Aktívan a helyi közéletért

KMKSZ-közgyűlések

2008. március 14., 09:00 , 374. szám

Őrdarmán március 8-án került sor az iskola épületében a KMKSZ helyi alapszervezetének tisztújító közgyűlésére. Mackó István, az alapszervezet elnöke beszámolójában főleg a falut foglalkoztató problémákról beszélt, melyek megoldásában a KMKSZ-tagok is igyekeznek részt venni. Beszédében az elnök felvázolta azokat a rendezvényeket, amelyeknek megvalósításában részt vett az alapszervezet: ilyen volt pl. a falunap, amit első ízben sikerült megszervezni a településen. A tagok újraválasztották elnöknek Mackó Istvánt, aki elmondta, a tervek között szerepel az őrdarmai temetőben található II. világháborús sír - 11 magyar és orosz katona közös nyughelyének - feltárása s emléktábla elhelyezése. A titkár Mackó Imre lett.

Gálocson a közgyűlésre a református parókián került sor. A gyűlésen részt vett dr. Soós Kálmán, a KMKSZ Ungvári Középszintű Szervezetének elnöke. A rendezvényt Molnár László alapszervezeti elnök nyitotta meg, beszámolójában többek között megemlítette, hogy az elmúlt évben a helyi tagok megtekintették a beregszászi magyar színház előadását Ungváron, megrendezték a hagyományos március 15-i megemlékezést az iskolában. Fontos momentum volt a falu életében a budai református egyházközség augusztusi látogatása, melynek során átadták az általuk finanszírozott, a gálocsi iskola és óvoda épületében létrehozott vízvezeték-hálózatot. Ezekben a munkálatokban a helyi tagság is besegített. Szeptember 2-án felavatták a II. világháború idején a Gálocs környéki harcokban elesett és a helyi temetőben nyugvó magyar katonák síremlékét, ami teljes mértékben az alapszervezet munkája volt.

A tisztújítás folyamán a tagság újra bizalmat szavazott az elnöknek, Molnár Lászlónak, az alelnök Bocán Péter maradt, titkárnak azonban újat választottak Béres Marianna személyében. A régi-új elnök ezek után felvázolta a 186 tagú alapszervezet elkövetkezendő időszakra vonatkozó terveit. Többek között szeretnék rendbe tenni és zöld sövénnyel körbekeríteni a falu temetőjét, amire a járási KMKSZ-szervezetnek köszönhetően pályázat útján támogatást nyert el a település.

Bátfán is március 8-án került sor az alapszervezet tisztújítására. Jánosi Natália alapszervezeti elnök beszámolója után került sor a tagok véleménynyilvánítására, melynek során az eddigi vezetőséget újraválasztották.

Tégláson az alapszervezet elnöke, Necze Sándor beszámolójával kezdődött a közgyűlés, aki többek között kitért a szervezet részvételével megvalósított rendezvényekre, majd Mackó István megyei választmányi tag, az Ungvári Járási Tanács alelnöke számolt be a KMKSZ-frakció munkájáról, s hogy mit sikerült eddig elérni a falu számára. Megemlítette többek között az óvoda központi fűtésének bevezetését, valamint a könyvtár tetőszerkezetének rekonstruálását (a járási könyvtár ebben az épületben van elhelyezve). Necze Sándort és az egész vezetőséget újraválasztotta a tagság. Újításként hét körzetre osztották fel a falu területét, amelyeknek élére választottak egy-egy alapszervezeti tagot, akik az elnökséget is alkotják.

Botfalva és Sislóc testvértelepülések KMKSZ-alapszervezeteinek összevont közgyűlésén Mikula Sarolta és Medve Andrea alapszervezeti elnökök számoltak be az elvégzett munkáról. Felmerült, hogy kultúrház híján a két faluban nem egyszerű rendezvényeket lebonyolítani, de a nehézségek ellenére is úgy határozott a sislóci alapszervezet, hogy nyugdíjasklubot szerveznek. A közgyűlésen jelen lévő dr. Soós Kálmán átfogó képet nyújtott az aktuális közéleti eseményekről, majd válaszolt a felmerült kérdésekre.

A sislóci alapszervezet végül újabb három évre megbízta az alapszervezet vezetésével Medve Andrea elnököt, Medve Erzsébet alelnököt és a korábbi választmány tagjait.

A botfalvai alapszervezet ugyancsak újraválasztotta Mikula Sarolta elnököt és az alapszervezet korábbi vezetőit.

Tiszasalamonban Palkó Katalin alapszervezeti elnök ismertette eredményeiket, majd a tervekről szólva kijelentette: célul tűzték ki, hogy a falu visszakapja Szolomonovo helyett történelmi magyar nevét, valamint minél előbb hivatalosan is be szeretnék jegyeztetni az alapszervezetet.

Dr. Soós Kálmán kérdésre válaszolva elmondta, mik a feltételei annak, hogy egy Magyarországon diplomát szerzett fiatal Kárpátalján munkába álljon.

A közgyűlés Palkó Katalint újabb három évre megválasztotta az alapszervezet elnökévé, alelnöke ezentúl Molnár Ildikó, titkára Dajkáné Nagy Enikő.

Ungtarnócon Kiss Klára alapszervezeti elnököt és Kosztik Marianna titkárt, valamint a választmányt újraválasztotta a 130 tagot számláló alapszervezet.

Dr. Soós Kálmán a továbbtanulási lehetőségekről és az új felsőoktatási felvételi rendszerről, valamint a megváltozott vízumkiadásról beszélt, majd a résztvevők kérdéseire válaszolt.

Guton Sin József alapszervezeti elnök számolt be az alapszervezet munkájáról, majd arról határoztak, hogy idén is megrendezik hagyományos rendezvényeit: a megemlékezéseket és a XVII. Guti Pünkösdi Napokat. A terveik között szerepel, hogy szobrot állítanak II. Rákóczi Ferenc fejedelemnek a faluban, valamint az elhurcoltak emlékparkjában a fiait sirató anya szobrát is leleplezik.

Kovács Miklós, a KMKSZ elnöke szólt a vereckei emlékmű megépítésének ügyéről, valamint a schengeni vízumkiadással, az oktatással és az aktuálpolitikával kapcsolatos kérdésekről. A tisztújítás során a közgyűlés újabb három évre szavazott bizalmat Sin József elnöknek, Balogh Attila alelnöknek és Tóth Angéla titkárnak, de a választmányba és az etikai bizottságba több új tisztségviselőt is beválasztottak.

Mezőváriban Berki Károly elnök beszámolójában elemezte az elmúlt három év eseményeit, a rendezvényeket, választási kampányokat, az eredményeket.

Kovács Miklós KMKSZ-elnök a jelenlegi politikai helyzetről beszélt, kiemelve a magyar közösségünk sorsát legközelebbről érintő kérdéseket. Az alapszervezet közgyűlése egyhangúlag választotta újra elnökké Berki Károlyt, illetve alelnökké Izsák Tibort és Papp Károlyt, valamint alapszervezeti titkárrá Salamon Olgát.

Bótrágyon Tari András alapszervezeti elnök beszámolva az eltelt ciklusról pozitívumként említette a március 15-e tiszteletére rendezett emlékműsor sikeres lebonyolítását, a megrendezett borkóstolót. A tisztújítás során a régi elnök leköszönt tisztségéből, s a "stafétát" Horváth Árpád vette át. Az alelnök Bartha András, a titkár Dóka Rozália lett. Az alapszervezet pünkösd környékén töltöttkáposzta-főző versenyt szeretne szervezni.

Rahón Nyezsmák Emma elnök asszony tolmácsolta Bilics Évának, az alapszervezet tiszteletbeli elnökének üdvözletét, aki nem jelenhetett meg a közgyűlésen, valamint egyperces néma csönddel emlékeztek az alapszervezet elhunyt tagjaira. Az elnök beszámolójában elmondta, hogy az alapszervezet a hagyományoknak megfelelően megemlékezett a magyar kultúra napjáról, a március 15-i forradalom hőseiről, májusban méltatták a hősök napját, Mikulás-ünnepséget, szilveszteri és farsangi mulatságokat szerveztek. A közgyűlésen jelen volt ifj. Sari József, a Felső-Tisza-vidéki Középszintű Szervezet elnöke, aki válaszolt a kárpótlással, vízummal kapcsolatos kérdésekre. A tagság ismételten Nyezsmák Emmának szavazott bizalmat.

Az önkormányzatilag Kőrösmezőhöz tartozó Kevele-Szvidovecen a helyi alapszervezet 58 fős tagsága március 9-én tartotta közgyűlését. A kicsiny közösség közgyűlésének hangulatát a magyar zászló és a magyar fakultatív oktatásban részt vevő gyermekek - Toljevics Emília, Rovcsuk Mária, Oháb Vologya - szavalatai tették színesebbé. Ezt követően került sor Poljancsuk Erika alapszervezeti elnök beszámolójára, aki elmondta, hogy kevesen vannak, de céljuk, hogy megmaradjon a közösség. A katolikus egyház támogatásával sikerült felépíteniük kápolnatemplomukat, valamint emlékoszlopokat állítottak az I. és II. világháborúban elesett hősök emlékére. A tagság rendszeresen megemlékezik a kopjafáknál. Kéréssel fordultak a megyei tanács magyar képviselőihez a Tisza-program megvalósítása ügyében, valamint sérelmezték, hogy a kőrösmezői magyar iskolában már csak a magyar nyelvet és olvasást tanítják magyarul. A megoldás érdekében segítséget kérnek a KMPSZ-től, a KMKSZ-től, de tudják, saját maguknak is hatékonyabban kell ebben az ügyben fellépni. Sari József a kérés orvoslása érdekében a szülők, nagyszülők összefogására szólított fel, majd válaszolt a kérdésekre, illetve ismertette a vízumkiadással kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat. A közgyűlés ismételten megválasztotta Poljancsuk Erikát az alapszervezet elnökének.

zs.zs.