Ökumenikus istentiszteletek Nagyszőlősön

2001. február 2., 01:00 , 3. szám

Az új esztendő harmadik vasárnapján a nagyszőlősi református templomban az ökumenikus imahét keretében tartott istentiszteletre került sor.

Az istentisztelet Czirók Béla tiszteletes igehirdetésével kezdődött, aki a félelemről beszélt.

– Az emberek mindig tele voltak szorongással. Sok minden ad okot a félelemre napjainkban is. Aggodalommal tölt el bennünket a létbizonytalanság, gyermekeink sorsa. De az Isten, látva vívódásainkat, nem hagyja magára a félelemben övéit, bátorít, biztat – mondotta a tiszteletes úr.

Lószka Tarasz görög katolikus segédlelkész Isten áldását kérte mindazokra, akik elősegítették, hogy e vasárnapon együtt lehettek a különböző felekezetekhez tartozó hívők és az ökuménia szellemében imádkozhattak, hisz a keresztény egység Istentől való. Isten azt akarja, hogy békességben, egyetértésben éljünk. Ennek kapcsán sajnálatát fejezte ki, hogy a pravoszlávok most sem fogadták el a meghívást.

– Isten nem azért teremtett bennünket, hogy haraggal éljünk, hogy szívünkben haragot tápláljunk mások iránt. Amikor megbékélünk Istennel, béküljünk meg egymással is – kérte a jelenlévő keresztény testvéreket Tihamér atya helyi római katolikus plébános.

Az istentiszteleten csodálatos református, római és görög katolikus egyházi énekek csendültek fel, szavalatok hangzottak el.

Az elmúlt vasárnapon a római katolikus templomban került sor ökumenikus istentiszteletre, a jövő vasárnap pedig a görög katolikus szentélyben fognak együtt imádkozni a keresztény testvérek.

Kristóf Emma