A boncolás kötelező

2013. február 15., 02:00 , 631. szám

„Tisztelt szerkesztőség! Sok-sok idős ember nevében kérem, magyarázzák el, mit ír elő a jog, kötelező-e a lakásukon elhalálozott személyeket beszállítani a körzeti kórház kórbonctani intézetébe? Ugyanis a gyakorlat azt mutatja, hogy egyeseket beszállítanak, másokat nem. A mostani gazdasági helyzetben ez a eljárás óriási pótköltséggel jár az amúgy is nehéz helyzetben lévő családok számára.”

– Ukrajna tavaly novem­berben érvénybe lépett új Bűnügyi Eljárási Törvénykönyvének 238. paragrafusa kimondja, hogy a holttest helyszíni vizsgálatát a nyomozó vagy az ügyész az igazságügyi kórbonctani szakértő, illetve annak hiányában egy orvos kötelező jelenlétében folytathatja le. A vizsgálat után a holttestet kötelező igazságügyi kórbonctani vizsgálatra irányítani a halál okának megállapítása végett. A törvény azt is előírja, hogy a holttest ezután csak az ügyész engedélyével adható ki, s csakis azt követően, hogy megtörtént az igazságügyi kórbonctani vizsgálat, s megállapítást nyert a halál oka. Magyarán, elvben senki sem kerülheti el a kórbonctani intézetbe történő beszállítást, ha nem kórházban érte a halál.

hk