarokat a belpolitikai használatra szánt üzenetektől, és ne szítsa tovább a feszültséget a két szervezet között. Többszörösen is tapasztalhattuk, ez a megosztó, kirekesztő politika nem vezet sehová, és legkevésbé a magyarságnak használ. A kormány Kárpátalja esetében is arra törekszik, hogy elősegítse a két magyar szervezet közötti együttműködést, mind az össznemzeti jelentőségű ügyekben, mind pedig a kapcsolattartási támogatás vagy a vereckei emlékmű ügyében.

Kérem válaszom szíves elfogadását. Köszönöm a figyelmet. (Taps az MSZP soraiban.)

ELNÖK: Köszönöm, államtitkár úr. Megkérdezem Németh Zsolt képviselő urat, elfogadja-e az államtitkári választ.

NÉMETH ZSOLT (Fidesz): Tisztelt Elnök Úr! Államtitkár Úr! Sajnálom, hogy elszalasztják ezt a lehetőséget, ezt a kiváló alkalmat, hogy korrigálják a Kárpátalja-politikájukat. Sajnálom, hogy még annyira se futotta önnek, államtitkár úr, hogy üdvözölje azt, hogy a strasbourgi Emberi Jogi Bíróság igazságot szolgáltatott egy határon túli magyar politikusnak egy nagyon súlyos jogsértés ügyében. Ez azért még önöknek is bele kéne férjen a politikájukba. De továbbmegyek, odáig is bele kellene férjen, hogy alapvetően bocsánatot kérjenek Kovács Miklóstól és a KMKSZ-től azért a diszkriminációért, amelyben részesítették őket a 2002-es törvénytelen döntésre alapozva.

Azt persze nem tudhatjuk, hogy mi a magyar kormány felelőssége abban, hogy Ukrajnában ez a törvénytelenség megtörtént. (Az elnök a csengő megkocogtatásával jelzi az időkeret leteltét.) Emlékeztetnék arra, hogy 2002-ben a két forduló között volt Ukrajnában a választás, és a második (Közbeszólások az MSZP soraiból: Idő! - Az elnök ismét csenget.) forduló lezárultát követően...

ELNÖK: Köszönöm.

NÉMETH ZSOLT (Fidesz): ...született csak meg a végleges döntés. Nem tudjuk, hogy mi az önök felelőssége, de azt hiszem, előbb-utóbb (Az elnök ismét csenget.) az is ki fog derülni. (Közbeszólás az MSZP soraiból: Na!)

Nem tudom elfogadni a válaszát. (Taps a Fidesz és a KDNP soraiban.)

ELNÖK: A képviselő úr a választ nem fogadta el. Kérdezem az Országgyűlést, elfogadja-e az államtitkári választ. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés az államtitkári választ 151 igen szavazattal, 111 nem ellenében elfogadta.