Privatizálható-e a régi telek?

2013. február 8., 02:00 , 630. szám

„1993-ban kiutaltak nekem egy telket építkezésre. Nemrég érdeklődtem a városházán, ahol megerősítették, hogy a földterület még mindig a nevemen van. Az illetékesek a terület kiutalására vonatkozó határozattal elküldtek az »architektúrába«, hogy elkészítsék a tehpaszporot. Kaptam egy listát arról, hogy mi szükséges a tehpaszporthoz. Először a földintézőhöz kellett menni, hogy elkészítsék az aktot a földtulajdonra. De ott azt mondták, hogy az 1993-ban kiadott határozat formája nem felel meg, kérjek új határozatot a városi tanácstól. Három hónap múlva azt a választ kaptam a városi tanácstól, hogy a földprivatizációra vonatkozó határozatot a földrészleg méreteit alátámasztó műszaki dokumentumok alapján hozzák meg, vagyis kérik, hogy nyújtsam be a telek építési paszportját. Mivel az »architektúra« már közölte velem, hogy a tulajdonjog nélkül nem készítheti el a szóban forgó iratot, a városi tanács elnökéhez fordultam, aki azt válaszolta, hogy a telkemre vonatkozó határozatuk idejét múlta, s valószínűleg nem lehet már tenni semmit. Valóban nem lehet tenni semmit?”

– Írásából és a mellékelt dokumentumból ítélve a városi tanács sem tagadja, hogy önnek kiutalták a szóban forgó földrészleget. Sajnos, igen részletes levele ellenére sem lehet a tények pontos ismerete nélkül egyértelmű választ adni arra a kérdésre, miért packáznak önnel a hivatalok. Az ismert tények alapján az tűnne a legegyszerűbb eljárásnak, ha a városi tanács végrehajtó bizottsága hozna egy újabb, a jelenlegi törvényeknek megfelelő határozatot ugyanannak a földrészlegnek a kiutalásáról az ön számára. Ennek alapján azután már nem lenne akadálya a privatizációnak.

Fontos, hogy amennyiben folytatni kívánja a harcot a földjéért, mindig ragaszkodjon a hivatalos ügyintézési formákhoz. Kérvényezze írásban a városi végrehajtó bizottságtól egy új határozat kiadását az önnek eredetileg kiutalt régi földrészleg átadására vonatkozóan. A kérvényben részletesen írja le, mi történt ügyében eddig, beleértve azt is, miért utasították el a „földintézőnél”, s csatolja hozzá a korábbi tanácsi határozat másolatát. Legyen gondja rá, hogy kérvényét szabályszerűen iktassák a városházán, s ragaszkodjék hozzá, hogy döntésükről írásban tájékoztassák. Válaszukból egyértelműen ki kell, hogy derüljön majd, valójában mi a helyzet a telekkel, illetve mit tehet még az ügy érdekében. Amennyiben a városi végrehajtó bizottság válasza elutasító lesz, fordulhat ügyével a bírósághoz is.

hk