Önkéntesek segítenek a károk felszámolásában

Egyházi segítség a rászorulóknak

2001. március 30., 02:00 , 11. szám

A Református Egyház Dia­­­kóniai Központja kezdettől fogva összefogja és koordinálja az árvíz sújtotta falvak egy­házi segélyezését, egyeztetve a beregszászi járási közi­gaz­ga­tási hivatallal. Március 5-től kezd­ve ebéddel és va­cso­rával lát­ják el a rászorulókat, ill. azokat a munkásokat, akik eleinte a gátakon láttak el védelmi feladatokat, jelenleg pedig az újjáépítésben segédkeznek. Naponta 250-400 személyt látnak el meleg étel­lel. Azokra a területekre, ahonnan már levonult a víz, élelmiszert, fertőtlení­tőszert, ahol meg­­­akadt az ár, oda ételt és ivó­­­vizet kül­­de­nek. Lehetőségeikhez mérten se­gí­tik a Nagyszőlősi és Té­csői járás településeit is.

Március 7-én az egyház vezetősége körlevelet adott közre, amelyben felkérte az egyháztagokat az árvíz sújtotta területek anyagi, illetve természetbeni támogatására. Az így összegyűlt, valamint a Magyarországról és Hollandiából kapott adományok a központon keresztül jutnak el a rászorulókhoz. Március 11-étől önkéntesek dolgoznak a falvak helyreállításán, ami naponta több mint ezer embert jelent.

A legutóbbi árvíz tapasztalatai nyomán igyekeznek elkerülni a fennakadásokat. Az adományok szétosztását a katasztrófa-elhárítási bizottságok végzik, ahol az egyház képviselőjén kívül a helyi vezetőség is felügyeli a segélyek kiadását.

Orosziban Szlovákiából és Magyarországról érkezett különleges mentőszolgálat segíti a falu talpraállását. Nagy­teljesítmé­nyű szivattyúikkal leszívják a pincékből, kutakból a felgyülemlett vizet, s ha szükséges, részt vesznek a kitelepítésekben is. Munkájukra egyet­len kifogást találnak a helybeliek: sem ételt, sem italt nem hajlandók elfogadni. Nekik köszönhetően a falu hamarosan használhatja a kútjait, s megkezdődhetnek a felújítási, illetve átépítési munkálatok. A többi árvíz sújtotta településhez hasonlóan itt is nagyon sok otthon vált lakhatatlanná, s jó időbe fog telni, míg a lakók élete visszazökkenhet a megszokott kerékvágásba.

Olasz Tímea