Sólyom László Kárpátalján

Államfők találkozója

2008. január 18., 09:00 , 366. szám

Sólyom László magyar köztársasági elnök kárpátaljai villámlátogatása során január 13-án, vasárnap Munkácson tárgyalt Viktor Juscsenko ukrán elnökkel. Ezt megelőzően a magyar államfő Beregszászban a II. Rákóczi Ferenc Főiskolán a kárpátaljai magyar közösség politikai és egyházi vezetőivel találkozott, majd a tiszaújlaki magyar, illetve ukrán középiskolát tekintette meg vendéglátójával.

Mint Brenzovics László, a KMKSZ alelnöke lapunknak elmondta, a találkozón a kárpátaljai magyarság aktuális problémáiról esett szó. Mindenekelőtt az oktatással kapcsolatos kérdések kerültek napirendre, illetve megvitatták Magyarország schengeni határőrizeti rendszerhez való csatlakozásának következményeit, s terítékre került a nagymuzsalyi aranybánya kérdése is.

A magyar államfő ezt követően dr. Orosz Ildikó elnök és dr. Soós Kálmán rektor kíséretében megtekintette a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola épületét, találkozott a főiskola oktatóival, tájékozódott a kárpátaljai magyar oktatás helyzetéről. Sólyom László államfő leszögezte: szerinte a kárpátaljai magyar diákoknak nagy könnyebbséget jelentene, ha az érettségi vizsgák, amelyek egyben felvételit is jelentenek, magyar nyelven folynának.

Sólyom László programja délután Tiszaújlakon folytatódott, ahol Viktor Juscsenkóval felkeresték a helyi ukrán és magyar tannyelvű középiskolákat. A magyar államfő szótárakat, DVD-lejátszót és sportszereket adományozott az iskoláknak, míg Viktor Juscsenko iskolabuszok kulcsait adta át magyar kollégája társaságában az ukrán tannyelvű Tiszaújlaki Középiskola, a magyar tannyelvű Barkaszói Középiskola, az ugyancsak magyar tannyelvű Tiszacsomai Középiskola igazgatóinak. Mint az eseményen bejelentették, az ukrán államelnök modern számítástechnikai osztályokat és könyvtárakat adományoz további kilenc kárpátaljai iskolának.

A Tiszaújlakon tartott beszédében Sólyom László kifejtette: Juscsenko elnök minden megnyilatkozásából érzi: "Ukrajna igen komolyan veszi azt, hogy támogatja a nemzetiségeknek a megmaradását". A magyar államfő rámutatott: Magyarország is alapvetően érdekelt abban, hogy a magyar nemzet határain kívüli élő részei is "számban, erőben megmaradjanak".

"A megmaradás kulcsa pedig az oktatás, az, hogy a gyerekeknek legyen lehetősége anyanyelven tanulni a kezdetektől a legmagasabb szintig" – hangoztatta Sólyom László, aki hozzátette: épp olyan fontos, hogy a magyar gyerekek a legmagasabb szinten tudják az ukrán nyelvet, hiszen ez nyitja meg a társadalmi felemelkedésük útját, mivel bárhol az országban tovább tanulhatnak.

Viktor Juscsenko beszédében elismerte, hogy lemaradás van a kárpátaljai magyarság oktatási gondjainak orvoslásában, ugyanakkor hangsúlyozta, hogy Ukrajna nyitott a problémák megoldására, amit az is jelez, hogy éppen az oktatási kérdések álltak a vasárnapi államfői találkozó központjában.

Az államfők ezután Munkácson ültek tárgyalóasztalhoz. Egyetértés mutatkozott a két elnök között a kárpátaljai magyar oktatásügyet érintő kérdésekben. Szó esett a helyi iskolásoknak szánt magyar tankönyvek kiadásáról, az államnyelv elsajátításának elégtelen feltételeiről a kárpátaljai magyar iskolákban, s arról is, hogy a bevezetendő új érettségi vizsgarendszer miatt ez évtől hátrányba kerülhetnek a magyar iskolák diákjai. "Szoros figyelemmel kísérjük azokat az itteni intézkedéseket, amelyek ezt a hátrányt igyekeznek kompenzálni. Örömmel nyugtázzuk, hogy vannak különféle megoldások erre" – mondta Sólyom László.

A magyar államfő érthetetlennek tartotta, hogy amennyiben van kétoldalú ekvivalenciaszerződés – amely értelmében a Magyarországon szerzett PhD Ukrajnában egyetemi kandidátusi fokozatnak felel meg –, akkor egy későbbi rendelet miért követeli meg, hogy gyakorlatilag az egész eljárást meg kell ismételni. Sólyom László ígéretet kapott arra, hogy gyorsított eljárás alá fognak esni a beregszászi magyar főiskola oktatói, akik Magyarországon szereztek tudományos fokozatot.

A magyar köztársasági elnök felhívta ugyanakkor a figyelmet arra, hogy a beregszászi II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola léte nem ezen fog múlni, hanem azon, hogy kap-e elég támogatást Magyarországról. A beregszászi főiskola ugyanis magánintézmény (alapítványi iskola), így az ukrán törvények szerint az állam nem támogathatja. Sólyom László emlékeztetett, hogy a beregszászi főiskolán végzett diákok Kárpátalján helyezkednek el, vagyis a főiskola alapvető fontosságú intézmény a helyi magyarság megmaradása szempontjából. (A tervek szerint a két államfő között ez év márciusának közepén újabb találkozóra kerül sor, mely esemény jó esélyt ad arra, hogy az ukrán fél részéről megtörténnek majd azok a szükséges intézkedések, melyek orvosolják a kárpátaljai magyarság égető problémáit – a szerk.)

Viktor Juscsenko és Sólyom László egyaránt kitért arra, hogy örvendetesen nő a két ország kereskedelmi forgalma, s a határ menti térségek közös fejlesztése mellett foglaltak állást a rendelkezésre álló európai uniós források bevonásával. Viktor Juscsenko ezzel összefüggésben jelezte: országa érdekelt a háromoldalú magyar–orosz–ukrán együttműködésben és fejlesztésekben a Záhony–Csap vasúti határátkelő-csomópont bázisán, amely logisztikai központ szerepét tölthetné be a Távol-Keletről Közép-Ázsián, Oroszországon és Ukrajnán át Magyarországra és az Európai Unióba irányuló áruforgalom tekintetében.

"Az, hogy Magyarország a schengeni határokon belülre került, nem jelenthet újabb határvonalat Ukrajna és Magyarország között" – hangsúlyozta Sólyom László, aki szerint sikerült megtalálni a lehető legjobb határátlépési rezsimet a két ország közötti kishatárforgalmi egyezmény megkötésével.

A magyar államfő környezetvédelmi kérdéseket is felvetett. Külön szólt a határ két oldalán elterülő természetvédelmi területek kialakításának lehetőségéről, a Tisza vízminőségének közös ellenőrzéséről, a Tiszán leúszó kommunális hulladék problémájáról, a Kárpátok természeti értékeinek védelméről és helyes használatáról.

Végül szóba került a tárgyalásokon a vereckei honfoglalási emlékmű kérdése is. Sólyom László jelezte: szilárd elhatározásuk, hogy Viktor Juscsenkóval közösen avassák fel az emlékművet.

hk