A megújult Kálvin Nyomda

2001. március 30., 02:00 , 11. szám

Kevesen tudják, hogy Beregszász városában a múlt század közepéig létezett a Kálvin nevét viselő nyomda, amely a református egyház égisze alatt működött. Kiadványai ma már csak az archívumokban találhatók meg.

2000 májusában nyitották meg az azonos nevű utódvállalatot, amely kiadványaival a gyülekezet bázisán működő Iratterjesztő Központot és Kárpátalja keresztyén gyülekezeteit látják el lelki táplálékkal. A nyom­dai munkálatokat az egyházi tulajdonba visz­sza­került „régi klinika” egyik kis termében végzi Olasz Zoltán tördelő-szerkesztő és Keresztény Gábor, a nyomdagépek kezelője. Szakmai képzésüket Evert de Joung holland nyomdász végezte, gyakorlatot pedig a járási nyomdában szereztek. A gépeket a holland A. B. Dick cég adományozta, s ugyancsak Hollandiából érkeztek az induláshoz szük­séges papírok, segédeszközök, vegyszerek is. A beren­de­zések egy másik részét külön­böző forrásokból kapták köl­csön.

A nyomda lassan kinövi ma­gát. Az elmúlt esztendőben számos brosúra, egyházi oklevél, éne­kes- és munkafüzet, újság hagy­ta el a műhelyt. Nyom­dászai jelenleg korszerűbb gépekről, nagyobb helyiségről álmodoznak, egyelőre azonban a meglévő eszközökkel kell ellátni a feladatukat.

Olasz Tímea