Hogyan adható el a kiskorú lakása?

2013. január 11., 01:00 , 626. szám

„Miben tér el a lakás adásvételére vonatkozó szerződés megkötése egy hagyományos megállapodástól, ha az egyik fél kiskorú?”

– Az állami vagy ágazati tulajdonú lakásokban lakcímbejelentéssel rendelkező kiskorúak (18 év alattiak) az ingatlan privatizációjakor annak társtulajdonosaivá válnak.

Amennyiben az ilyen ingatlant később értékesítik, az adásvételi szerződést a kiskorú nevében a szülei, az örökbefogadói vagy a gyámjai írják alá. Ezt a körülményt mindenképpen fel kell tüntetni a szerződés szövegében.

Egy olyan ingatlan értékesítéséhez, amelynek kiskorú személy a tulajdonosa vagy társtulajdonosa, szükség van a lakás címe szerint illetékes gyámügyi hatóság írásos engedélyére. Ha egy későbbi peres eljárás során kiderül, hogy hiányzik a gyámügyi hatóság hozzájárulása a privatizált lakás értékesítéséhez, az alapul szolgálhat ahhoz, hogy az adásvételi szerződést érvénytelennek mondják ki.

hk