Bűntény lesz a nemzetiségi diszkrimináció

2008. január 25., 09:00 , 367. szám

Az ukrán államfő által a parlament elé terjesztett módosító javaslat értelmében a jövőben bűncselekménynek kell majd tekinteni az állampolgároknak a nemzetiségükkel, faji vagy vallási hovatartozásukkal kapcsolatos diszkriminációját. A polgárok hátrányos megkülönböztetése mindeddig csupán adminisztratív felelősségre vonással járt Ukrajnában. A Büntető Törvénykönyv vonatkozó, 161. cikkelyének módosítása lehetőséget adna arra, hogy a jövőben az ilyen jellegű ügyeket bűncselekményként kezeljék. Az elnök által kidolgozott törvénymódosítást Igor Puskin, az Elnöki Titkárság elnökhelyettese fogja az Ukrán Legfelsőbb Tanács elé terjeszteni a legközelebbi plenáris ülésen.