Elönt minket a szemét

Kárpátaljai hulladékgondok: nincs mit tenni?

2008. február 29., 09:00 , 372. szám

A megyében egyre égetőbb megoldásra váró probláma a szemét tárolása. Begyűjteni néhány helyen még csak begyűjtik valahogy, azonban új tárolók híján elönt minket a hulladék. Így van ez a Beregvidéken is. Semmilyen szabványnak nem felel meg a hírhedt beregszászi szeméttároló a Muzsalyi út végén, amely nemcsak a Vérke-parti város, hanem tucatnyi környező kistelepülés háztartási hulladékát is befogadta eddig. A város és a járás most összefogott, nehogy belefúljanak a szemétbe.

"Egyre igényesebbek vagyunk, szeretnénk, ha a hulladék összegyűjtése, elszállítása és megfelelő kezelése nálunk is civilizáltan történne - kezdi elbeszélését Csizmár Béla, a Beregszászi Járási Tanács elnöke. - Ennek az alapvető kérdésnek a megoldásához Beregszász városában és a járásban már több éve hozzákezdtek. Így jött létre a Bereg-Vertikál közös ukrán-magyar kft., amely vállalta, hogy megszervezi a szemétszállításnak a korábbiaknál lényegesen civilizáltabb formáját a városban és mintegy tucatnyi környező községben."

Az igazi problémát azonban a városban és a falvakban egyaránt az összegyűjtött szemét tárolása jelenti, mutat rá a tanácselnök. Mint mondja, ugyan a járás községeiben és Beregszászban számos tárolót alakítottak ki az elmúlt években, ezeknek a tekintélyes része azonban illegálisan működik.

Hogy mi a különbség a legális és az illegális tároló között? "A legális tároló létrehozása megköveteli bizonyos szabványok betartását. Ki kell jelölni az erre a célra szánt földrészleget, gondoskodni kell a terület körbekerítéséről, s arról is, hogy a szél ne hordja szét az oda szállított szemetet, illetve, hogy a szennyező anyagok ne jussanak be a talajvízbe. Egy ilyen szabályszerű szeméttároló kialakítása azonban jelentős költségekkel jár. A tervek elkészítése mintegy 6-8 ezer hrivnyába, a kivitelezés pedig kb. másfél millió hrivnyába kerül. Ezt az összeget egyetlen környező település se tudná jelen helyzetben megfinanszírozni."

Jelenleg a hulladékot a Muzsalyi út mentén kialakított régi városszéli szeméttelepre szállítják. Napi 10-12 teherautónyi szemét keletkezik a városban, s további 4-5 teherautónyi a környező falvakban, ahol szintén a Bereg-Vertikál vállalta fel a szemétszállítást. Ez megközelítőleg 80-100 tonna szemétnek felel meg. A környezetvédelmi hatóságok azonban rendszeresen nagy összegű bírságokkal sújtják a szemétszállítást végző céget, mivel a tároló semmilyen vonatkozó szabványnak nem felel meg. Ezért a vállalat e pillanatra gyakorlatilag csőd közeli helyzetbe került, s fennáll a veszélye, hogy megszűnik a szemétszállítás a városban és a szomszédos községekben is, mutat rá a járási tanács elnöke.

"A lakosság is rendszeresen tiltakozik a szeméttelep miatt. Túl közel fekszik a városhoz, gyakorta begyúl a teherautókról egyszerűen a földre szórt szemét, nyáron óriási a füst és a bűz a környéken. Jobb tárolóval azonban nem rendelkezünk jelenleg az egész régióban" - teszi hozzá.

Egyre sürgetőbb feladat a hulladék szelektálása és feldolgozása is. Mind több műanyag és szennyező hulladék keletkezik a háztartásokban, ezért ma már teljesen alkalmatlan az eddigi szemételhelyezési gyakorlat, amikor is a hulladékot egyszerűen csak leszórták valahova, jobb esetben betakarták földdel. "Ezek az anyagok nem kerülhetnek többé a talajba. Mindenképpen szükség van arra, hogy szelektáljuk a keletkező háztartási hulladékot, különválasszuk a hasznosítható részt, illetve a többit is megfelelőképpen kezeljük - foglalja össze a teendőket Csizmár Béla. - Amikor azonban gondolkodni kezdtünk a probléma megoldásán, látnunk kellett, hogy nem racionális a fentebb vázolt feltételeknek megfelelő tárolót építeni valamennyi községben. Sokkal olcsóbb volna a szemét megfelelő szállítása, szelektálása és elhelyezése egyetlen nagyobb kapacitású, korszerű tárolóban."

Az igényeknek megfelelő új tároló és feldolgozó megépítése azonban mintegy 20 millió hrivnyába kerülne. Ennyi pénze pedig se a járásnak, se a városnak, se a megyének nincs. Legfeljebb évekre lebontva, kis részletekben tudnák előteremteni a szükséges összeget. Ezért a városi és a járási önkormányzat bevonta a tervezésbe és a kivitelezésbe a szemétszállítást végző céget, s néhány további magyarországi vállalatot is, amelyekkel esetleg közösen pályázhatnának európai uniós pénzekre. Az új telep építését még idén szeretnék elkezdeni, ezért máris nekiláttak az előzetes számításoknak. Megtörtént a terület kiválasztása is. A makkosjánosi tanács úgy döntött, hogy amennyiben európai színvonalú tároló létesül a területén, nincs kifogása az objektum megépítése ellen, tájékoztatott Csizmár Béla.

Múlt csütörtökön Beregszászban megalakult a tároló és feldolgozó létrehozását kezdeményező csoport. Az elfogadott szándéknyilatkozatot aláírta Beregszász és Makkosjánosi polgármestere, a Beregszászi Járási Tanács elnöke, valamint a szemétszállítást végző Bereg-Vertikal vállalat képviselője is - közölte lapunkkal Petruska István, a Beregszászi Járási Tanács elnökének helyettese, hozzátéve, hogy május végére szeretnék megrendelni a megépítendő objektum tervdokumentációját. A tároló és feldolgozó kivitelezése az előzetes elképzelések szerint 2-3 évet venne igénybe.

"Most azon munkálkodunk, hogy ne kelljen megfizetni az államnak a szeméttároló alá szánt föld kiváltásáért járó igen jelentős összeget - mondja Csizmár Béla. - Durván számítva minden kiváltandó négyzetméter után közel harminc hrivnyát kell leszurkolni a mezőgazdasági terület értékvesztéséért, s meg kell fizetni a föld tulajdonképpeni árát is, ami nem lehet alacsonyabb 50-60 hrivnyánál. Figyelembe véve, hogy a tároló megvalósításához mintegy 15 hektárnyi földre volna szükség, elképzelhető, hogy mekkora terhet róna ez önkormányzatainkra."

További sürgető feladat a Beregszászi Járási Tanács számára, hogy miután a város képtelen fogadni további községek hulladékát, rendbe kellene hozni 2-3 ideiglenes szeméttárolót a járás területén a keletkező hulladék befogadására az új szeméttároló üzembe helyezéséig.

szcs